Darčeková poukážka / VUP - evidencia a prehľad predajov

V tomto návode nájdete informácie o štatistikách predajov VUP - viac účelových poukazov, ktoré slúžia ako podklad pre účtovníctvo, ako aj to, kde sa v prípade potreby na doklade dozviete, či bol na doklad uplatnený poukaz alebo nie.

Zakúpenie / uplatnenie VUP - informácia na doklade

Informáciu o tom, akým spôsobom bol doklad uhradený a aké typy platidiel boli pri úhrade použité, ale aj to, aký kód kupónu si zákazník zakupoval zistíte priamo v histórii dokladov na danom doklade.

 1. V menu aplikácie kliknite na História dokladov.
 2. Podľa čísla / dátumu vyhľadajte požadovaný doklad.
 3. Kliknite na ikonu Viac a vyberte možnosť Upraviť.
 4. V časti Úhrady sa následne zobrazí informácia o platidle na doklade.
  • V časti Zakúpené poukazy sa nachádza informácia o zakúpených poukazoch.

Štatistika predajov

Informácia o tom, v akej sume boli poukazy predané a aká suma z nich bola následne uplatnená je potrebná z hľadiska účtovníctva. Nakoľko pri predaji VUP sa jedná o doklady, ktoré nie sú priamo nahlasované na portál finančnej správy eKasu, ale vystaví sa len potvrdenie o predaji, a až následné uplatňovanie je na eKasu nahlasované, je potrebné tieto informácie evidovať v účtovníctve ako príjem. Bližšie informácie o evidencii predaných VUP z pohľadu účtovníctva si overte u svojho účtovníka. Informácie o predajoch sú evidované v rámci úzávierok v aplikácii.

 1. Kliknite v menu aplikácie na Pokladňa úkony.
 2. Vyberte možnosť Užívatelia.
 3. Kliknite na Zobraziť rozšírený filter.
 4. Nastavte požadovaný mesiac pre zobrazenie dát z ponuky.
  • Alebo nastavte požadované obdobie pomocou dátumu Od.. Do.. a kliknite na Nastaviť filter.
 5. Informácie o predajoch / uplatneniach VUP sa zobrazia v časti VUP Poukazy €.
 6. Pre vytlačenie na účtenkovej, alebo bonovacej tlačiarni kliknite na Tlačiť na zar. a vyberte zariadenie zo zoznamu.

Evidencia úhrad

Nakoľko sa VUP aplikuje ako platidlo na doklad, ale rovnako aj jeho kúpou si zákazník platidlo zakupuje, je pre jeho evidenciu v aplikácii samostatná "finančná pokladňa". Preto je možné prehľad pohybov, pri ktorých je VUP účtovaný, alebo uplatňovaný kontrolovať aj v časti Úhrady.

 1. Kliknite v menu aplikácie na Pokladňa úkony.
 2. Vyberte možnosť Úhrady.
 3. Pomocou filtra v časti Pokladňa vyberte možnosť VUP Poukazy.
 4. Zobrazia sa všetky finančné operácie v rámci VUP pokladne.
  • K - kúpa poukazu.
  • P - predaj poukazu.
Súvisice návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard