Pridávanie položiek do dokladu (do otvoreného účtu)

Nasledovné inštruktážne video popisuje aké sú možnosti pridávania položiek do dokladu, ich priama modifikácia už počas zadávania a o práci s objednávkou jedál a nápojov. Pridávanie položiek do dokladu (do otvoreného účtu) je možné priamo v časti predaj, ktorá sa zobrazí kliknutím v Menu aplikácie na možnosť Predaj.

 1. Vyberte v hornej časti miestnosť a následne stôl, na ktorom chcete vytvoriť nový doklad. Kliknutím na tlačidlo + na danom stole vytvoríte nový doklad. (Ak už na stole je doklad vytvorený, ale aj tak chcete vytvoriť nový, kliknutím na ikonu Viac sa zobrazí rozšírená ponuka, kde je možné kliknutím na tlačidlo + Doklad vytvoriť nový doklad na stole.)   

 2. Pred pridávaním položiek do dokladu vyberte osobu, ktorá si tovar objednala. Účtovanie na osoby nie je podmienkou, je však vhodné pre následné rozúčtovanie položiek na jednotlivé osoby ak by každá osoba chcela platiť samostatne, ale rovnako tak aj pre správne rozdelenie jedál a príloh
  1. Kliknite na poradové číslo osoby, a následne pokračujte v pridávaní položiek. Tieto budú automaticky priradené danej osobe. Pri objednávaní inou osobou, vyberte ďalšiu osobu.
  2. Ak počet osôb pre účtovanie nestačí, kliknutím na tlačidlo +Osoba, pridáte novú osobu do zoznamu.
 3. Pridávanie položiek do dokladu sa vykonáva stlačením príslušného tlačidla (príslušnej ikony) pre jedlo, alebo nápoj, prípadne výberom kategórie resp. podkategórie do ktorej tovar patrí. (Napr. ak chceme do dokladu pridať Pizzu Hawai, vyberieme najprv kategóriu Jedlá, podkategóriu Pizza a v nej vyberieme konkrétnu pizzu, napr. Hawai.)

 4. Práve pridávaná položka sa zobrazí v spodnej časti obrazovky Naposledy pridané, kde je možné kliknutím rovno položku upraviť. 
  • Tu je možné pridať poznámku, dopísaním v poli Pridať poznámku. Poznámka sa následne tlačí aj na bonovačke.
  • Ak sú pre skladovú kartu nastavené aj tzv. Prídavky, je možné vybrať zo zoznamu nadefinovaných prídavkov.
 1. Položky dokladu zobrazíte kliknutím na tlačidlo Položky, v hornej časti obrazovky. Tu viete jednotlivé naúčtované položky dodatočne upravovať.
  1. Odoberať položky kliknutím na ikonu X, prípadne klikaním na tlačidlá + a - meniť ich množstvo.
  2. Množstvo, cenu alebo priradenie položky inej osobe viete vykonať kliknutím na príslušné tlačidlo Zobraziť možnosti v ponuke akcií na danej položke. Množstvo, cenu, prípadne zľavu na položku viete definovať v záložke Úkony .
  3. Stlačením tlačidla Späť, sa vrátite na zoznam položiek.
 2. Kliknutím na tlačidlo Medzisúčet pokračujte na vyúčtovanie dokladu, alebo kliknutím na tlačidlo Zatvor zatvorte rozpracovaný doklad a pokračujte v účtovaní na inom stole.

Pridávanie položiek do dokladu podľa čísla PLU

Ak máte otvorený predaj a neviete niektorú položku nájsť medzi tlačidlami, je možné položku vyhľadať aj na základe čísla PLU.

 1. V časti Predaj kliknite na ikonu Menu.
 2. Kliknite na tlačidlo Hľadať PLU.
 3. Vyberte požadovanú osobu.
 4. Zadajte číslo PLU a kliknite na ikonu Pridať, alebo na klávesnici na tlačidlo ENTER.
 5. Kliknutím na tlačidlo X Zrušiť, zatvoríte výber položky vyhľadávaním podľa PLU.
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard