Presun položiek na nový doklad v iKelp POS Mobile

Presun len jednej položky, prípadne viacerých položiek na iný stôl je vhodný vtedy, ak si niektorá z osôb od stola presadá k inému stolu. Žiadané je presunúť len položky tej osoby, ktorá si odsadla. Toto môžme vykonať dvoma spôsobmi:

1, Pokial máme položky naúčtované na konktrétne osoby.

2, Osamostatníme len konktrétne položky na nový doklad.

V obcoh prípadoch následne nový doklad presunieme na iný stôl

  1. Skôr, ako je možné presunúť z existujúceho dokladu len časť položiek, je potrebné tieto položky rozúčtovať na osoby. Položky je možné na osoby účtovať hneď pri ich objednávaní zákazníkom, prípadne ich rozdeliť na osoby dodatočne. (Postup účtovania s účtovaním na osoby sa dozviete v návode Pridávanie položiek do dokladu (do otvoreného účtu). Viac informácií o dodatočnom rozúčtovaní položiek medzi jednotlivé osoby sa dozviete v návode Rozúčtovanie na osoby v položkách otvoreného účtu.) 
  2. Kliknite na tlačidlo Medzisúčet v otvorenom doklade.
  3. Vyberte osobu, ktorej položky chcete premiestniť na nový doklad a kliknite na tlačidlo Osamostatniť.
  4. Na otázku: Prajete si osamostatniť položky dokladu?, kliknite na tlačidlo Áno.
  5. Na danom stole sa vytvorí nový doklad, z položkami danej osoby, ktorý je možné nezávisle vyúčtovať, alebo presunúť na iný stôl. (Viac informácií a postup pre presun dokladu na iný stôl sa dozviete v návode Presun celého účtu na iný stôl.)

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard