Tlač potvrdenia o odloženom doklade

V aplikácii iKelp POS Mobile je možné nastaviť, kde sa majú tlačiť potvrdenia o tzv. odložených dokladoch. Táto možnosť je vhodná vtedy ak máte na prevádzke aj iné tlačiarne (bonovačky). V prípade, že dôjde k problému s tlačou dokladov na eKasa zariadení, týmto spôsobom viete odovzdať zákazníkovi vytlačené potvrdenie o nákupe s tým, že doklad sa zaeviduje do systému. Následne je možné tieto doklady aj dodatočne vytlačiť na eKasa zariadení a odoslať na portál FS.

  1. Kliknite na ponuku menu v ľavom hornom rohu.
  2. V časti Zariadenia kliknite na záložke Tlačové výstupy
  3. Vyberte možnosť Odložený doklad a kliknite na Viac.
  4. Aktivujte možnosť Tlačiť inf. o odloženom doklade.
  5. V časti Kód zariadenia zadajte kód zariadenia na ktorom chcete potvrdenie tlačiť (ak máte bonovaciu tlačiareň v kuchyni, kód zariadenia bude "kuchyna").
  6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

V nastaveniach daného výstupu je možné ďalej nastaviť, čo sa má na výstupe tlačiť:

  • jednoduchý - číslo dokladu, čas 
  • podrobný - cena dokladu a jednotlivé položky dokladu
  • ostatné nastavenia podľa zoznamu

Ak máte k systému pripojené aj ďalšie tlačiarne, ale kód zariadenia na ktorom sa má výstup tlačiť sa nenastaví, vytlačí sa na prednastavenom eKasa zariadení.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard