Uzávěrky uživatelů v iKelp POS Mobile - Rozvoz

V tomto návodu vám blíže představíme možnosti uzávěrky uživatelů v případě, že se v aplikaci iKelp POS Mobile využívá Rozvoz. Jak jednoduše zobrazit, kolik financí u sebe mají jednotliví poslíčci, kolik bylo v rámci rozvozu vyúčtováno, v jaké hodnotě byly objednávky doručovány a v jaké osobně vyzvednuty.

V aplikaci je možné jednotlivé objednávky přicházející z online světa nebo nahozením přímo na provozovně, připravit a následně předat k doručení. K jednoduchému přehledu správy doručování objednávek v aplikaci slouží tzv. Poslíček. Jedná se o verzi aplikace iKelp POS Mobile primárně určenou pro doručovatele objednávek, kde si může objednávky jednoduše spravovat, seřazovat, může si otevřít navigaci na danou adresu, případně zákazníkovi zavolat na číslo z objednávky bez nutnosti zadávat číslo manuálně nebo ho opisovat. V případě několika doručovatelů si touto funkcí dokáží jednoduše přebírat objednávky na sebe v rámci jejich rajónu.

Evidování financí bez Poslíčka

Tento způsob evidence umožňuje získat přehled o tom, jakou finanční hotovost u sebe má poslíček a jaká je na provozovně v rámci rozvozu.

 • Vychází z předpokladu, že nevyužíváte v aplikaci modul Poslíček.
 • Pokud je objednávka zaevidovaná v rámci rozvozu, nebo již online objednávky, nebo ručně zpracovaná, je možné v aplikaci nastavit, pod kterého uživatele se tato úhrada zapíše. A to na základě toho, jaký způsob dopravy zákazník při objednávce zvolil.
  • Pokud je způsob dopravy osobní vyzvednutí, platba se připíše pod uživatele, který doklad vyúčtoval.
  • Pokud se jedná o objednávku k doručení, je úhrada evidovaná pod vybraným uživatelem - Poslíček pro rozvoz.

Je tak možné přehledně zjistit, jaká část tržby je zpracovaná na provozovně a jaká v rámci rozvozu. Dále je možné si filtrovat úhrady podle toho, jestli byla objednávka doručovaná rozvozem a peníze má tedy u sebe poslíček, nebo byla úhrada realizovaná přímo na provozovně, pokud by jeden uživatel dělal poslíčka a také účtoval objednávky na provozovně k osobnímu vyzvednutí.

 1. Otevřete menu aplikace.
 2. Vyberte možnost Rozvoz.
 3. Klikněte na tlačítko Nastavení.
 4. V časti Rozvoz aktivujte možnost Poslíček pro rozvoz.
 5. Vyberte uživatele, pod kterého se budou úhrady přes Rozvoz zapisovat. (Správce nebo manažer rozvozu.)
 6. Klikněte na tlačítko Uložit.

Evidence financí a modul Poslíček

Tento způsob evidence kromě funkcí vycházejících z možností modulu Poslíček umožňuje také přesné sledování financí personálu. Jakmile je objednávka na rozvoz zaevidovaná a vyúčtovaná, jsou finance evidovány pod uživatelem, který doklad vytvořil. Následně objednávka v rámci procesu doručování přechází do stavu na rozvoz. Do tohoto procesu nyní vstupuje sám doručovatel - poslíček. Jakmile přepne stav objednávky na Doručená, jsou finance v rámci pokladny evidovány pod ním.

Filtrování financí na základě způsobu doručení

Pro bližší evidenci financí na uživatele, aby bylo možné rozlišit v aplikaci kolik daný uživatel v rámci rozvozu vyúčtoval objednávek k osobnímu vyzvednutí nebo na rozvoz přibyl v aplikaci filtr.

 1. Klikněte na ikonu menu.
 2. Vyberte možnost Pokladna úkony.
 3. Klikněte na ikonu Rozšířený filtr.
 4. V části Filtr, nastavte požadovaný filtr na finance uživatele.

Související návody
Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard