Offline zobrazenie dokladov (otvorených účtov) v iKelp POS Mobile

Nastavenie offline zobrazenia dokladov (otvorených účtov) na stoloch 

  • Nastavenie umožňuje prezeranie rozpracovaných dokladov (otvorených účtov) v prípade výpadku internetového pripojenia. Pozor, toto nastavenie je potrebné vykonať skôr, ako nastane výpadok pripojenia. Počas výpadku už nie je možné nastavenie zmeniť.
  1. Kliknite na ikonu Menu.
  2. V zozname kliknite na nastavenia konkrétneho zariadenia.
  3. Aktivujte možnosť Zobrazenie offline dokladov.
  4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Čo ak nastane výpadok?

  • Aplikácia iKelp POS Mobile je webová aplikácia a pre správny a plynulý chod je nutné mať aktívne internetové pripojenie.
  • Je možné nastaviť, aby sa rozpracované doklady zobrazovali aj v prípade výpadku, tzv. Režim na prezeranie.
  • Počas doby výpadku nie je možné vytvárať nové doklady, ani doklady vyúčtovať, tento režim slúži výlučne na kontrolu rozpracovaných dokladov (otvorených účtov).

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard