Skladové karty - zoznam

V tomto návode vám predstavíme zoznam skladových kariet v aplikácii iKelp POS Mobile. Zoznam skladových kariet sa zobrazí po kliknutí na tlačidlo Karty v menu aplikácie.

Navigačný panel aplikácie

Navigačný panel aplikácie - Zoznam kariet

Navigačný panel aplikácie iKelp POS Mobile

 • Nová - kliknutím na tlačidlo Nová, sa zobrazí formulár pre založenie novej karty. Zobrazí sa okno pre výber typu novo zakladanej skladovej karty. Viac informácií o vytváraní skladových kariet sa dozviete v článku Ako správne vybrať typ skladovej karty.
 • Import z csv - karty je možné do aplikácie aj importovať. Táto možnosť je vhodná vtedy, ak potrebujete do aplikácie doplniť viacero kariet a ručné nahadzovanie by bolo zdĺhavé. Túto možnosť odporúčame využiť aj v prípade prechodu z inej aplikácie na iKelp POS Mobile, čím sa výrazne ušetrí čas pri zakladaní kariet do databázy. Postup importu ako aj formát súboru pre import nájdete v článku Import kariet v iKelp POS Mobile
 • Návod - odkaz na príslušný návod danej časti aplikácie.

Zoznam kategórií a kariet

Rozšírený filter a pole vyhľadávania položiek v zozname

Rozšírený filter v zozname kariet

 • Filter - kliknutím na ikonu sa zobrazí rozšírený filter.

  • Typ karty - karty je možné vyfiltrovať podľa konkrétneho typu, napr. karta typu tovar, fľaša a pod.
  • Karty skladom - v prípade skladovej evidencie sa zobrazia len karty s disponibilným množstom väčším od nuly.
  • Akt. - ak je na karte nastavený príznak "Zákaz predaja", v prípade aktívneho filtra sa karta v zozname nebude zobrazovať.
 • Hľadať - vyhľadať tovar v zozname

  • Karty je možné vyhľadávať po zadaní názvu, čísla PLU prípadne EAN alebo čísla SBL.

Zoznam kategórií a kariet Zoznam kategórií a kariet

 • Kategórie

  • Po kliknutí na kategóriu sa zobrazia len karty z príslušnej kategórie. Je tak možné presnejšie filtrovani kariet podľa kategórií. Viac informácií o kategóriách sa dozviete v článku Kategórie jedál a nápojov.
 • Karty - zoznam kariet

  • Fotoaparát - po kliknutí na ikonu na skladovej karte je možné pridať obrázok na kartu. Tento sa následne bude zobrazovať pri používaní inteligentných stolov pre zákazníka alebo jedálnom a nápojovom lístku. (Viacej informácií o inteligentných stoloch a jedálnom lístku sa dozviete v návode Použitie QR kódu pri stole v reštaurácii a kaviarniVytváranie stolov a tlač QR kódov a Vytvorenie jedálneho lístka, zverejnenie na Facebooku a vašej webstránke)
  • Názov / PLU - v zozname sa zobrazuje názov karty prípadne PLU ak je na karte vyplnené. Ak sa jedná o kartu s evidenciou SBL, a táto hodnota je na karte vyplnená, zobrazí sa aj číslo SBL.
  • Mn. - v prípade skladovej evidencie sa zobrazuje aj disponibilné množstvo na sklade.
  • Cena - predajná cena s DPH, koncová cena pre zákazníka.
  • Viac - po kliknutí na ikonu sa zobrazí detail karty. 
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard