Povolené tlačiarne v iKelp POS Mobile

V tomto návode získate bližšie informácie o zozname povolených tlačiarní v iKelp POS Mobile, ako aj informácie o tom, na čo dané nastavenie slúži. Zoznam povolených tlačiarní je možné definovať pre prípad, že máte väčšiu prevádzku. Napr. viacero poschodí, a chcete, aby sa na príslušnom poschodí zobrazovali, resp. boli dostupné len vybrané tlačiarne. 

Využitie povolených tlačiarní

Jednou z možností, kedy definovať povolené tlačiarne v aplikácii je, ak potrebujete tlačiť rovnakú položku z rôznych miest na rôznych zariadeniach.

Príklad:

Máme prevádzku, kde je viacero miestností s názvami Klub, Reštaurácia a Terasa. Terasa je otvorená len v lete avšak viete si tu objednať miešaný drink, ktorý pripravuje barman za barom priamo na terase. Rovnaký drink si však viete objednať aj v miesti Klub, kde je rovnako bar s barmanom pripravujúcim miešané drinky. Ako vyriešiť situácia, že ak si zákazník objedná drink na terase, vytlačí sa bon u barmana na terase a ak si objedná v klube, vytlačí sa bon na tlačiarni tam?

Je to možné riešiť práve pomocou povolených zariadení. Na položke miešaného drinku v zozname položiek je potrebné nadefinovať tlač položky na zariadení v klube, aj na terase, pričom kedy sa má kde vytlačiť už definujú povolené zariadenia.

1. Nadefinujte na karte bonovacie tlačiarne.

  1. V menu aplikácie kliknite na Karty.
  2. Vyberte požadovanú kartu v zozname, kliknite na Viac.
  3. V záložke Rozšírené aktivujte tlačiarne, na ktorých sa má položka tlačilť.
  4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 

2. Nadefinujte povolené tlačiarne pre miestnosti

  1. V menu aplikácie kliknite na Miestnosti a stoly.
  2. Vyberte miestnosť Terasa, vypnite v časti Povolené tlačiarne - Všetky.
  3. Pozor, nastavenie sa týka aj fiskálnych / eKasa tlačiarní, preto je potrebné vybrané tlačiarne aktivovať. (Aktívnych zariadení môže byť pre danú miestnosť aj viac a to, ktoré zariadenie sa má primárne použiť definuje Prednastavené zariadenie pre danú miestnosť. Ak by však v prípade problému bolo možné doklad tlačiť aj na zariadení v inej miestnosti, je vhodné mať tieto zariadenia pre danú miesnosť povolené.)
  4. V časti Bonovačky aktivujete zariadenie Terasa. (V prípade tlače do kuchyne a pod, je samozrejme potrebné aktivovať aj toto zariadenie.)
  5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
  6. Otvorte si nastavenia miestnosti Klub.
  7. Aktivujte povolené fiskálne / eKasa tlačiarne.
  8. V časti Bonovačky aktivujete zariadenie Klub. (V prípade tlače do kuchyne a pod, je samozrejme potrebné aktivovať aj toto zariadenie.)
  9. Kliknite na tlačidlo Uložiť.


Týmto nastavením je teda možné docieliť to, že ak potrebujete tlačiť rovnaké položky na rôzne bonovacie tlačiarne z rôznych miestností, dá sa to takto riešiť.

Pozor, ak potrebujete tlačiť rovnakú položku súčasne na rôznych zariadeniach je potrebné toto nastaviť v aplikácii iKelp POS Manažér.

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard