Vytváranie kategórií a podkategórií jedál a nápojov

Nasledovné inštruktážne video popisuje spôsob vytvárania a úpravy kategórií / podkategórií jedál a nápojov (skupín tovarov) v reštauračnom systéme iKelp POS Mobile. Vytváranie kategórií jedál a nápojov (skupín tovarov) je možné vykonať kliknutím v Menu aplikácie na možnosť Kategórie.

Inštruktážne video ďalej popisuje:

 • Vytváranie kategórií jedál a nápojov (skupín tovarov)
 • Vytváranie podkategórií
 • Zmena poradia kategórií

Vytváranie kategórií a podkategórií jedál a nápojov

Už po zriadení aplikácie je dostupná väčšina bežne používaných kategórií, preto odporúčame využívať pre zaraďovanie kariet primárne predvytvorené kategórie a ich úprave alebo tvorbe nových by ste sa mali vyhnúť. (Samozrejme to nie je podmienkou a ak vám niektorá kategória, prípadne podkategória nevyhovuje, prípadne potrebujete niektorú doplniť, môžete tak urobiť.) 

Kategórie v aplikácii iKelp POS Mobile sa vytvárajú v rámci štromovej štruktúry.

 • Hlavnú kategóriu (ako sú napr. Jedlá, Nealko nápoje, Alko nápoje a pod.) vytvoríte kliknutím na ikonu + Kategórie (na prvú kategóriu v zozname.)  
 • Podkategóriu je možné vytvoriť kliknutím na ikonu + pri názve kategórie, ktorej chcete podkategóriu vytvoriť. (Napr. ak chcete vytvoriť podkategóriu Prílohy alebo Dezerty, kliknite na ikonu + pri kategórii Jedlá.) 

Nová kategória/podkategória

 1. Novú kategóriu vytvoríte kliknutím na ikonu +. (Pre vytvorenie hlavnej kategórie kliknite na ikonu + Kategórie, pre vytvorenie podkategórie kliknite na kategóriu, ktorej podkategóriu chcete vytvoriť.) Zobrazí sa formulár pre vyplnenie vlastností novej kategórie.
 2. Zadajte Názov kategórie, prípadne predvolenú bonovaciu tlačiareň pre danú kategóriu. (Všetky karty vytvorené v danej kategórii sa následne budú automaticky tlačiť na danej bonovačke. Ak máte bonovaciu tlačiareň v kuchyni, je tak možné nadefinovať na kategórii Jedlá bonovaciu tlačiareň pre kuchyňu a automaticky sa tu tak budú tlačiť všetky jedlá pridané do objednávky v predaji.)
 3. Nezabudnite v záložke Galéria doplniť obrázky, ktoré sa využívajú pri propagácii Jedálneho lístka v mobile, na webe na Facebooku, kde je to atraktívne a prehľadné pre zákazníka.
 4. Všetky vykonané zmeny je potrebné potvrdiť kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Zmena poradia kategórií

 1. Zmenu radenia hlavných kategórií vykonáte úpravou niektorej z týchto kategórií, kliknutím na jej názov alebo ikonu Viac.
 2. Zmenu radenia vykonáte v záložke Poradie.
 3. Kliknutím a podržaním viete jednotlivé kategórie posúvať a meniť tak ich poradie zobrazenia.
 4. Všetky vykonané zmeny je potrebné potvrdiť kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Viac informácií nájdete v návode: Kategórie jedál a nápojov.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard