Štatistika rozvozových zón

V tomto návode sa dozviete kde a ako si v aplikácii iKelp POS Mobile viete pozrieť štatistiku rozvozov podľa jednotlivých rozvozových zón. Na základe toho je možné upravovať ceny rozvozov pre jednotlivé zóny, upravovať počet kuriérov pre jednotlivé zóny a zefektívniť ich využitie. Štatistiky rozvozových zón si viete pozrieť v menu aplikácie v časti Donáška, kliknutím na možnosť Rozbory a Donáška zóny.

Donáška zóny

Po zobrazení rozborov z donášky, sa v prehľadných tabuľkách a grafoch zobrazia údaje o vyťaženosti jednotlivých zón za určité obdobie, hodnoty objednávok z týchto zón a účtovanej dopravy. Okrem toho si viete zobraziť vyťaženosť kuriérov, celkovú hodnotu nimi doručených objednávok a hodnotu dopravy. Na základe týchto údajov viete presnejšie smerovať pôsobenie rozvozu, prispôsobovať ceny za rozvoz do jednotlivých zón, prípadne vidíte, v ktorej oblasti je potrebné zefektívniť možnosti doručovania.


Detailnejší popis možností filtrovania 

Filter

Filter a zoznam položiek na nástenke v aplikácii. (Popis jednotlivých prvkov sa zobrazí aj po nabehnutí myšou na dané tlačidlo.)

Štatistika rozvozových zón

 • Rozšírený filter - kliknutím na ikonu sa zobrazí rozšírený filter. 

  • Mesiac - v zozname sa zobrazuje niekoľko posledných mesiacov, pomocou ktorých je možné rýchlo vyfiltrovať pohyby kariet za dané obdobie.
  • Od dátumu / Do dátumu - zobraziť len pohyby položiek ktoré boli vykonané v dátumovom rozsahu.
  • Užívateľ - v nástenke aplikácie je možné zobraziť prehľad aj konkrétneho užívateľa / čašníka. Stačí len vyplniť jeho meno alebo priezvisko a po výbere z adresára sa automaticky zobrazí štatistika predajov daného užívateľa v aplikácii.
  • Druh - sledovanie štatistík v nástenke nad konkrétnym druhom dokladov.
  • Zdroj - zdroj dokladu.
  • Zóna - zobrazenie detailných štatistík pre vybranú zónu rozvozu.
  • Dáta podľa zmeny - dáta budú zobrazované podľa zmeny. Zmena je v aplikácii nastavená ako deň od 5:00 rána do 4:59 nasledovného dňa. Všetky realizované predaje v rámci tohto obdobia, budú automaticky započítané do prvého dňa. V opačnom prípade sú štatistiky predajov zobrazované od 00:00 do 23:59. Ak sa spraví predaj po polnoci, je teda započítaný do ďalšieho dňa.
  • Zobraziť počty dokladov - zobraziť počty dokladov pre jednotlivé obdobia. S touto informáciou sa zároveň zobrazuje aj priemerná hodnota dokladu. Tento údaj môže slúžiť pri smerovaní a tvorbe rôznych kampaní a pod.
  • V grafoch zobraziť nevyplnené - v grafoch zobrazovať hodnoty pre nevybranú oblasť / kuriéra.
 • Nastaviť filter - aplikovanie filtra na základe nadefinovaných parametrov.

 • Priebežne - zobrazenie priebežných predajov za systémom nadefinované obdobie. Niektoré zobrazené údaje sa zobrazujú v rámci aktuálneho dňa, niektoré v rámci posledného mesiaca a pod.

 • Dnes - zobrazenie predajov a všetkých rozborov na nástenke v rámci aktuálneho dňa, prípadne iného časového obdobia podľa výberu včera, tento týždeň a pod

 • Dod. listy, Faktúry- kliknutím na tlačidlo je možné definovať, či sa do štatistík majú zahrnúť aj dodacie listy alebo nie. Opätovným kliknutím na tlačidlo je možné vypnúť, aby sa do prehľadov zahrnuli aj dodacie listy.

 • Donáška - zobrazí nástenku len pre miestnosti s donáškou.

 • Online web - objednávky vytvorené online na webe.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard