Nákup tovaru, skladový príjem - import príjemky

V tomto návode sa dozviete, ako je možné spraviť príjemku na základe súboru s položkami od dodávateľa pomocou importu. Aplikácia ponúka rôzne formáty súborov, pomocou ktorých je možné jednoducho vytvoriť skladovú príjemku bez nutnosti vyberať položky jednotlivo. Je však potrebné dodržať nižšie popísaný postup aby import prebehol správne. Výhodou importov podkladov od dodávateľov je rýchlosť príjmu a minimalizovanie chybovosti, nakoľko v súbore je obsiahnutý aj dátum, ku ktorému bol tovar dodaný (je však samozrejme možné ho manuálne zmeniť). Automaticky sa podľa údajov v súbore vyberie aj dodávateľ, ak už tento v aplikácii je vytvorený a má zadané obchodné údaje. 

 1. Pre import podkladov kliknite na Sklad v menu aplikácie.
 2. Kliknite na +Príjemka a vyberte druh dokladu od zákazníka.
 3. Kliknite na možnosť Nahrať položky zo súboru.
 4. Pomocou Vybrať súbor vyberte súbor od dodávateľa.
 5. Zo zoznamu vyberte požadovaný formát súboru na základe dodávateľa.
 6. Kliknite na Import

Párovanie položiek

Aplikácia sa pri importe snaží automaticky položky spárovať podľa názvu, alebo dodávateľského kódu. Nie vždy je však možné jednoznačne položky identifikovať  s položkami, ktoré máte v aplikácii vytvorené. Vtedy je potrebné ich spárovať manuálne. Tento krok však stačí spraviť len raz pre každú kartu. Na kartu sa zapíše dodávateľský kód a tak ju aplikácia vie správne pri budúcich importoch priradiť. Zároveň sa na karte tvorí história nákupov od dodávateľov, dodávateľských kódov ako aj vývoj nákupných cien. 

Ako už bolo spomenuté, pri prvých importoch, ak sa nezhoduje názov položiek v importovanom súbore s tými, pod ktorými figurujú karty v aplikácii, je potrebné karty ručne naviazať s položkami v aplikácii. Tým sa vytvorí väzba pre budúce automatické párovanie položiek. Okrem toho je tiež potrebné vybrať, resp. vytvoriť kontakt na dodávateľa v adresári.

Vytvorenie novej položky v aplikácii

  1. Pre vytvorenie položky v aplikácii kliknite na ikonu +.
  2. Vyberte typ karty zo zoznamu.
  3. Automaticky sa podľa názvu karty od dodávateľa prednastaví názov. (Tento je možné v prípade potreby zmeniť.)
  4. Skontrolujte zaradenie karty do kategórie.
  5. Podľa typu karty ak je to potrebné nadefinujte aj ostatné parametre ako Spotreba/Výroba.
  6. Pre potvrdenie kliknite na Uložiť.
  7. Automaticky sa v zozname zobrazí vývoj cien na danej karte.
  8. Kliknutím na Upraviť je možné upraviť cenu / množstvo pre príjem.
  9. Kliknite na tlačidlo Uložiť pre uloženie príjemky.

Naviazanie už existujúcej položky

  1. Kliknite na ikonu Viac.
  2. Začnite písať názov karty, alebo kód.
  3. Vyberte kartu zo zoznamu.
  4. Kliknite na OK
  5. Naviažte takto všetky položky príjemky.
  6. Kliknite na tlačidlo Uložiť pre uloženie príjemky.

Odstránenie väzby - zmena naviazanej karty

  1. Kliknite na ikonu Viac.
  2. Kliknite na X pre odobranie väzby na kartu.
  3. Začnite písať názov karty, alebo kód.
  4. Vyberte kartu zo zoznamu.
  5. Kliknite na OK
  6. Kliknite na tlačidlo Uložiť pre uloženie príjemky.
Tento postup je možné použiť v prípade, že ešte nebola príjemka uložená. Ak bola medzitým príjemka uložená, a je potrebné zmeniť naviazanú kartu, je potrebné položku z príjemky odstrániť, a pridať ju znovu do dokladu manuálne. Položku je možné odobrať označením položky v doklade a kliknutím na tlačidlo Del na klávesnici. Odstrániť je možné ju aj  kliknutím na ikonu Viac a na Odstrániť.

V prípade, že potrebujete spraviť príjem len čiastkovo, ale niektoré položky ešte nemáte zviazané s kartami v iKelp POS Mobile, je aj tak možné príjemku uložiť. Nenaviazané položky sa uložia ako textové, a je možné ich dodatočne v príjemke naviazať.

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard