Kreditný účet - história pohybov

V tomto článku je popísaný zoznam pohybov vykonaných v kreditných účtoch zákazníkov. Históriu pohybov možné zobraziť kliknutím v Menu aplikácie na možnosť Kontakty a Kredit.

Navigačný panel aplikácie

Zoznam úkonov, ktoré je možné v zozname finančných dokladov vykonať

Navigačný panel aplikácie iKelp POS Mobile

 • + Nový - kliknutím na tlačidlo sa zobrazí ponuka pre vytvorenie nového finančného dokladu. 

  • Dobitie kreditu - kliknutím na tlačidlo sa zobrazí formulár pre dobitie kreditu zákazníkovi.
  • Vrátenie kreditu - kliknutím na tlačidlo sa zobrazí formulár pre vykonanie záporného pohybu v kreditnom účte zákazníka. Úpravu je potrebné vykonať vtedy, ak je nutná ručná korekcia k kreditnom účte zákazníka.
 • Nastavenia - po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí zoznam aktívnych kariet, pomocou ktorých je možné v predaji dobíjať kredit zákazníkov ako aj súbor pravidiel jednotlivých kariet. Zákazníci si majú v príslušných výškach zakúpiť kredit a tento si následne čerpať.
 • Návodpo kliknutí sa zobrazí príslušný návod pre danú časť aplikácie.

História pohybov na kreditných účtoch

Rozšírený filter a zoznam položiek v histórii pohybov v kreditných účtoch zákazníkov

Rozšírený filter a zoznam položiek v histórii pohybov v kreditných účtoch zákazníkov

 • Rozšírený filter - kliknutím na tlačidlo sa zobrazí rozšírený filter pre filtrovanie dokladov. 

  • Od dátumu / Do dátumu - zobraziť len doklady, ktoré majú nastavený dátum v uvedenom rozsahu.
  • Kontakt - zobraziť len doklady vyytvorené na daný kontakt. Doklady na zákazníka je možné filtrovať po zadaní mena, priezviska alebo emailovej adresy.
  • Užívateľ - filter na doklady podľa užívateľa, ktorý dané doklady vytvoril.
  • Druh - zobraziť len vybrané druhy dokladov.
 • Nastaviť filter - kliknutím na ikonu sa aplikujú nastavenia definované v rozšírenom filtri. 

 • Zobraziť doklady - počet dní spätne pre zobrazenie dokladov (záznamov) v zozname. (Prednastavený počet dní je 64, to znamená, že sa budú zobrazovať doklady s dátumom 64 dní späť od aktuálneho dátumu.)

Popis údajov zobrazených na zázname pohybu

Popis údajov zobrazených na zázname pohybu

 • Číslo dokladu - číslo, pod ktorým je doklad evidovaný v aplikácii v danej číselnej rade.
 • Dátum vytvorenia - dátum vytvorenia finančného dokladu.
 • Číslo finančného dokladu - číslo dokladu na ktorý je naviazaná daná kreditná operácia. Číslo dokladu ktorým bol kredit čerpaný alebo došlo k dobitiu (zakúpeniu) kreditu.
 • Meno zákazníka - meno zákazníka u ktorého došlo k operácii v jeho kreditnom účte, či už čerpaniu alebo dobíjaniu.
 • Celková cena s DPH - celková cena finančného dokladu, resp. kreditnej transakcie s DPH. V prípade, že je suma záporná, jedná sa o čerpanie z kreditného účtu, ak je suma kladná, kreditný účet bol navýšený.
Skratky zobrazené na pohybe
  • P (červené pozadie) - týmto písmenom sú označené doklady, kde došlo finančným dokladom k čerpaniu (platbe kreditom). 
  • P (zelené pozadie) - takto sú označené pohyby, kde došlo finančným dokladom k navýšeniu (zakúpeniu kreditu) zákazníkom.
  • D - dobitie kreditu. Pohyb v kreditnom účte zákazníka ku ktorému došlo mimo dobitia finančným dokladom. Pohyb vznikol priamo v záznamoch kreditného účtu zákazníka.
  • V - vrátenie kreditu. Pohyb v kreditnom účte zákazníka ku ktorému došlo mimo čerpania finančným dokladom. Pohyb vznikol priamo v záznamoch kreditného účtu zákazníka.
Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard