Uzávierky užívateľov v iKelp POS Mobile - úhrady v probléme

V tomto návode sa dozviete čo znamená problémová úhrada pri uzávierke aj ako takúto úhradu vysporiadať.

Čo znamená Úhrada v probléme

Problémová úhrada v aplikácii iKelp POS Mobile vznikne vtedy, ak bola objednávka uhradená online, avšak k takejto úhrade nebol vytlačený pokladničný doklad. Prišlo k zrušeniu objednávky pred jej vybavením zo strany užívateľa, alebo obsluhy. Takúto úhradu je potrebné doriešiť a zabezpečiť vrátenie platby zákazníkovi. Tento postup vychádza z predpokladu, že vaša platobná brána nepodporuje vrátenie platby zákazníkovi vykonaním storna platby, ale je potrebné doriešiť vrátenie priamo na strane platobnej brány. Nakoľko sa však takáto úhrada zapíše do finančnej pokladne, ale nie je možné ju stornovať, je potrebné ju doriešiť ručne aj na strane samotnej aplikácie POS Mobile.

Online platba

Ak sa v záznamoch pokladne nachádza nevysporiadaná, resp. problémová úhrada, zobrazuje sa táto informácia v časti Pokladňa úkony.

 1. Pre vysporiadanie úhrady kliknite na Zobraziť.
 2. Na danej úhrade kliknite na Viac.
 3. Kliknite na tlačidlo Doriešiť a vyberte jednu z možností vysporiadania:
  • Storno Online - posiela sa automatické storno na platobnú bránu pre vrátenie financií zákazníkovi. Pozor, túto možnosť niektoré platobné brány nepodporujú.
  • Storno Offline - vykoná sa storno transakcie v rámci finančnej pokladne aplikácie, čím sa vysporiadajú financie na strane iKelp POS Mobile. V nezávislom kroku je potrebné doriešiť financie na strane samotnej platobnej brány. (Niektoré platobné brány nepodporujú stornovanie platby z externej aplikácie. Dôvodom, prečo nemusí byť možné platbu stornovať, môže byť aj doba, medzi pripísaním úhrady, teda vytvorením dokladu a stornovaním. Ak je tento rozdiel viac ako niekoľko dní.)
  • Výber - zobrazí sa zoznam eKasa zariadení pre vykonanie výberu danej sumy, ak bude platba zákazníkovi realizovaná v hotovosti.
  • Na kredit - presun pripísanej sumy do vlastného účtu zákazníka. Túto sumu vie následne použiť ako platidlo pri ďalšej úhrade objednávky.
  • Doriešené - interná zmena stavu spornej úhrady, aby bolo v aplikácii jasné, že táto úhrada bola vysporiadaná. 
 4. Kliknite na Zatvoriť.

 

Zoznam všetkých úhrad je možné zobraziť v menu aplikácie v časti Pokladňa úkony kliknutím na tlačidlo Úhrady.

 

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard