POS Manažér - nastavenie bonovacej tlačiarne

V tomto návode si ukážeme ako nastaviť tlačiareň pre tlačenie objednávok, často nazývanú ako bonovacia tlačiareň. Tento návod popisuje situáciu, že fiskálna a bonovacia tlačiareň sú dve nezávislé zariadenia.

Pridanie zariadenia do nastavení vychádza z predpokladu, že už máte nastavené spojenie aplikácie iKelp POS Mobile s aplikáciou iKelp POS Manažér podľa krokov 1,2 a 5 v návode Konfigurácia registračnej pokladne / fiskálnej tlačiarne pre POS Mobile.

Nastavenia zariadenia

Pre konfiguráciu zariadenia v systéme postupujte podľa pokynov nižšie. 

 1. Spustite aplikáciu iKelp POS Manažér
 2. Kliknite na možnosť Nástroje a Zariadenie.
  • V záložke Zariadenia je možné definovať jednotlivé zariadenia. Prvým zariadením obvykle býva fiškálna tlačiareň. 
 3. Pridajte ďalšie zariadenie kliknutím na šípku a výberom možnosti Pridať zariadenie.
 4. V novej záložke 
  1. Aktivujte zariadenie
  2. Typ zariadenia zvolíme POS Printer / Tlač objednávok
 5. V pravej hornej časti vyplňte Názov (kód) zariadenia, pomocou ktorého budeme následne zo zariadením komunikovať.
  1. V samotnej aplikácii iKelp POS Mobile v záložke Zariadenia, je preddefinovaný zoznam bonovacích tlačiarní s preddefinovaným kódom. 
  2. Nastavte tento kód ako kód zariadenia v aplikácii POS Manažér. (Ak bude tlačiareň umiestnená v kuchyni, v aplikácii iKelp POS Mobile v časti Zariadenia aktivujte bonovaciu tlačiareň s kódom kuchyna. Rovnaký kód bude mať nakonfigurovaná tlačiareň aj v aplikácii iKelp POS Manažér.)
 6. V časti Spôsob zapojenia vyberte spôsob pripojenia tlačiarne k systému. 
  • COM Port - ak je tlačiareň priamo prepojená s PC káblom. Je potrebné následne nastaviť číslo portu na ktorom je zariadenie, prípadne ostatné komunikačné parametre.
  • Tlačiareň systému Windows kliknutím v poli Názov tlačiarne vyberte tlačiareň zo zoznamu. 
  • TCP/IP - sieťová adresa zariadenia, adresa zariadenia musí byť v rámci rozsahu lokálnej siete.
 7. V časti Tlačiareň je potrebné nastaviť typ tlačiarne, aby sa doklad tlačil správne a aplikácia vedela výstup prispôsobiť zariadeniu. 
   • (Na základe zariadenia sa automaticky prednastavia parametre pre komunikáciu, šírka pásky a pod.)
  • Ak sa zariadenie v zozname nenachádza, prípadne potrebujete upraviť niektoré ďalšie nastavenia zariadenia prepnite si Rozšírené nastavenia na možnosť Áno a zobrazia sa rozšírené nastavenia pre zariadenie.
 8. Kliknite na tlačidlo Uložiť .
 9. Kliknite na tlačidloTest komunikácie.

Gratulujeme, práve ste nakonfigurovali nové zariadenie v aplikácii iKelp POS Manažér.

Aktivovanie zariadenia v aplikácii iKelp POS Mobile

 1. Vľavo hore stlačte ikonu Menu.
 2. Vyberte položku Zariadenia.
 3. Aktivujte príslušné zariadenie na základe prideleného kódu v aplikácii iKelp POS Manažér.
 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
 5. Na záver stlačte tlačidlo Test spojenia.

Súvisiace návody

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard