Verní zákazníci - Klub verných zákazníkov

Tento spôsob umožňuje zbieranie klubových bodov, za ktoré je následne možné čerpať rôzne výhody.

1. Spustenie vyhodnocovania Klubu verných zákazníkov

 1. Kliknite na možnosť Kampane v menu aplikácie.
 2. Kliknite na tlačidlo Verní zákazníci.
 3. Základné nastavenia - záložka Klub verných zákazníkov:
  • Vyhodnocovať nákupy - či systém má/ nemá automaticky vyhodnocovať zbieranie bodov za nákup. 
  • Povoliť registráciu - či sa zákazník môže sám registrovať do kubu.
  • Súhlas so zaradením do klubu verných zákazníkov - podmienky registrácie do klubu verných zákazníkov. Tu je možné nastaviť text, ktorý sa zobrazí zákazníkovi pri súhlase s registráciou do klubu. Odporúčame podmienky vyplniť čo najpodrobnejšie, aby zákazník vedel, akým systémom vie body zbierať, aká je ich hodnota, že ich nevie priamo meniť za peniaze, ale len za kupóny, resp. poukážky a pod.
 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
 5. Systém vyhodnocovania následne spustíte kliknutím na Spustiť.

2. Body za nákup - zbieranie bodov

 1. Kliknite na možnosť Kampane v menu aplikácie.
 2. Kliknite na tlačidlo + Nová pre vytvorenie novej kampane.
 3. Zo zoznamu vyberte - Klub odmena členov alebo Klub odmena vybraných členov.
  1. Zadajte Názov pre pravidlo odmeňovania členov klubu.
  2. Nastavte Aktivitu vyhodnocovania.
  3. Zadajte dátum platnosti od, prípadne do kedy má systém vyhodnocania platiť.
  4. V časti Položky a Kategórie nadefinujte odmenu pre členov klubu. (Táto je počítaná v % z ceny konkrétneho tovaru, alebo podľa nastavenia na kategórii. Tento systém slúži na zbieranie bodov do účtu, neslúži na priamu úhradu, takže je na Vás, akým percentom bodov budete zákazníkov odmeňovať. Kľudne to môže byť 10, ale aj 100%. Až pri následnej výmene bodov za služby/poukazy/kupóny definujte koľko bodov je možné za čo vymeniť.)
 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
Všetky ostatné nastavenia a možnosti pre definovanie zbierania bodov do Klubu sú detailnejšie popísané v návode Klub odmena členov alebo Klub odmena pre vybraných členov.

3. Uplatnenie bodov za nákup - čerpanie

Po nadefinovaní základných pravidiel pre zbieranie bodov, je možné definovať kampaň, ktorá zákazníkom umožní nazbierané body vymeniť napr. za poukážku. Jednoducho nadefinujete, koľko bodov potrebuje aby dosiahol napr. poukážku na zľavu 2€. Vy určíte, aký počet bodov zákazník potrebuje a za čo ich vie minúť. (Napr. pri dosiahnutí 100 bodov, môže body zákazník vymeniť za 1€ poukážku, ale rovnako tak môže povedzme 500 bodov vymeniť za 7€ poukážku. Čím viac bodov získa, tým hodnotnejší kupón vie získať.) Je len na ňom, ako sa rozhodne. Či bude body míňať hneď, alebo si ich našetrí na väčšiu zľavu. 
 1. Kliknite na možnosť Kampane v menu aplikácie.
 2. Kliknite na tlačidlo + pre vytvorenie novej kampane.
 3. Zo zoznamu vyberte - Zľavový kupón
  • Rovnako je možné vytvoriť kampaň napr. Zľava na dopravu, kde je taktiež možné uplatniť nazbierané body.
 4. Zadajte Názov pre pravidlo odmeňovania členov klubu.
 5. Zadajte dátum platnosti od, prípadne do kedy má systém vyhodnocania platiť.
 6. V časti Pravidlá pre vytvoreni kliknite na Pridať.
 7. Vyberte možnosť Výmena bodov za zľavu.
  1. Zadajte názov pravidla. (Napr. 2€ kupón za 100 bodov.)
  2. Nastavte Za počet bodov potrebných za výmenu bodov za zľavu.
  3. Zadefinujte, ktoré skupiny môžu tento benefit využiť. (Iné skupiny môžu mať iné výhody a inak definované kampane.)
  4. Hodnota kupónu akú zákazník dostane za vymenené body.
   • Môžete nastaviť Minimálnu hodnotu dokladu, nákupu pre možnosť uplatnenia kupónu.
  5. Kliknutím na OK potvrdíte nastavenie pravidla.
 8. Ak chcete nastaviť pravidiel viac, pokračujte kliknutím na Pridať a nedefinujte ďalšie pravidlo. (Napr. 5€ kupón za 200 bodov.)
 9. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Gratulujeme, po vykonaní základných nastavení máte aktívny systém zbierania bodov pre zákazníkov. Ďalšie informácie o jednotlivých nastaveniach a ich bližší popis nájdete v návode Zľavový kupón.

Klub verných zákazníkov z pohľadu užívateľa

 • Užívateľ v aplikácii vidí aktuálny stav klubových bodov po vyhľadaní kontaku v zozname v časti Kontakty v záložke Klub.

Základné nastavenia

Formulár základných nastavení klubu verných zákazníkov

Formulár základných nastavení klubu verných zákazníkov

  • Vyhodnocovať nákupy - systém sám začne automaticky sledovať obraty zákazníkov a podľa nadefinovaných pravidiel im bude zbierať body za nákup.
  • Účet - účet do ktorého sa bude zapisovať získaná odmena, nastaviť Účet body.
  • Zahrnúť aj užívateľov - či systém sleduje aj obraty na užívateľoch v aplikácii (čašníkoch, manažéroch, majiteľoch).
  • Vyhodnocovať z dokladov - aký typ dokladov má slúžiť na zbieranie bodov.
  • Povoliť registráciu - povoliť užívateľom registráciu do klubu verných zákazníkov.
  • Marketing na dokladoch - nastavením sa definuje, či sa na dokladoch má tlačiť informácia o možnosti registrácie do klubu. 
  • Text oznámenia - nastavte si vlastný text, aký sa bude zobrazovať užívateľom na doklade.
  • Súhlas so zaradením do klubu verných zákazníkov - text, ktorý sa zobrazí zákazník pri registrácii do klubu verných zákazníkov.
Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard