Hľadanie a filtrovanie skladových kariet

V aplikácii iKelp POS Mobile je možné rýchlo a jednoducho vyhľadávať v zozname skladových kariet. Nasledovné inštruktážne video vás naučí vyhľadávať požadované skladové karty (jedlá a nápoje), filtrovanie podľa kategórií alebo zobrazenie iba aktívnych tovarov. Zoznam skladových kariet zobrazíte kliknutím v Menu aplikácie na možnosť Karty.

Hľadanie a filtrovanie skladových kariet

Karty je možné vyhľadávať výberom kategórie, v ktorej sa karta nachádza, prípadne zadaním niektorého z identifikačných údajov konkrétnej položky, ako sú napr. Názov alebo PLU.

  • Kategórie - kategóriu skladových kariet je možné vyfiltrovať kliknutím na požadovanú kategóriu v strome, alebo po jej výbere zo zoznamu . Výberom konkrétnej kategórie zo zoznamu sa zobrazia len karty z danej kategórie. Vyhľadávanie umožnňuje zúžiť výber kariet len na konkrétnu kategóriu kariet, ak napr. neviete presný názov, PLU prípadne iné informácie pomocou ktorých sa dá karta vyhľadať. Kliknutím na ikonu Krížik, je možné výber konkrétnej kategórie zrušiť.

  • Hľadať  - zadaním niektorého z údajov Názov, EAN, PLU alebo SBL karty v poli Hľadať, je možné vyhľadať konkrétnu kartu v zozname. Pri vyhľadávaní sa postupne zobrazujú len karty, ktoré vyhľadávaný reťazec obsahujú.

Vyhľadávanie pomocou filtra

Vyhľadávanie pomocou filtra aktivujete kliknutím na ikonu Zobraziť rozšírený filter

Vyhľadávanie pomocou filtra aktivujete kliknutím na ikonu Zobraziť rozšírený filter

Pre aktivovanie vyhľadávania pomocou filtra, je potrebné kliknúť na ikonu Zobraziť rozšírený filter. Následne sa zobrazí ponuka filtrovania.

  • Typ karty - pomocou filtra je možné vyhľadávať len karty konkrétneho typu, napr. len karty typu tovar, receptúra a pod.

  • Skladom - aktivovaním filtra skladom sa budú zobrazovať len položky, ktoré majú stav na sklade väčší ako nula.

  • Min. skl. - na skladovej karte je možné nadefinovať minimálne množstvo, ktoré chce udržiavať na sklade. Ak v zozname kariet nastavíte filter pre Min. skl. zobrazia sa tie skladové karty, ktoré majú na sklade množstvo menšie.

  • Akt. - skladové karty v iKelp POS Mobile nie je možné vymazať, je však možné im nastaviť príznak Zákaz predaja v Záložke základné. Po nastavení filtra aktívne sa zobrazia len tie karty, ktoré nemajú Zákaz predaja nastavený.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard