Vysporiadanie online platby na objednávke

V tomto návode sa dozviete čo robiť v prípade, že zákazník si vytvoril objednávku v donáške, ktorú následne uhradil online kartou, ale z nejakého dôvodu nie je možné objednávku vybaviť alebo doručiť. V praxi totiž vznikajú rôzne situácie, čo má za následok práve požiadavku na zrušenie takejto objednávky. Jedným z možných dôvodov, prečo je potrebné zrušenie takejto objednávky je napr. to, že si zákazník omylom objedná tovar z reštaurácie, ktorá je niekoľko stoviek kilometrov ďaleko.

Čo robiť s objednávkou uhradenou online

V praxi nastávajú dve najčastejšie situácie:

 • Objednávka je uhradená online, vybaví sa a vytlačí sa k nej pokladničný doklad. Najbežnejší scenár, zákazník si objedná, zaplatí a objednávku si vyzdvihne, alebo nechá doručiť.
 • Objedná je uhradená online ale nie je možnú ju vybaviť, resp. pred jej vybavením zákazník objednávku zrušil. Ako postupovať v tomto prípade sa dozviete práve v tomto článku.
V našom prípade sa zákazník po potvrdení objednávky a jej schválení rozhodne telefonicky zrušiť. Akým spôsobom teda objednávku zrušiť, aby k nej nebolo potrebné tlačiť pokladničný doklad a akým spôsobom vrátiť zákazníkovi jeho platbu.
 1. V závislosti od nastavenia sa nové objednávky zobrazujú v stave Nové na schválenie.
  • Na takejto objednávke je hneď vidieť stav uhradenosti a informácia o platbe.
 2. Pre zobrazenie detailu objednávky kliknite na Viac Otvoriť.
 3. Rozkliknite Podrobnosti a nastavte Zámok na Nie.
 4. Kliknite na Medzisúčet kde je možné odstrániť úhradu.
  • Kliknite na červený krížik a odoberte úhradu.
  • V závislosti od nastavení práv užívateľa a možností platobnej brány je možné úhradu Odobrať, alebo Stornovať(Bližšie informácie o tom, kedy sa zobrazuje aké tlačidlo sa dozviete nižšie v tomto článku.)
 5. Ak objednávka ešte nebola schválená, kliknite na Zrušiť.
  1. Ak sa jedná o už schávlenú objednávku zatvorte ju, prípadne odoberte položky.
  2. Kliknite na Viac a vymažte kliknutím na - Doklad danú objednávku.

 

Zobrazenie tlačidiel Odobrať alebo Stornovať úhradu

V závislosti od nastavenia práv užívateľa (nastavenie na danom užívateľovi v záložke Práva v časti Predaj - spôsob ukončenia dokladu, Odobranie úhrady bez vykonania storna) sa zobrazuje len červené tlačidlo na odobratie úhrady, alebo sa zobrazuje možnosť pre odobratie, alebo stornovanie úhrady.
 • Červený krížik - odobratie úhrady, čím sa automaticky posiela storno aj na platobnú brána a zákazníkovi príde informácia o tom, že mu jeho peniaze budú v priebehu najbližších dní. (Pozor, toto správanie podporujú len niektoré platobné brány ako napr. GoPay alebo ComGate. V prípade platobných brán ako napr. GPWebPay, je potrebné mať nastavenú možnosť na užívateľovi Odobranie úhrady bez vykonania storna.) Týmto krokom sa odstráni úhradu z objednávky a je možné ju zo systému vymazať.
 • Červený krížik - Odobrať - odobratie úhrady z objednávky. Týmto spôsobom zostáva objednávka neuhradená a nie je posielaná informácia na platobnú bránu o zrušení platby na doklade. Ak to platobná nepodporuje, je potrebné vykonať vrátení peňazí zákazníkovi za vykonanú objednávku priamo cez portál platobnej brány.
 • Červený krížik - Storno - posiela sa stornovanie platby aj na platobný portál a zákazníkovi sa automaticky posielajú peniaze späť. Ako ale už bolo spomenuté, nie všetky platobné brány tento spôsob vrátenia podporujú a umožňujú.

 

Súvisiace nastavenia

 • PIN pri online objednávkach

V rámci nastavení donášky je možnosť tzv. Vyžadovať PIN. Jedná sa o číslo pomocou ktorého vie obsluha identifikovať zákazníka, ktorý si vyzdvihuje objednávku, či je to ten, ktorý aj online objednávku uhradil cez platobnú bránu. Aby sa nestalo, že si objednávku vyzdvihne iný zákazník ako ten, čo ju zaplatil. Preto je obsluha pri vyúčtovaní, resp. pri pokuse o vydanie objednávky vyzvaná na zadanie PINu. Týmto sa sám zákazník autorizuje a obsluha tak vie, že mu môže objednávku vydať. V našom prípade, kedy potrebujeme objednávku zrušiť, vyžadovanie PINu je aktívne, ale PIN zákazníka nevieme je možné užívateľovi povoliť, že vie pracovať s týmito objednávkami aj bez nutnosti zadania PINu. Toto môže byť práve potrebné pri zrušení takejto objednávky.

  • Nastavenia modulu Donáška
   • Nastavenie v časti Donáška => Nastavenia => Osobné prevzatie => Vyžadovať PIN

  • Nastavenia užívateľa
   • Kontakty => daný kontakt a Viac => záložka Práva => Predaj - Spôsob ukončenia dokladu => Vyžadovať PIN pri platbách

 • Zmena zámku na doklade a vymazanie objednávky
   • Kontakty => daný kontakt a Viac => záložka Práva => Predaj - spôsob ukončenia dokladu => Odobratie úhrady bez vykonania storna
   • Kontakty => daný kontakt a Viac => záložka Práva => Odbytové doklady - objednávky => Zmazanie / odstránenie odbytových dokladov

Ako už bolo spomenuté, niektoré platobné brány podporujú stornovanie aj priamo z aplikácie, no niektoré nie. Preto je následne po odstránení úhrady z dokladu a následnom vysporiadaní/zmazaní dokladu je potrebné úhradu vysporiadať aj na strane platobnej brány.

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard