Konfigurácia bonovacej tlačiarne pre iKelp POS Mobile bez fiskálnej tlačiarne

V tomto návode Vám popíšeme nastavenie bonovacej tlačiarne pre POS Mobile v scenáre, že k systému nebudete pripájať registračnú pokladnicu alebo fiskálnu tlačiareň, ale účtovanie bude realizované na nezávislej registračnej pokladnici alebo v inej aplikácii.

1. Krok: Spustite aplikáciu iKelp POS Manažér

Aplikácia iKelp POS Manažér má predkonfigurované fiskálne zariadenie EFox a pri spustení vykoná automatickú detekciu zariadenia. Ak toto zariadenie nie je k systému pripojené aplikácia na toto upozorní príslušným stavom (viď nasledovný obrázok).

Automatická detekcia zariadenia po spustení aplikácie POS Manažér.

2. Krok: Spustite konfiguráciu zariadení

 1. Kliknite na ikonu Nástroje, ktorá sa nachádza v hornej časti okna aplikácie.
 2. Ďalej kliknite na Zariadenia.
 3. Na obrazovke sa zobrazí formulár pre nastavenie zariadení.
 4. Deaktivujte predkonfigurované zariadenie.
 5. Kliknite na ikonu (Šípky), ktorá sa nachádza v pravo pri tlačidle Zariadenia.
 6. Z ponuky vyberte možnosť Pridať zariadenie.

Postupujte podľa nasledovných obrázkov:

3. Krok: Základné nastavenia

 1. Vyberte Typ zariadenia.
 2. Názov (kód) zariadenia - v aplikácii iKelp POS Mobile bez skladovej evidencie, je možné nastaviť až tri bonovacie tlačiarne, pričom každá tlačiareň musí mať jedinečný "Názov (kód) zariadenia". Pre názov zariadenia vyberte jeden z týchto:
  1. kuchyna
  2. bar
  3. bar2  
 3. V časti 2. Komunikácia nastavte spôsob komunikácie s účtenkovou tlačiarňou.
  1. Tlačiareň systému windows - nastavenie sa používa v prípade, že je tlačiareň nainštalovaná v systéme. Toto nastavenie sa najčastejšie používa v prípade sieťových účtenkových tlačiarní.
   1. Konkrétnu tlačiareň vyberte kliknutím na ikonu výberu v riadku Názov tlačiarne.
  2. RS-232 (COM port) - nastavenie sa používa v prípade priameho pripojenia účtenkovej tlačiarne k počítaču.
   1. Nastavte Číslo portu na ktorom je zariadenie pripojené.
   2. Nastavte Rýchlosť komunikácie v závislosti od nastavenia tlačiarne.
 4. Stlačte tlačidlo Uložiť.
 5. Kliknutím na ikonu Domov zobrazíte Kód spojenia (tento bude potrebné nastaviť v POS Mobile). Poznačte si ho, alebo skopírujte do schránky. 

Postupujte podľa nasledovných obrázkov:

4. Krok: Základné nastavenia

Ďalšie nastavenia vykonajte priamo v aplikácii POS Mobile:

 1. Vľavo hore stlačte ikonu Menu.
 2. Vyberte položku Zariadenia.
 3. Vyplňte Kód spojenia, ktorý ste si poznačili v predchádzajúcom kroku.
 4. Stlačte tlačidlo Uložiť.
 5. Na záver stlačte tlačidlo Test spojenia.

Postupujte podľa nasledovných obrázkov:

5. Krok: Definovanie bonovacej tlačiarne na skladovej karte

 1. Vľavo hore stlačte ikonu Menu.
 2. Vyberte položku Karty.
 3. Vyhľadajte skladovú kartu, ktorá sa má tlačiť na bonovacej tlačiarni a kliknite na Upraviť.
 4. V záložke Rozšírené nastavte nadefinovanú bonovaciu tlačiareň.

Postupujte podľa nasledovných obrázkov:

Gratulujeme, práve ste zvládli pripojenie a nastavenie bonovacej tlačiarne v aplikácii POS Mobile.

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard