Objednávkové / bonovacie tlačiarne - konfigurácia a možnosti

V tomto návode vám predstavíme možnosti a nastavenia súvisiace s bonovacími tlačiarňami. Ako zariadenie v aplikácii nakonfigurovať, ale aj to ako nastaviť, aby sa tlačilo viacero bonov na jednom zariadení. Ďalej napr. to aby sa rovnaký bon tlačil na rôznych zariadeniach.

Pridanie a nastavenie zariadenia v aplikácii

Prv, ako začnete v aplikácii používať bonovacie tlačiarne, je potrebné ich v aplikácii nastaviť. V závislosti od tlačiarne, je možné nastaviť napojenie na tlačiareň prostredníctvom COM portu, IP adresy alebo ak je tlačiareň už pridaná ako Windows tlačiareň, je možné ju vybrať zo zoznamu. Ako bonovaciu tlačiareň je samozrejme možné nadefinovať len zariadenie na tento účel určené.

Pre nastavenie bonovacej tlačiarne s aplikáciou, sú možné dva scénare.

 1. Ak máte bonovaciu tlačiareň pripojenú priamo k počítaču / notebooku, kde máte súčasne pripojenú aj fiskálnu tlačiareň, postupujte podľa tohto návodu: Konfigurácia bonovacej tlačiarne pre POS Mobile s pripojenou fiskalnou tlačiarňou
 2. Ak máte bonovaciu tlačiareň pripojenú samostatne na inom počítači / notebooku bez súčasne pripojenej fiskálnej tlačiarne, tak je vhodné postupovať podľa tohto návodu: Konfigurácia bonovacej tlačiarne pre iKelp POS Mobile bez fiskálnej tlačiarne

Nastavenie počtu kópií bonovacieho lístka

 1. Klknite v menu aplikácie na Zariadenia.
 2. Vyberte záložku Tlačové výstupy.
 3. Pri tlačovom výstupe Bonovačka kliknite na Viac.
 4. V poli Počet kópií zadajte počet kópií dokladu. (Napr. pre vytlačenie 2 bonovacích lístkov zadajte hodnotu 1. (originál + 1 kópia).)
 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Tlač bonovacieho lístka na rôznych zariadeniach súčasne

V aplikácii je možné vyriešiť aj situáciu, že potrebujete tlačiť rovnaký bonovací lístok na rôznych zariadeniach. Táto požiadavka vzniká najčastejšie vo väčších prevádzkach, kde je viacero ľudí pracujúcich na príprave objednávky, ale každý potrebuje vidieť celú objednávku, nie len svoju časť.

Príklad

V kuchyni je viacero tlačiarní - bonovačiek, kde jeden kuchár pripravuje mäso, iný pripravuje prílohy a šaláty a každý má svoju tlačiareň, máme teda v aplikácii definované dve zariadenia napr. Kuchyňa - mäso a Kuchyňa - prílohy. Ak sa majú tlačiť kópie bonov na rôznych zariadeniach, tento scenár sa definuje ako tlač kópie bonovacieho lístka tlačeného na jednom zariadení a zároveň na externej (ďalšej) tlačiarni. Postup nastavenia tlače sa dozviete v samostatnom návode Tlač bonov na viacerých zariadeniach súčasne.

Notifikácia novej objednávky z Donášky

Okrem použitia zariadenia na tlač objednávok je možné v rámci modulu Donášky nastaviť, že pri novej objednávke sa vytlačí na zariadení lístok o novej objednávke. Na notifikáciu je možné definovať bonovaciu, ale aj bežnú eKasa tlačiareň.

 1. V menu aplikácie kliknite na Donáška.
 2. Kliknite na tlačidlo Nastavenia.
 3. v časti Nastavenie tlače aktivujte Vytlačiť notifikáciu.
 4. Vyberte tlačiareň zo zoznamu, na ktorej chcete notifikáciu tlačiť.
 5. Nastavenia potvrdíte kliknutím na Uložiť.
Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard