Vytváření stolů a tisk QR kódů

Následný článek popisuje vytváření stolů v iKelp POS Mobile: vytváření a přidávání stolů, zadání názvu, stáhnutí a tisk QR kódů. Obdobným způsobem je možné stůl upravit. Zobrazení místností a stolů v aplikaci, zobrazíte kliknutím v Menu aplikace na možnost Místnosti a stoly.

Vytváření a přidávání stolů

 1. Nový stůl vytvoříte kliknutím na ikonu + při názvu dané místnosti ve které si přejete vytvořit nový stůl.
  • Pro úpravu existujícího stolu, klikněte na název, nebo na ikonu Více pro zobrazení nastavení daného stolu.
 2. Zobrazí se formulář s nastaveními stolu. Vyplňte Název stolu, případně kliknutím v poli Barva, je možné nadefinovat barvu daného stolu, která se bude zobrazovat při prodeji.

 3. V nastavení je možné konfigurovat i Povolené tiskárny pro daný stůl. Nastavení se při vytváření stolu přenášejí z nastavení v místnosti, proto doporučujeme nastavení neměnit. (Nastavení je vhodné upravovat jen za specifických okolností. Nastavením je možné definovat, na které tiskárně, zda fiskální nebo bonovací se budou doklady tisknout.)

 4. Vykonané změny je potřebné potvrdit kliknutím na tlačítko Uložit, následně se zobrazí obrazovka se seznamem vytvořených místností a stolů v aplikaci.
  • Kliknutím na tlačítko Zpět je možné vytvoření nové místnosti přerušit, vykonané změny se neuloží.

Rozšířené nastavení stolu

Záložka Rozšířené

  • Povolit zákaznický přístup - povolit zákazníkům přístup k detailu stolu. Po zamezení si zákazníci nebudou moct zobrazit detail stolu a objednávek na stole, stejně tak i funkce od stolu.
  • Akce placení bez dokladu - zobrazit akce placení na stole, ikdyž se na stole nenachází žádný doklad. (Když nastavení není aktivní a na stole se nenachází žádný doklad, akce pro možnost zaplacení od stolu se zákazníkovi zobrazovat nebude. Akce pro zaplacení dokladu se zobrazí, až když je na stole vytvořený doklad.)

  • Povolené akce - které je možné vykonat z detailu stolu. Jednotlivé nastavení definují, zda se bude daná možnost zobrazovat v detailu stolu.
   • Všechny - při aplikovaném nastavení Všechny se zobrazují na stole všechny možnosti, které nabízí inteligentní stůl.
   • Zavolat obsluhu - vyvolání notifikace pro zavolání obsluhy ze stolu. Nastavení je možné nastavit, jen když není aktivní možnost Všechny.
   • Hodnocení zákazníkem - definuje, zda zákazník v detaile stolu může hodnotit jídla a obsluhu.
   • Zaplatíme kreditem - zákazník si umí vybrat platidlo při možnosti platit v detaile stolu. Tato možnost se zobrazuje po přihlášení, v případě, že zákazník má dobitý kredit.
   • Zákazník u stolu - možnost vzájemné notifikace číšníků, v detaile stolu je možné notifikovat číšníka na zákazníka u stolu.
   • Zaplatíme hotovostí - zákazník si umí vybrat platidlo při možnosti platit v detaile stolu. 
   • Zaplatíme kartou - zákazník si umí vybrat platidlo při možnosti platit v detaile stolu
   • Objednat teď - možnost potvrzení vytvořené objednávky z detailu stolu vytvořené zákazníkem.
  • Uživatel - ikona představuje akce, při kterých musí být daný uživatel přihlášený, aby danou akci uměl vyvolat v detaile stolu.

Tisk QR kódu na stole pro přivolání obsluhy

Jestliže chcete v aplikaci využívat funkci Inteligentních stolů, je potřebné mít na stole QR kódy, které umožňují zákazníkům tuto funkcionalitu využívat. Více informací o této možnosti a její využití se dočtete v článku Inteligetní stůl pro restaurace.

 1. Tisk QR kódu pro konkrétní stůl - vhodné tehdy, když se některý QR kód znehodnotí, případně ztratí apod. a není potřebné, aby byli opětovně tisknuty všechny QR kódy.
  • Otevřte si stůl na úpravu kliknutím na název, nebo na ikonu Více.
  • Klikněte na tlačítko Vytisknout QR na navigačním panelu aplikace, zobrazí se nabídka pro výběr formátu. Následně se zobrazí náhled pro tisk.
 1. Tisk QR kódů všech stolů místnosti - vhodné, když chcete používat QR kódy v konkrétní místnosti a chcete vytisknout všechny najednou.
  • Otevřte si místnost, pro kterou se mají tisknout kódy na úpravu kliknutím na název, nebo na ikonu Více.
  • Klikněte na tlačítko Vytisknout QR na navigačním panelu aplikace, zobrazí se nabídka pro výběr formátu. Následně se zobrazí náhled pro tisk.

Stáhnutí QR kódu stolu jako obrázek

Kromě toho, že QR kódy je možné vytisknout, je možné si je stáhnout i jako obrázek. (Vhodné tehdy, když chcete mít QR kód stolu přímo na nabídkovém, nápojovém případně jídelním lístku.)

 • Otevřte si stůl na úpravu kliknutím na název, nebo na ikonu Více.
 • Klikněte na ikonu QR kódu v části QR kód a zobrazí se nabídka pro uložení.
 • Vyberte požadované umístění stáhnutého obrázku a klikněte na tlačítko Uložit.
Související  návody:
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard