Tlač priebežného stavu účtu v iKelp POS Mobile

V tomto návode nájdete krátky postup, ako je možné v aplikácii vytlačiť priebežný stav účtu. Tento slúži na kontrolu pre hostí nakoľko obsahuje rozpis jednotlivých položiek a v prípade, že sa účtuje na osoby, je na doklade aj rozpis celkovej hodnoty objednaných položiek pre jednotlivé osoby.

Tlač priebežného stavu účtu

Tlač priebežného (aktuálneho) stavu účtu

Tlač pribežného (aktuálneho) stavu účtu

  1. Otvorte daný stôl pre ktorý potrebujete priebežný stav vytlačiť.
  2. Kliknite na ponuku menu v ľavom hornom rohu.
  3. Z ponuky vyberte možnosť Vytlačiť.
Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard