Skladový výdaj v iKelp POS Mobile

V tomto článku vám predstavíme, akým spôsobom je možné ručne spraviť výdaj zo skladu v aplikácii iKelp POS Mobile. Výdaj tovaru zo skladu prebieha automaticky pri tvorbe finančných dokladov (bločky, dodacie listy, faktúry), ale je možné výdaj spraviť aj ručne. Výdaj zo skladu je možné spraviť kliknutím v Menu aplikácie na položku Sklad a + Výdajka.

Skladový výdaj

Po výbere danej možnosti sa zobrazí formulár pre výber spôsobu výdaja tovaru zo skladu

Skladový výdaj v aplikácii iKelp POS Mobile

  • SBL Výdaj - Evidovanie alkoholu, otvorenie fľaše, Tento spôsob výdaja sa používa ak sa v aplikácii eviduje alkohol a výkazy pre colný úrad. Pri tomto spôsobe výdaja dochádza k vyskladneniu celej fľaše. Výdaj je možné vykonať priamo v skladovej evidencii, ale je rovnako možné ho vykonať aj v predaji procesom otvorenia fľaše (automaticky sa pri tomto procese vytvorí tento typ skladového dokladu). Viac informácií o možnostiach SBL Výdaja, sa dozviete v návode SBL Výdaj.

  • Inventúrny výdaj - Korekcia skladového tovaru, prebytok. Inventúrnym výdajom je možné vykonať korekciu skladu. Ak sa pri inventúre zistí, že tovar je evidovaný na sklade v aplikácii, ale v skutočnosti sa na sklade nenachádza, pri inventúre sa automaticky vytvorí inventúrny výdaj a po uzatvorení sa tovar vydá zo skladu. Inventúrny výdaj je typ dokladu, ktorý môže vzniknúť automaticky pri inventúre, rovnako je však možné ho vytvoriť ručne napr. pri preskladňovaní tovaru, ak došlo k zámene pri predaji a pod. Konkrétny príklad vytvorenia inventúrneho výdaja pre korekciu skladu pri zámene tovaru popisuje aj návod Inventúrny výdaj. Bližšie informácie o inventúre sa dozviete v návode Inventúra skladových zásob, baru alebo kuchyne.

  • Výdaj na spotrebu - Nákladová spotreba tovaru. Tento typ výdaja je možné použiť v ostatných prípadoch ak potrebujete tovar vydať zo skladu. Najčastejšie sa tento typ výdaja používa napr. v kuchyni, kde dochádza k výdajom surovín v malých množstvách, ktoré nie sú zahrnuté v nastaveniach receptúr. (Napr. cukor, soľ, korenie - položky ktoré sa raz za čas skontrolujú a podľa predchádzajúceho stavu sa spraví skladový výdaj aby sa dorovnal stav skladu.) Rovnako je možné tento výdaj použiť aj pri výdaji potravín zo skladu ktorý je po záruke, pokazený a pod., aby nebol ďalej vedený v skladovej evidencii. Ďalšie informácie sa dočítate v návode Výdaj na spotrebu.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard