Finančné uzávierky užívateľov - rozvozcov v iKelp POS Mobile

V tomto návode vám bližšie predstavíme možnosti uzávierky užívateľov v prípade, že sa v aplikácii iKelp POS Mobile využíva Donáška. Ako jednoducho zobraziť, koľko financií má pri sebe ktorý poslíček, koľko bolo v rámci donášky vyúčtované, v akej hodnote boli objednávky doručované a v akej osobne vyzdvihnuté.

V aplikácii je možné jednotlivé objednávky prichádzajúce či už z online sveta, alebo nahodením priamo na prevádzke pripraviť, a následne odovzdať na doručenie. Na jednoduchý prehľad správy doručovania objednávok v aplikácii slúži tzv. "Poslíček". Jedná sa o modul aplikácie iKelp POS Mobile primárne určený pre doručovateľa objednávok, kde si vie objednávky jednoducho spravovať, zoraďovať, vie si hneď otvoriť navigáciu na danú adresu, prípadne priamo zákazníkovi zavolať na číslo z objednávky bez toho, aby číslo musel manuálne zadávať alebo opisovať. V prípade viacerých doručovateľov, si títo vedia jednoducho preberať na seba objednávky v rámci ich rajónu.

Evidovanie financií bez Poslíčka

Tento spôsob evidencie umožňuje získať prehľad o tom, akú finančnú hotovosť má pri sebe poslíček, a aká je na prevádzke v rámci donášky.

 • Vychádza z predpokladu, že nevyužívate v aplikácii modul Poslíčka. 
 • Ak je objednávka zaevidovaná v rámci donášky, či už online objednávka, alebo telefonická -ručne spracovaná objednávka, je možné v aplikácii nastaviť, pod ktorého užívateľa sa táto úhrada zapíše. A to na základe toho, aký spôsob dopravy zákazník pri objednávke zvolil. 
  • Ak je spôsob dopravy osobné vyzdvihnutie, platba sa pripíše pod užívateľa, ktorý doklad vyúčtoval. 
  • Ak je objednávka robená na rozvoz, je úhrada evidovaná pod zvoleným užívateľom - Poslíček pre rozvoz. 

Je tak možné prehľadne zistiť, aká časť tržby z online alebo telefonických objednávok bola robená na prevádzke a aká v rámci rozvozu - donášky. Ďalej je možné si filtrovať úhrady aj podľa toho, či bola objednávka doručovaná rozvozom a teda peniaze pri sebe má poslíček, alebo bola úhrada realizovaná priamo na prevázke na osobné prevzatie, ak by jeden užívateľ robil aj poslíčka, aj účtoval objednávky na prevádzke na osobné vyzdvihnutie.

 1. Otvorte menu aplikácie.
 2. Vyberte možsnoť Donáška.
 3. Kliknite na tlačidlo Nastavenia.
 4. V časti Rozvoz aktivujte možnosť Poslíček pre rozvoz.
 5. Vyberte užívateľa, pod ktorého sa budú úhrady cez Donášku zapisovať. (Správca alebo manažér donášky.)
 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Evidencia financií a modul Poslíček

Tento spôsob evidencie okrem funckií vychádzajúcich z možností modulu Poslíček umožňuje aj presné sledovanie financií personálu. Akonáhle je objednávka na donášku zaevidovaná a vyúčtovaná, sú financie evidované pod užívateľom, ktorý doklad vytvoril. Následne objednávka v rámci procesu doručovania prechádza do stavu na rozvoz. Do tohto procesu teraz vstupuje sám doručovateľ - poslíček. Akonáhle tento prepne stav objednávky na Doručená, sú financie v rámci pokladne evidované pod ním. 

Filtrovanie financií na základe spôsobu doručenia

Pre bližšiu evidenciu financií na užívateľa, aby bolo možné rozlíšiť v aplikácii koľko daný užívateľ v rámci donášky vyúčtoval objednávok na osobné vyzdvihnutie alebo rozvoz, pribudol v aplikácii filter.

 1. Kliknite na ikonu menu.
 2. Vyberte možnosť Pokladňa úkony.
 3. Kliknite na ikonu Rozšírený filter.
 4. V časti Filter, nastavte požadovaný filter na financie užívateľa.

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard