PLU Pohyby v iKelp POS Mobile

V tomto článku sú popísané jednotlivé úkony, ktoré je možné vykonať nad pohybmi jednotlivých položiek. Jednotlivé úkony, ktoré je možné v aplikácii iKelp POS Mobile vykonať, zobrazíte kliknutím v Menu aplikácie, výberom možnosti Pokladňa úkony a PLU Pohyby.

Navigačný panel aplikácie

Zoznam úkonov, ktoré je možné vykonať nad pohybmi kariet

Zoznam úkonov, ktoré je možné vykonať nad pohybmi kariet

  • Späť - návrat na predchádzajúcu obrazovku v aplikácii.

  • Uzáv. PLU - v aplikácii je možné vykonať aj PLU Uzávierku. túto je vhodné vykonať napr. pri striedaní zmien, aby bolo jasné, ktorá zmena spravila aký obrat a ktorý tovar bol počas ich zmeny odpísaný zo skladu. Viac informácií o Uzávierke PLU sa dozviete v článku Štatistika predaných položiek v iKelp POS Mobile (PLU uzávierka).

  • Tlačiť na zar. - na zariadení sa zobrazia údaje o predajoch položiek. V prípade použitia filtra, sa vytlačia vyfiltrované údaje.

  • Export xml - export do xml. Následne je možné s údajmi ďalej pracovať v príslušnej aplikácii pre prácu s daným formátom súboru.

  • Export CSV - export do csv. Následne je možné s údajmi ďalej pracovať v príslušnej aplikácii pre prácu s daným formátom súboru.

  • Rýchla inventúra - v tejto časti aplikácie je možné vytvoriť aj rýchlu inventúru baru alebo kuchyne. Bližšie informácie o postupe sa dozviete v článku Inventúra skladových zásob, baru alebo kuchyne.

  • Návod - kliknutím na tlačidlo sa zobrazí nápoveda k danej časti aplikácie.

Filter

  • Filter - pomocou filtra je možné zobraziť údaje o predajoch za konkrétne obdobie, prípadne si spätne podľa čísla PLU uzávierky zobraziť danú uzávierku. 

  • Priebežné predaje - zobrazenie priebežných predajov v daný deň, zo zobrazením celkovej ceny naúčtovaných položiek v predajnej cene s DPH. Jednotlivé položky sú zaradené v kategóriách pre vyššiu prehľadnosť. V tabuľke sa zobrazuje počet ks predaných danej položky ako aj celková predajná cena za daný počet kusov. Pozor, celková cena sa môže líšiť od predajov na pokladni. Môže sa stať, že niektoré doklady boli ukončené odložením a teda neboli tlačené cez fiskálne zariadenie, prípadne boli ukončené dodacím listom a pod. Pri skladových štatistikách sa vychádza z cien bez DPH a následne je k týmto cenám dopočítaná výška DPH ako informačný údajov. Pri finančných dokladoch napr. na nástenke sa zo zákona využíva iný algoritmus výpočtu a preto sa údaje zobrazené na nástenke a v pohyboch PLU môžu líšiť. Bližšie informácie o zobrazovaní predaných položiek sa dozviete v návode Štatistika predaných položiek v iKelp POS Mobile (PLU správa).

 

Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard