Štatistika predaných položiek v iKelp POS Mobile (PLU správa)

V tomto návode vám predstavíme, ako je možné vyfiltrovanie predajov za určité obdobie v aplikácii iKelp POS Mobile.

Popis situácie

Používali ste na predaj registračnú pokladnicu na ktorej ste si tlačili predaje na základe PLU správy a teraz potrebujete tento údaj vytlačiť z aplikácie iKelp POS Pokladňa? Priamo v aplikácii iKelp POS Mobile je možné PLU správu za určité obdobie vytlačiť priamo na fiskálnej tlačiarni alebo registračnej pokladnici, prípadne bonovacej tlačiarni. Predané položky sa zobrazia po kliknutí na Pokladňa úkony v Menu aplikácie. Následne na navigačnom panely vyberte možnosť PLU pohyby

PLU Správa s vyfiltrovaným obdobím predajov

Vytvorenie novej PLU Uzávierky v iKelp POS Mobile

PLU správu je možné vyfiltrovať podľa čísla vykonanej PLU uzávierky, alebo podľa konkrétneho dátumu. Zadaním požadovaného čísla uzávierky alebo nadefinovaním dátumu tieto údaje zobrazíte. Pre zobrazenie údajov podľa zadaných parametrov je následne potrebné kliknúť na ikonu Filter.

Predaje je možné filtrovať v prípade aktivovanej donášky aj nezávisle pre donášku a ostatné miestnosti v aplikácii.

PLU správa za konkrétne obdobie

Pri filtrovaní predajov za určité obdobie je tento filter odrážaný od časov, kedy boli položky predané, čiže vždy od polnoci do polnoci. Tieto informácie je náslende možné priamo z aplikácie vytlačiť na fiskálnom zariadení. 

 1. V menu aplikácie iKelp POS Mobile kliknite na tlačidlo Pokladňa úkony.
 2. Následne kliknite v hornej časti aplikácie na tlačidlo PLU Pohyby.
 3. Nastavte konkrétny dátum, resp. dátumový rozsah pre zobrazenie PLU správy a výber potvrďte kliknutím na tlačidlo Nastaviť filter.
  • Pomocou funkcie Rozšírený filter (šípka smerom dole pri tlačidlo Nastaviť filter) môžete nastaviť zobrazenie PLU správy:

   • Kontakt - po výbere kontaktu sa zobrazia len položky, ktoré boli účtované na daný kontakt. Pri predaji je potrebné vybrať kontakt, následne je teda možné, aké položky daná osoba nakupovala a v akom množstve.
   • Užívateľ - Zobrazia sa predané položky na konkrétneho užívateľa, čašníka ktorý položky účtoval.
   • Karta - zobraziť predaje len vybranej položky, skladovej karty.
   • Vybrať kategóriu - zobraziť predaje len vybranej kategórie. Zobrazia sa len pohyby kariet, ktoré sú zaradené v danej kategórii.
   • Druh - filtrovanie na druh dokladu, zobraziť len vybraný druh dokladu
   • Filter - doklady, z ktorých sa zobrazujú štatistiky. Prednastavený filter je pre zobrazenie PLU pohybov položiek, ktoré boli zo skladu predané cez rozhranie predaja. Je však možné zobraziť aj pohyby všetkých položiek, teda aj takých, ktoré boli účtované faktúrou, alebo dodacím listom vytvoreným cez zoznam dokladov a nie cez predaj.
   • Dáta podľa smeny - dáta sa vyberú podľa zmeny. Doklady vytvorené pred 5:00 (ráno) aktuálneho pracovného dňa budú započítané do predchádzjúceho dňa. (Príklad, doklady vytvorené v noci z piatka na sobotu do soboty 5:00 (rána) sa zobrazia v zozname predaných položiek za piatok.) V prípade neaktívneho nastavenia sa položky zobrazujú podľa predajov od 00:00 - 23:59:59.
   • Položky v kategóriách - zobrazenie položiek rozdelených podľa ich zaradenia do kategórie. (Ak je karta zaradená vo viacerých kategóriach, zobrazí sa len v jednej kategórii.)
   • Pohyby pre kategórie - zobrazenie pohybov kumulovane kariet v danej kategórii. Vo filtri sa tak nezobrazujú jednotlivé položky, ale len zoznam kategórií a predaje kumulovane kariet v daných kategóriach. 
 4. Kliknutím na tlačidlo Tlač na zar. je možné PLU správu vytlačiť na niektorom zariadení zo zoznamu. (V závislosti od nastavenia je možné tlačiť výstup na fiskálnom zariadení, alebo na bonovacej tlačiarni.)

V prípade potreby je možné túto správu vyexportovať do xml alebo csv kliknutím na príslušné tlačidlo na navigačnej lište aplikácie.


Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard