Platba cez platobný terminál - riešenie problémov

V tomto návode sa dozviete informácie ako postupovať v prípade, že vznikol problém pri platbe kartou. V praxi nastávajú rôzne situácie od problémov so zamietnutím platby, nedostatok prostriedkov na účte ale aj rôzne iné problémy, ktoré skôr súvisia s technickou časťou prepojenia aplikácie iKelp POS Mobile a samotného zariadenia - platobného terminálu. V aplikácii je možné definovať teminály od rôznych výrobcov, či už sa jedná o zariadenie priamo z banky, alebo o zariadenie, ktoré vie fungovať zároveň aj ako eKasa tlačiareň. Práve pri zariadeniach, ktoré fungujú ako 2 v 1 sa stretávame s tým, že tieto zariadenia nie sú v rámci aplikácie správne nastavené a tým pádom vznikajú rôzne neštandartné situácie. Ako tieto zariadenia správne nastaviť, sa dozviete v odkaze na konci tohto článku.

Aké situácie môžu v praxi nastať a ako ich riešiť

Platba cez terminál prešla, doklad sa vytlačil ale v aplikácii skončil ako odložený

Práve tu sa prejaví, akým spôsobom je zariadenie v aplikácii nakonfigurované. Ak prejde platba cez terminál, ale doklad skončí v aplikácii ako odložený, aplikácia sa nedočkala odpovede z platobného terminálu a následne od eKasa tlačiarne o korektnom ukončení a vyúčtovaní dokladu. V tomto prípade odporúčame ignorovať to, že doklad skončil ako odložený. (Je možné ho znovu odoslať na zariadenie, niektoré zariadenia vedia overiť, že takýto doklad evidujú a do aplikácie dodatočne odošlú informácie o doklade z Finančnej správy. Pozor však, nie všetky zariadenia touto ochranou duplicitného odoslania dokladu na zariadenie disponujú. Preto sa može stať, že pri opätovnom poslaní dokladu na zariadenie bude toto znovu požadovať priloženie karty na dokončenie platobnej transakcie.)

Platba cez terminál prešla, doklad sa nevytlačil

Ak je zariadenie nastavené správne a aplikácia s ním vie komunikovať nezávisle ako s platobným terminálom a nezávisle ako s eKasa tlačiarňou, je možné takúto situáciu jednoducho vyriešiť príslušným oprávnením. Môže totiž nastať situácia, že transakcia trvá príliš dlho a aj keď aplikácia čaká na informáciu zo zariadenia, nemusí sa v stanovenom čase tejto odpovede dočkať. Objednávka tak zostáva stále otvorená, aj keď už platba prebehla. Následne je možné takýto doklad ukončiť tak, že sa na zariadenie pošle doklad (s platidlom "Platba kartou"), ale neoslovuje sa banková časť a len sa tlačí doklad bez nutnosti priloženia karty (čím by vznikla duplicitná platba).

 • Povolenie oprávnenia - Úhrada kartou bez použitia terminálu

Ako už bolo spomenuté, nastavenie slúži na ukončenie dokladu platobným terminálom, ale bez komunikácie samotnej platby na zariadení. Len sa vytlačí doklad o platbe kartou.

  1. Kliknite v menu aplikácie na Kontakty.
  2. Vyberte daného užívaľa.
  3. Kliknite na záložku Práva.
  4. V časti Predaj - spôsob ukončenia dokladu aktivujte nastavenie Úhrada kartou bez použitia terminálu.
   • Toto nastavenie sa aplikuje na skupinu užívateľov, do ktorej tento užívateľ patrí. V prípade potreby preto odporúčame zvážiť zaradenie do skupiny. (Ak chcete toto nastavenie aplikovať len pre konkrétneho užívateľa, ale tento je v skupine Čašník zmeňte jeho skupinu na Manažér, alebo nastavte, že tento užívateľ nie je zaradený v žiadnej skupine.)
  5. Kliknite na Uložiť pre potvrdenie zmien.
 • Vyúčtovanie dokladu bez použitia platobného terminálu
  1. Kliknite na Príjem terminálom.
  2. Kliknite na tlačidlo Platba cez Platobný terminál.
  3. Vyberte zariadenie pre vyúčtovanie Bez terminálu - platba sa neposiela na platobný terminál.
  4. Kliknite na Potvrdiť.
   • Na tlačidle pre ukončenie platby sa zobrazí zariadenie, cez ktoré sa realizuje úhrada. V tomto prípade sa rieši platba Bez terminálu.
  5. Kliknutím na Ukončiť predaj vyúčtujte doklad.
Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard