Zmena poradia stolov v miestnosti

Nasledovné inštruktážne video popisuje spôsob zmeny poradia stolov v miestnosti a samotných miestností v reštauračnom systéme POS Mobile. Zmenu radenia stolov a miestností je možné vykonať kliknutím v Menu aplikácie na možnosť Miestnosti a stoly.

Zmena radenia miestností

  1. Zmenu radenia miestností vykonáte úpravou hlavnej miestnosti Miestnosti+, kliknutím na jej názov alebo ikonu Viac.
  2. Zmenu radenia vykonáte v záložke Poradie.
  3. Kliknutím a podržaním viete jednotlivé miestnosti posúvať a meniť tak ich poradie zobrazenia.

Zmena radenia stolov v miestnosti

  1. Zmenu radenia stolov v miesnosti vykonáte úpravou príslušnej miestnosti, kliknutím na jej názov alebo ikonu Viac.
  2. Zmenu radenia vykonáte v záložke Poradie.
  3. Kliknutím a podržaním viete jednotlivé stoly v rámci miestnosti posúvať a meniť tak ich poradie zobrazenia.
Takýmto spôsobom si možete upraviť radenie miestností a stolov v jednotlivých miestnostiach.
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard