Čiastkové - kombinované platby v iKelp POS Mobile

V tomto návode vám vysvetlíme, akým spôsobom je možné v aplikácii iKelp POS Mobile vykonať čiastkovú - kombinovanú úhradu. Zaevidovanie čiastkovej úhrady je vhodné vtedy, ak sa zákazník rozhodne časť uhradiť napr. stravnými lístkami a zvyšok hotovosti, prípadne chce časť uhradiť v hotovosti a zvyšok doplatiť kartou. Rozpis platidiel tak následne vidí zákazník na doklade, rovnako tak v prípade zapnutej evidencie platidiel je tento rozpis vidieť aj na dennej, prípadne intervalovej uzávierke. 

Čiastková - kombinovaná úhrada

 1. Kliknite na ikonu Medzisúčet v rozpracovanom doklade ktorý si prajete vyúčtovať.
 2. Vyberte prvý typ platidla, ktorým chcete doklad ukončiť.
 3. Kliknite na tlačidlo Čiastočne inak. Zadajte hodnotu daného typu platidla, prípadne kliknite na niektoré z prednastavených hodnôt platidla. (Počtom kliknutí sa daná suma automaticky zvyšuje. Ak Bude zákazník platiť tromi stravnými poukážkami v hodnote 3,50, kliknite 3 krát na tlačidlo s danou sumou.)
 4. Kliknutím na tlačidlo Potvrdiť potvrdíte zadanú hodnotu.
 5. Aplikácia zobrazí, koľko zostáva uhradiť, následne je možné vybrať iný typ platidla.
  • Opätovným kliknutím na tlačidlo Čiastočne inak, sa zobrazí formulár pre zadanie hodnoty ďalšieho platidla.
  • Ak je zadaná hodnota pre ukončenie dokladu dostatočná, obsluhe sa zobrazí informácia o výdavku.
 6. Kliknite na tlačidlo platidla ktorým sa má doplatiť zvyšná suma a následne ukončite doklad kliknutím na Ukončiť predaj. (Aplikácia automaticky dopočíta koľko je potrebné doplatiť.).

Príklad

Zákazník platí nákup 12,50€. Zákazník platí stravovacími šekmi v hodnote 3,50€ a doplatí nákup hotovosťou. Predaj ukončíte nasledovne:

 1. Vo vyúčtovaní kliknite na tlačidlo Príjem šekom.
 2. Zadajte celkovú hodnotu poukážok, alebo kliknite na platidlo príslušnej hodnoty toľko krát, koľko je stravovacích poukážok. V tomto prípade je to 3 x 3,50€.
 3. Kliknutím na tlačidlo Potvrdiť potvrdíte príjem od zákazníka.
 4. Na obrazovke sa zobrazí, Zostáva uhradiť, suma koľko má zákazník doplatiť.
 5. Kliknite na tlačidlo Príjem hotovosť.
  1. Ak chcete, aby aplikácia zobrazila výdavok z prijatej sumy v hotovosti, kliknite na ikonu Čiastočne inak, a zadajte hodnotu platidla. Kliknite na tlačidlo Potvrdiť, na obrazovke sa zobrazí Výdavok.
 6. Tlač pokladničného dokladu potvrdíte kliknutím na tlačidlo Ukončiť predaj.

 

Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard