Polovičné porcie, detské porcie jedál v iKelp POS Mobile

V tomto článku vám predstavíme odporúčaný postup pre predaj a evidenciu polovičných, detských porcií v aplikácii iKelp POS Mobile.

Ako správne predávať polovičné, detské porcie?

Praxou vypozorovaný a nami odporúčaný postup je taký, že sa pre polovičnú, detskú porciu vytvorí samostatná skladová karta s presným nadefinovaním použitých surovín na výrobu tejto polovičnej porcie a s presne nadefinovanou cenou. Len výnimočne sa totiž v praxi stáva, že ako použité suroviny, tak aj cena porcie je v skutočnosti len polovičná.

Čo toto riešenie prináša?

  • Predajná cena - nakoľko sa jedná o samostatnú skladovú kartu konkrétneho jedla, je možné nadefinovať vlastnú predajnú cenu. Pretože aj pri polovičnej, resp. detskej porcii môže byť cena vyššia ako je cena polovice celého jedla.

  • Jednoznačnosť pri tlači bonov - kuchárovi sa vytlačí, koľko detských porcií má pripraviť. (Nemusí tak premýšlať alebo sa dodatočne informovať u čašníka, či sa jedná o celú porciu a jednu polovičnú alebo sa jedná o tri polovičné...)

  • Zľavový systém - ak je jedlo založené ako nezávislá položka, je možné na ňu aplikovať systém zliav a cenníkov. (Viac informácií sa dozviete v článku Zľavy v iKelp POS Mobile.)

  • Prehľady a rozbory - v prípade evidencie je možné prehľadne viesť rôzne štatistiky predajov a pod. (Predaje je možné sledovať na Nástenke v aplikácii, ako aj pomocou rozborov. Viac informácií o rozboroch sa dočítate v článku Rozbory v aplikácii iKelp POS Mobile.)

  • Spoločná kategória pri predaji - položky sa môžu nachádzať v spoločnej kategórii Polovičné porcie čo výrazne uľahčuje prácu obsluhe.

  • Presné zloženie - vhodný pomer surovín. (Len zriedka je polovičná porcia skutočne polovica surovín oproti klasickej porcii, je tak možné presne nadefinovať zloženie, ktoré sa bude následne zo surovín odpisovať.)

  • Možnosť nastavenia variant - ku klasickej porcii je možné túto polovičnú pridať ako variantu. (Ďalšie informácie o variantách a ich nastavení sa dozviete v návode Nastavenie variantných kariet v iKelp POS Mobile.)

  • Jedálny lístok a Inteligentný stôl - aplikácia ponúka rôzne nástroje Obedové menu, Jedálny lístok, objednávanie od stola a iné, kde je vhodné mať polovičnú porciu ako nezávislú skladovú kartu. (K tejto je možné nastaviť gramáže a pod.) Je tak možné položku pridať do jedálneho lístka, zákazník má možnosť si jedlo objednať priamo od stola ako aj využiť veľa ďalších možností ktoré mu systém ponúka.

Rozdelenie celej porcie

Niekto by mohol povedať, že je jednoduchšie predávať polovičné porcie naúčtovaním celej a zadať len polovičné množstvo, prípadne naúčtovať na položku 50% zľavu. Áno, je to samozrejme možné riešiť aj týmto spôsobom ale následne dochádzate o výhody ktoré Vám v tomto aplikácia iKelp POS Mobile ponúka a ako je vidieť, nie je ich málo. Rovnako prichádzate aj o prehľad a komfort ktorý aplikácia pri predaji ponúka. Ako už bolo spomenuté, toto riešenie má v sebe aj určité úskalia pri predaji, ako napr. čo v prípade, že potrebujete naúčtovať dve, alebo tri polovičné porcie a pod.

Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard