Prednastavené eKasa zariadenia pre miestnosť a pracovisko

V tomto návode nájdete informáciu o tom, ako je možné preddefinovať zariadenie pre konkrétnu miestnosť alebo pracovisko. Definovanie zariadení je vhodné vtedy, ak máte viacero miestností a v každej máte eKasa tlačiareň, prípadne platobný terminál, na ktorom potrebujete primárne tlačiť doklad z danej miestnosti.

Prednastavené zariadenie

Prednastavené fiskálne zariadenie pre miestnosť

V aplikácii je možné jednotlivým miestnostiam priraďovať prednastavené tlačiarne. Ako už bolo spomenuté vyššie, takéto nastavenie je vhodné napr. vtedy, ak máte na prevádzke viacero miestností, prípadne terasu pričom každá miestnosť má svoju eKasa tlačiareň. Systém tak vie obsluhe pri vyúčtovaní automaticky prednastaviť zariadenie, na ktorom sa má vytlačiť doklad. Rovnako tak je možné použitie nastavenia aj v prípade platobného terminálu. Aplikácia zariadenie prednastaví, ale obsluha má možnosť v prípade problému daného zariadenia vybrať aj iné zariadenie pre vyúčtovanie dokladu, alebo vykonanie platobnej transakcie.

Pozor, v aplikácii je možné definovať Prednastavené fiskálne zariadenie a Povolené tlačiarne. Jedná sa o dve rôzne nastavenia. Kým nastavením prednastaveného zariadenia sa definuje, ktoré zariadenie sa prednastaví pre účtovanie v danej miestnosti, nastavenie povolené tlačirne definuje, či sa vôbec dané zariadenie v ponuke miestnosti zobrazí.

 1. Kliknite v menu aplikácie na možnosti Miestnosti a stoly.
 2. Kliknite na Viac danej miestnosti alebo konkrétneho stola.
 3. V záložke Základné vyberte Prednastavené fiskálne zariadenie
  • Pri použití platobného terminálu vyberte z ponuky Prednastavený platobný terminál pre danú miestnosť.
 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť pre potvrdenie vykonaných zmien.

Prednastavené fiskálne zariadenie pre pracovisko

Druhou možnosťou, ako definovať prednastavené zariadenie, je priamo v nastaveniach daného pracoviska. Toto je vhodné napr. pri mobilnom zariadení, ktoré má obsluha pri sebe a pohybuje sa v rôznych miestnostiach. Ďalšou možnosťou, kedy je vhodné mať nadefinované prednastavené zariadenie pre dané pracovisko je v prípade baru, kde môže zákazník pri odchode uhradiť objednávku z ktorejkoľvek miestnosti.
 1. Kliknite v menu aplikácie na nastavenie daného zariadenia POS .
 2. Kliknite na Viac danej miestnosti alebo konkrétneho stola.
 3. V záložke Základné vyberte Prednastavené fiskálne zariadenie
  • Pri použití platobného terminálu vyberte z ponuky Prednastavený platobný terminál pre danú miestnosť.
 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť pre potvrdenie vykonaných zmien.
Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard