Rozvoz - správa rozpracovaných objednávek

V tomto článku vám představíme jednotlivé možnosti a stavy objednávek vytvořených přes funkci Rozov v části Prodej aplikace iKelp POS Mobile. V případě, že v aplikaci používáte donášku, jednotlivé objednávky a jejich stav si můžete prohlédnout v místnosti Rozvoz, v části Prodej.

Rozvoz

Stavy objednávek donášky

Stavy donášky

Nové na schválenie

Nová objednávka v donáške čakajúca na schválenie

Nová objednávka v donáške čakajúca na schválenie

Objednávka prijatá od zákazníka, ktorá čaká na schválenie objednávky obsluhou. Obsluha má možnosť objednávky schvalovať jednotlivo, alebo môže označiť naraz aj viaceré. Následným potvrdením objednávky kliknutím na tlačidlo Pripravuje sa, prejde objednávka do nového stavu. V tomto okamžiku sa tlačí objednávka v kuchyni pre kuchára. Rovnako tak aj zákazník v sledovaní objednávky vidí zmenu stavu jeho objednávky zo Zadaná, na Pripravujeme s informáciou o predbežnom čase doručenia.

 • Scháliť objednávku? - po kliknutí na schválenie objednávky sa zobrazí zákazníkovi notifikácia o príprave. Obsluhe sa zároveň zobrazuje informácia o čase, koľko zostáva času na prípravu, resp. doručenie objednávky. Čas sa nastaví automaticky na základe času zóny, z ktorej si zákazník tovar objednal.
 • Zmena času pripravenia / doručenia objednávky - v prípade potreby je možné čas doručenia objednávky zmeniť. Informácia o následnom predpokladam čase pre prípravu objednávky sa zobrazí zákazníkovi v stave objednávky. Čas pre doručenie by mal vychádzať z predpokladov vašej prevádzky a aktuálnych možností. V nastaveniach donášky je možné nadefinovať pravidlá pre automatické vyhodnocovanie času doručovania objednávok pri zvýšenom nápore, tým systém vie automaticky bez zásahu obsluhy informovať zákazníkov o tom, že predpokladaná doba doručenia bude trvať dlhšie. Viac sa dozviete v návode Online objednávanie na donášku - základné nastavenia.
 • Medzisúčet - vyúčtovanie objednávky. Pri vyúčtovaní sa tlačí bonovací lístok pre prípravu a zákazník dostane informáciu o tom, že jeho objednávka je vybavená a bude mu v krátkom čase doručená.
 • Zruš - zrušiť vytvorenú objednávku. Obsluha môže zrušiť objednávku, ak nie sú napr. vyplnené správne údaje. (Napr. pri podozrení na fiktívnu objednávku, kedy je zrejmé, že kontakt prípadne adresa sú vymyslené.) Zároveň vie na zariadenie odoslať notifikáciu s dôvodom zrušenia objednávky. (Napr. V objednávke nie je správne uvedený tel. kontakt.)
 • Blokovať - zrušiť vytvorenú objednávku a zablovať zariadenie z ktorého bola vytvorená. Zákazník tak nebude mať možnosť si z daného zariadenia znovu objednať.

Kontrola

Objednávka, ktorá bola otvorená, ale nebola schválená ani zrušená, prechádza do stavu na kontrolu. Je to informácia pre obsluhu, že je potrebné túto objednávku ešte preveriť. Možnosti objednávky v stave Na kontrolu sú rovnaké, ako v stave Nové na schválenie.

Připravuje se

Objednávky, které byly vytvořeny obsluhou a čekají na vyřízení, přípravu v kuchyni. Po kliknutí na tlačítko Zavřít po zadání kontaktních údajů a položek do objednávky, se v části Připravuje se vytvoří nová objednávka.

Objednávky sú v tejto časti prehľadne rozdelné do dvoch skupín podľa toho, či si zákazník pri tvorbe objednávky vybral osobné prevzatie, alebo si objednal doručenie - Rozvoz. 

Na objednávce se zobrazují kontaktní údaje zákazníka, které byly vyplněny při evidenci Donášky. Jednotlivé položky objednávky a pořadové číslo dokladu v rámci dne. Dále se na dokladu zobrazuje čas v minutách od jeho vytvoření a celková suma dokladu. Na každé objednávce jsou dvě záložky:

 • Záložka Více

  • Otevřít - otevření objednávky na úpravu.
  • Mezisoučet - kliknutím na tlačítko se zobrazí rozhraní pro ukončení objednávky, kde je možné vybrat platidla, případně účet rozdělit mezi osoby a objednávku vyúčtovat. 
  • -Doklad - zrušení objednávky. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí okno pro potvrzení zrušení objednávky.
  • Vytisknout - vytisknout objednávku na zařízení. Na objednávce se vytisknou kontaktní údaje zákazníka s položkami a celkovou sumou. Následně po kliknutí na tlačítko Vytisknout se zobrazí seznam nakonfigurovaných zařízení v aplikaci na kterých je možné daný výstup vytisknout.
  • Nové na schválení - změna stavu objednávky do stavu Nové na schválení.
  • Zavolať - v prípade, že máte objednávky zobrazené na telefóne, viete vyvolať funkciu telefonovania a automaticky hneď volať na číslo zadané v objednávke. Nie je tak potrebné ho prepisovať a v prípade nutnosti overenia objednávky viete okamžite kontaktovať zákazníka.
  • Doručenie za - dodatočná možnosť nadefinovania času pre doručovanie objednávky. Táto informácia o zmene sa zobrazí aj v notifikácii zákazníka.
 • Záložka Na rozvoz

  • Po kliknutí sa objednávka prepne do stavu Na rozvoz.

Hotové na výdej 

Objednávky připraveny pro zákazníka čekající na dodání. (V případě, že má i kuchař možnost potvrdit objednávku po její přípravě, může objednávku překliknout do stavu, že je připravena a čeká na vydání pro zákazníka.)

Ve stavu Hotové na výdej, se zobrazují již připravené objednávky pro Rozvoz, případně Osobní vyzvednutí. Jestli má i osoba zabezpečující rozvoz mobil, nebo tablet, může si tak hned kontrolovat kolik má připravených objednávek na rozvoz a kam. Rovněž je možné pro osobu zabezpečující rozvoz připravit bony, nebo přímo bločky k jednotlivým objednávkám s číslem objednávky, adresou doručení a rozpisem položek. V této části je možné objednávku vytisknout na některém zařízení ze seznamu, případně je možné vyúčtovat objednávky jednotlivě, nebo po označení je možné je vyúčtovat hromadně. Zobrazené objednávky je možné vyúčtovat jednotlivě, nebo zafajknutím při tlačítku Vyúčtovat se označí všechny doklady, které je tak následně možné hromadně vyúčtovat.

 • Záložka Více

  • Otevřít - otevření objednávky na úpravu.
  • Mezisoučet - kliknutím na tlačítko se zobrazí rozhraní pro ukončení objednávky, kde je možné vybrat platidla, případně účet rozdělit mezi osoby a objednávku vyúčtovat. 
  • -Doklad - zrušení objednávky. Po kliknutí na tlačítko se zobrazí okno pro potvrzení zrušení objednávky.
  • Vytisknout - vytisknout objednávku na zařízení. Na objednávce se vytisknou kontaktní údaje zákazníka s položkami a celkovou sumou. Následně po kliknutí na tlačítko Vytisknout se zobrazí seznam nakonfigurovaných zařízení v aplikaci, na kterých je možné daný výstup vytisknout.
  • Připravuje se - změna stavu objednávky do stavu Připravuje se.
  • Zavolať - v prípade, že máte objednávky zobrazené na telefóne, viete vyvolať funkciu telefonovania a automaticky hneď volať na číslo zadané v objednávke. Nie je tak potrebné ho prepisovať a v prípade nutnosti overenia objednávky viete okamžite kontaktovať zákazníka.
 • Záložka Vyúčtovat

  • Po kliknutí na tlačítko Vyúčtovat se zobrazí rozhraní pro ukončení objednávky, kde je možné vybrat platidla, případně účet rozdělit mezi osoby a objednávku vyúčtova. 

Na rozvoz

Objednávky pripravené pre zákazníka čakajúce na dodanie. (V prípade, že má aj kuchár možnosť potvrdiť objednávku po jej príprave, vie objednávku prekliknúť do stavu, že je pripravená a čaká na vydanie pre zákazníka.)

V stave Na rozovoz, sa zobrazujú už pripravené objednávky pre rozvozcu na doručenie. Ak má aj osoba zabezpečujúca rozvoz mobil, alebo tablet, vie si tak hneď kontrolovať koľko má pripravených objednávok na rozvoz a kam. Rovnako je možné pre osobu zabezpečujúcu rozvoz pripraviť bony, alebo rovno bločky k jednotlivým objednávkam s číslom objednávky, adresou doručenia a rozpisom položiek. V tejto časti je možné objednávku vytlačiť na niektorom zariadení zo zoznamu, prípadne je možné vyúčtovať objednávky jednotlivo, alebo zafajknutím pri tlačidle Vyúčtovať. Označia sa všetky doklady, ktoré je tak následne možné vyúčtovať hromadne.

 • Záložka Viac

  • Otvoriť - otvorenie objednávky na úpravu.
  • Medzisúčet - kliknutím na tlačidlo sa zobrazí rozhranie pre ukončenie objednávky, kde je možné vybrať platidlá, prípadne účet rozdeliť medzi osoby a objednávku vyúčtovať. 
  • -Doklad - zrušenie objednávky. Po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí okno pre potvrdenie zrušenia objednávky.
  • Vytlačiť - vytlačiť objednávku na zariadení. Na objednávke sa vytlačia kontaktné údaje zákazníka s položkami a celkovou sumou. Následne po kliknutí na tlačidlo Vytlačiť sa zobrazí zoznam nakonfigurovaných zariadení v aplikácii na ktorých je možné daný výstup vytlačiť.
  • Zavolať - v prípade, že máte objednávky zobrazené na telefóne, viete vyvolať funkciu telefonovania a automaticky hneď volať na číslo zadané v objednávke. Nie je tak potrebné ho prepisovať a v prípade nutnosti overenia objednávky viete okamžite kontaktovať zákazníka.
  • Doručenie za - dodatočná možnosť nadefinovania času pre doručovanie objednávky. Táto informácia o zmene sa zobrazí aj v notifikácii zákazníka.
 • Záložka Vyúčtovať

  • Po kliknutí je možné vyúčtovať objednávku.

Čas doručenia

 • Čas doručenia - čas doručenia je daný automaticky podľa nastavenia. Je však možné ho aj zmeniť, aby čo najviac odrážal skutkový stav. Iný čas doručenia a vyťaženie donášky je počas obedov, iný napr. medzi 14:00 a 17:00. Rovnako tak večer je čas pre doručenie iný počas pracovného týždňa, ako v piatok alebo sobotu večer. Obsluha tak vie počas prevádzky a vyťaženosti tento stav upravovať a zákazník tak okamžite dostane predbežnú informáciu o tom, kedy bude jeho objednávka vybavená. Odporúčame však systém vyhodnocovania ponechať na automatiku a v nastaveniach donášky si nadefinovať príslušné pravidlá pre vyhodnocovanie času meškania.
 • Pozastavené - pomocou stavu online objednávania je možné definovať, či je v danú chvíľu služba aktívna alebo nie. Môže sa totiž stať, že sa stane nejaká nepredvídateľná situácia a viete, že nebude možné tieto objednávky vybavovať. (V kuchyni sa pokazí napr. pec na pizzu a robíte len rozvoz pizze, prípadne sa pokazí auto a rozvozca nemá k dispozícii náhradné  a pod.) Takýmto spôsobom je možné voľbu Online donášky okamžite vypnúť.

Související návody
Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard