Vysporiadanie preplatku pri online platbe

V tomto návode sa dozviete, ako vyriešiť situáciu, ak zákazník uhradí svoju objednávku cez online platbu (prostredníctvom platobnej brány), avšak dodatočne dôjde obsluhou k upraveniu jeho objednávky a vznikne tak z platby preplatok. Môže sa tak stať napr. v prípade, že si zákazník objedná tovar, ktorý mu už nie je možné dodať. V niektorých prípadoch nie je možné vykonať čiastkové vrátenie platby cez platobnú bránu, v tom prípade je vhodné zákazníkovi vrátiť preplatok formou hotovosti pri doručovaní objednávky. (Obsluha až pri kompletovaní objednávky zistí, že tovar nie je dostupný a ešte nedošlo k upraveniu jeho dostupnosti na strane webu.)

Upravenie online uhradenej objednávky

 1. Odomknite objednávku na úpravu.
  • Ak je objednávka uhradená cez platobnú bránu je automaticky uzamknutá a aby bolo možné položky v objednávke upraviť, je potrebné objednávku odomknúť. Tento úkon musí mať obsluha povolený v nastaveniach aplikácie. (Zobrazte Podrobnosti objednávky - Zámok - Nie.)
 2. Upravte položky alebo ich množstvá v objednávke.
 3. V objednávke sa automaticky sumu uhradená navyše zobrazí ako Výdavok.
 4. Kliknite na Medzisúčet.
 5. Kliknite na tlačidlo pre príjem hotovosti napr. Donáška príjem hotovosť.
 6. Kliknite na tlačidlo Čiastočne inak.
 7. Zadajte hodnotu výdavku so záporným znamienkom!
 8. Kliknite na Potvrdiť.
 9. Kliknite na Ukončiť predaj pre vyúčtovanie objednávky a tlač pokladničného dokladu.
Zmena zámku na doklade
Vysporiadanie platby - vrátenie preplatku v online platbe vo forme hotovosti
Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard