Vytváření místností v POS Mobile

Následný článek popisuje vytváření místností v POS Mobile: vytvoření místnosti, zadání jejího názvu, výběr barvy a další parametry. Obdobným způsobem je možné místnost upravit. Zobrazení místností a stolů v aplikaci, zobrazíte kliknutím v Menu aplikace na možnost Místnosti a stoly.

Vytváření místností v POS Mobile

 1. Novou místnost vytvoříte kliknutím na ikonu + Místnosti
  • Pozor, neklikejte na ikonu + při už vytvořeném a pojmenovaném stole, např. Bar nebo Terasa, protože takto se vytváří stoly v dané místnosti.
  • Pro úpravu existující místnosti, klikněte na název, nebo na ikonu Více pro zobrazení nastavení dané místnosti.
 2. Zobrazí se formulář, s nastaveními dané místnosti. Vyplňte Název místnosti, případně kliknutím v poli Barva, je možné nadefinovat barvu dané místnosti která se bude zobrazovat při prodeji.

 3. V nastavení je možné konfigurovat i Povolené tiskárny pro danou místnost, tu doporučujeme ponechat aktivní nastavení Všechny. (Nastavení je vhodné upravovat tehdy, když má každá místnost fiskální tiskárnu. Nastavením je možné definovat, ze které místnosti se mají doklady tisknout na které fiskální, případně bonovací tiskárně když je jich více.)

 4. Vykonané změny je potřebné potvrdit kliknutím na tlačítko Uložit, následně se zobrazí obrazovka se seznamem vytvořených místností a stolů v aplikaci.

  • Kliknutím na tlačítko Zpět je možné vytvoření nové místnosti přerušit, vykonané změny se neuloží.

Rozšířené nastavení místnosti

Záložka Rozšířené

  • Povolit zákaznický přístup - povolit přístup zákazníkům na detail stolu. Po zamezení zákazníci nebudou moct zobrazit detail stolu a objednávek na stolu, jako i funkce od stolu.
   • Přednastavit na stoly v místnosti - vybrané nastavení se přednastaví na stoly v místnosti.
  • Akce placení bez dokladu - zobrazit akce placení na stolu, ikdyž se na stole nenachází žádný doklad. (Jestliže nastavení není aktivní a na stole se nenachází žádný doklad, akce pro možnost zaplacení od stolu se zákazníkovi zobrazovat nebude. Akce pro zaplacení dokladu se zobrazí, až když je na stole vytvořený doklad.)

  • Povolené akce - které je možné vykonat z detailu stolu. Jednotlivé nastavení definují, zda se bude daná možnost zobrazovat v detailu stolu.
   • Všechny - při aplikovaném nastavení Všechny se zobrazují na stole všechny možnosti, které nabízí inteligentní stůl.
   • Zavolat obsluhu - vyvolání notifikace pro zavolání obsluhy ze stolu. Nastavení je možné nastavit, jen když není aktivní možnost Všechny.
   • Hodnocení zákazníkem - definuje, zda zákazník v detaile stolu může hodnotit jídla a obsluhu.
   • Zaplatíme kreditem - zákazník si umí při možnosti platit v detaile stolu vybrat platidlo. Tato možnost se zobrazuje po přihlášení, v případě, že zákazník má dobitý kredit.
   • Zákazník u stolu - možnost vzájemné notifikace číšníků, v detaile stolu je možné notifikovat číšníka na zákazníka u stolu.
   • Zaplatíme hotovostízákazník si umí při možnosti platit v detaile stolu vybrat platidlo. 
   • Zaplatíme kartouzákazník si umí při možnosti platit v detaile stolu vybrat platidlo. 
   • Objednat teď - možnost potvrzení vytvořené objednávky z detailu stolu vytvořené zákazníkem.
  • Uživatel - ikona představuje akce, při kterých musí být daný uživatel přihlášený, aby danou akci uměl vyvolat v detaile stolu.

Jednotlivé nastavení v detaile stolu souvisí s funkcionalitou Inteligentních stolů. 

Související návody:
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard