Konfigurácia bonovacej tlačiarne pre POS Mobile s pripojenou fiskalnou tlačiarňou

V tomto návode Vám bližšie popíšeme možnosť pripojenia bonovacej tlačiarne k POS Mobile v prípade, že už k systému máte pripojenú registračnej pokladnicu alebo fiskálnu tlačiareň. (Ak budete k systému pripájať aj registračnú pokladnicu / fiskálnu tlačiareň, odporúčame Vám ako prvé nastaviť toto zariadenie. Bližšie informácie o konfigurácii sa dočítate v návode Konfigurácia registračnej pokladne / fiskálnej tlačiarne pre POS Mobile.)

1. Krok: Spustite aplikáciu POS Manažér

V prípade, že už máte k systému pripojenú fiskálnu tlačiareň, na obrazovke sa Vám zobrazí jej názov a stav, v akom sa zariadenie práve nachádza. Bonovaciu tlačiareň je možné pripojiť k systému, aj v prípade, že nie je pripojená fiskálna tlačiareň. 

Stav pripojeného zariadenia do aplikácie POS Manažér.

2. Krok: Spustite konfiguráciu zariadení

 1. Kliknite na ikonu Nástroje, ktorá sa nachádza v hornej časti okna aplikácie.
 2. Ďalej kliknite na Zariadenia.
 3. Na obrazovke sa zobrazí formulár pre nastavenie zariadení. 
 4. Kliknite na ikonu (Šípky), ktorá sa nachádza v pravo pri tlačidle Zariadenia.
 5. Z ponuky vyberte možnosť Pridať zariadenie.

Postupujte podľa nasledovných obrázkov:

3. Krok: Základné nastavenia

 1. Vyberte Typ zariadenia.
 2. Názov (kód) zariadenia - v aplikácii POS Mobile bez skladovej evidencie, je možné nastaviť až tri bonovacie tlačiarne, pričom každá tlačiareň musí mať jedinečný "Názov (kód) zariadenia". Pre názov zariadenia vyberte jeden z týchto:
  1. kuchyna
  2. bar
  3. bar2  
 3. V časti 2. Komunikácia nastavte spôsob komunikácie s účtenkovou tlačiarňou.
  1. Tlačiareň systému windows - nastavenie sa používa v prípade, že je tlačiareň nainštalovaná v systéme. Toto nastavenie sa najčastejšie používa v prípade sieťových účtenkových tlačiarní.
   1. Konkrétnu tlačiareň vyberte kliknutím na ikonu výberu v riadku Názov tlačiarne.
  2. RS-232 (COM port) - nastavenie sa používa v prípade priameho pripojenia účtenkovej tlačiarne k počítaču.
   1. Nastavte Číslo portu na ktorom je zariadenie pripojené.
   2. Nastavte Rýchlosť komunikácie v závislosti od nastavenia tlačiarne.
 4. Stlačte tlačidlo Uložiť.

Postupujte podľa nasledovných obrázkov:

4. Krok: Nastavenie zariadení v POS Mobile

Ak používate iKelp POS Mobile zo skladom a prepojením na iKelp Predajca Cloud, tak tento krok vynechajte, tieto nastavenia je potrebné vykonať v aplikácii iKelp Predajca Cloud.

Ďalšie nastavenia vykonajte priamo v aplikácii POS Mobile:

 1. Vľavo hore stlačte ikonu Menu.
 2. Vyberte položku Zariadenia.
 3. Vyberte zariadenie ktoré ste nastavili v aplikácii POS Manažér pod označením "Názov (kód) zariadenia".
 4. Stlačte tlačidlo Uložiť.
 5. Na záver stlačte tlačidlo Test spojenia.

Postupujte podľa nasledovných obrázkov:

5. Krok: Definovanie bonovacej tlačiarne na skladovej karte

Ak používate iKelp POS Mobile zo skladom a prepojením na iKelp Predajca Cloud, tak tento krok vynechajte, tieto nastavenia je potrebné vykonať v aplikácii iKelp Predajca Cloud.

 1. Vľavo hore stlačte ikonu Menu.
 2. Vyberte položku Karty.
 3. Vyhľadajte skladovú kartu, ktorá sa má tlačiť na bonovacej tlačiarni a kliknite na Upraviť.
 4. V záložke Rozšírené nastavte nadefinovanú bonovaciu tlačiareň. (V zozname bonovacích tlačiarní sa nachádza aj samotná fiskálna tlačiareň, ktorú je taktiež možné použiť ako bonovaciu tlačiareň.)

Postupujte podľa nasledovných obrázkov:

Gratulujeme, práve ste zvládli pripojenie a nastavenie bonovacej tlačiarne v aplikácii POS Mobile.

Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard