Uzávierky užívateľov v iKelp POS Mobile

Pozrite si krátke inštruktážne video, ako môžete využiť uzávierky užívateľov, nazývané aj ako uzávierka na čašníka alebo uzávierka zmeny:


V tomto článku sú popísané jednotlivé úkony, ktoré je možné vykonať nad užívateľmi. Jednotlivé úkony, ktoré je možné v aplikácii iKelp POS Mobile vykonať, zobrazíte kliknutím v Menu aplikácie, výberom možnosti Pokladňa úkony a Užívatelia

Filter

Filter v záznamoch užívateľa (popis jednotlivých prvkov sa zobrazí aj po nabehnutí myšou na dané tlačidlo)

Filter v záznamoch užívateľa

 • Rozšírený filterkliknutím na ikonu sa zobrazí rozšírený filter.

  • Zariadenie - v prípade aktívneho filtra sa v rozpise obratov na užívateľa zobrazí rozpis, sumár dokladov ktoré boli tlačené na fiskálnej tlačiarni a tie ktoré boli ukončené odložením.

 • Nastaviť filter - aplikovanie filtra na základe nadefinovaných parametrov.

 • Vypnúť filter - vypnutie filtra, zrušenie nadefinovaného filtra.

 • Zoznam platidiel - pomocou tlačidla je možné nastaviť rozpis na jednotlivých užívateľov. Ak je rozpis aktívny, zobrazí sa zoznam užívateľov, ktorí spravili nejakú finančnú operáciu od poslednej vykonanej uzávierky na daného užívateľa. Následne je možné zobraziť obrat konkrétneho užívateľa.

 • Zobrazenie poslednej uzávierky - zoznam posledných 5 vykonaných uzávierok na užívateľ pre rýchle zobrazenie. Ak chcete zobraziť staršiu uzávierku, je potrebné zadať jej číslo alebo dátum v ktorom bola vykonaná.

 • Číslo uzávierky - po zadaní čísla uzávierky a kliknutí na tlačidlo Nastaviť filter sa daná uzávierka zobrazí.

 • Dátumpo zadaní dátumu uzávierky a kliknutí na tlačidlo Nastaviť filter sa zobrazia uzávierky užívateľov v danom dni.

Úkony užívateľa

Zoznam úkonov ktoré je možné vykonať vo financiách daného užívateľa

Zoznam úkonov ktoré je možné vykonať vo financiách daného užívateľa

 

 • Záložky užívateľovak v danom dni niektorý z užívateľov vykonal od poslednej uzávierky finančnú operáciu, zobrazí sa na lište. Kliknutím na danú záložku je následne možné zobraziť finančné pohyby daného užívateľa, prípadne vykonať niektorú z nižšie popísaných operácií.
 • Užív. uz. - kliknutím na tlačidlo sa vykoná uzávierka užívateľa. V prípade, že užívateľ má právo, že vidí v zozname všetkých aktívnych užívateľov, je možné po kliknutí na záložku daného užívateľa vykonať príslušnú operáciu aj za neho. Nastavenie je vhodné pre manažéra prevádzky, kde je spravovať financie jednotlivých užívateľov, prípadne za nich vykonať uzávierku. (Dané nastavenie je možné nastaviť v nastaveniach daného užívateľa, v záložke Práva -> Pokladňa úkony -> Voľné záznamy platidiel na užívateľa.)

 • Tlačiť na zar. - po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí výber nakonfigurovaných tlačiarní v aplikácii, na ktorých je možné daný výstup vytlačiť.

 • Vklad - kliknutím na tlačidlo je možné vykonať vklad financií danému užívateľovi. Ak užívateľ nemá právo vidieť ostatných užívateľov, vklad sa vykoná v záznamoch prihláseného užívateľa. (Vhodné použiť, ak sa dáva užívateľovi výnimočná hotovosť napr. na úhradu tovaru dodávateľovi v hotovosti a pod.)

 • Výberkliknutím na tlačidlo je možné vykonať výber financií danému užívateľovi. Ak užívateľ nemá právo vidieť ostatných užívateľov, výber sa vykoná v záznamoch prihláseného užívateľa. (Výber je vhodné robiť vtedy, ak má užívateľ pri sebe veľkú tržbu, vtedy s potvrdením o výbere určitej sumy odovzdá peniaze prevádzkarovi. Na konci pri uzávierke následne odovzdá zvyšok tržby.)

Priebežný stav užívateľov

Priebežný finančný stav užívateľa 

Priebežný finančný stav užívateľa

V priebežnom stave užívateľov sa zobrazuje zoznam užívateľov, ktorí spravili nejakú finančnú operáciu od poslednej uzávierky daného užívateľa. V Sumáre sa následne zobrazuje celkový finančný stav. Finančný stav je možné zobraziť aj na jednotlivých užívateľov, kliknutím na tlačidlo Viac pri mene užívateľa.
 • Celkom - celkový finančný stav užívateľov, kde je započítaný obrat ako aj vklad na jednotlivých užívateľov ak bol na nich robený. V hodnote sú započítané doklady, ktoré boli vyúčtované na fiskálnej tlačiarni, ako aj doklady ktoré skončili ako odložené.

 • Obrat - hodnota dokladov, ktoré boli vytvorené v predaji aplikácie. V hodnote sú započítané doklady, ktoré boli vyúčtované na fiskálnej tlačiarni, ako aj doklady ktoré skončili ako odložené.

  • Terminál - hodnota dokladov, ktoré boli ukončené daným typom platidla.
  • Hotovosťhodnota dokladov, ktoré boli ukončené daným typom platidla.

Ďalšie informácie o uzávierkach, kedy používať uzávierky na užívateľov (čašníkov), na čo presne slúžia ako aj to ako je možné v aplikácii túto možnosť aktivovať sa dozviete v článku Ako fungujú uzávierky čašníkov.

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard