Skladová karta typu - Zboží

V tomto článku vám představíme postup pro vytvoření skladové karty typu Zboží. Níže najdete bližší popis jednotlivých nastavení daného typu skladové karty. Skladové karty je možné založit v menu aplikace v části Karty, kliknutím na ikonu Nová a výběrem příslušného typu karty.

Popis jednotlivých záložek formuláře aplikace:

Základní

  • Název - název skladové karty. Při vytváření skladové karty typu "Zboží", zadejte název tak, aby bylo možné skladovou kartu jednoduše identifikovat. V případě, že tento název je delší jak 45 znaků, automaticky se zobrazí nabídka pro zadání zkráceného názvu skladové karty. Jestli je potřebné název zkrátit, zkrácený název zadejte tam, nakolik název skladové karty se zobrazuje v nabídce pro zákazníka např. na jídelním lístku. Proto je vhodné tu mít zadaný celý název. (Více informací o jídelních lístcích v aplikaci se dozvíte Vytvoření jídelního lístku, zveřejnění na Facebooku a vaší webstránce.)
   • Zkrácený název - sem je možné zadat název s různými zkratkami. Zkrácený název se v případě, že je vyplněn zobrazuje obsluze při prodeji, je možné nastavit, zda se má tisknout na bonovacej tiskárně a na dokladu pro zákazníka. (Nastavení lze provést v části Zařízení - Tiskové výstupy Bloček / Bonovačka, aktivováním nastavení Zkrácený název.)
  • Kód / PLU - po vyplnění tohoto čísla bude možné kartu snadněji vyhledávat v aplikaci. (Systém automaticky číslo vygeneruje, je však možné ho upravit.)

  • MJ - měrná jednotka zboží.

  • Cena - prodejná cena zboží. Jedná se o koncovou prodejnou cenu zadávanou s DPH. (V případě plátců DPH si cenu bez DPH aplikace automaticky dopočítá.)

  • DPH - výška přiřazeného DPH dané skladové karty. (Možnost nastavení DPH na skladové kartě se zobrazí po správném vyplnění obchodních údajů společnosti v části O nás. Jestli je tu vyplněné i IČO DPH, zobrazí se dané nastavení.)

  • Uzamčená cena - v případě uzamčení ceny není možné cenu na položce při prodeji měnit. Rovněž není možné na položku aplikovat žádnou slevu. V případě, že je vytvořený akční ceník na kategorii, ve které se daná položka nachází, na kartu s uzamčenou cenou se rovněž sleva aplikovat nebude.

  • Zákaz prodeje - v případě daného nastavení na kartě, není možné položku prodat,  rovněž se nezobrazuje ani v seznamu při prodeji. (Nedoporučujeme přejmenovávat skladové karty. Jestli došlo k vyřazení položky z prodeje, je možné skladové kartě tento příznak nastavit a v případě potřeby vytvořit novou skladovou kartu. Jestli se následně položka opětovně vrátí do prodeje, příznak se odebere a kartu bude možné opět prodávat a bude se zobrazovat v seznamech.)

  • Barva - barva, pod jakou se bude ikona položky zobrazovat v prodeji.

Rozšířené

  • SBL Karta - v případě, že na dané kartě je nastavený tento příznak, nachází se v seznamu evidence Spotřebitelského balení líhu.

  • Prodej zlomkového množství - nastavení definuje, zda je možné prodat i část z dané karty. (Při jídlech např. poloviční porci, při panácích místo 0,04l např. 0,02 apod.)

  • Hmotnost v g - hmotnost položky v gramech. (Nastavení je zvlášť vhodné vyplňovat např. při jídlech, kdy se tato informace zobrazuje na jídelním lístku.)

  • Objem v l - objem položky v litrech. (Nastavení je zlášť vhodné vyplňovat při lahvích a rozlévaném alkoholu. Tento údaj se kromě jiného zobrazuje i na jídelním lístku.)

  • EAN - čárový kód dané položky. Čárový kód doporučujeme vyplnit, když se jedná o kartu s evidencí SBL, který jednoznačně identifikuje dané zboží. Rovněž i v případě prodeje pomocí čtečky čárových kódů.

  • Čas na přípravu v min - údaj se zobrazuje na jídelním lístku.

  • Rychlé poznámky - na kartě je možné nadefinovat i tzv. "Rychlé poznámky", které blíže identifikují požadavek zákazníka při objednávce. Jednotlivé poznámky je možné od sebe oddělit čárkou. (Např. při minerálce to může být poznámka "Nechlazená" nebo "S ledem" apod. Více informací o rychlých poznámkách získáte i v našem instruktážním videu Rychlé přidání poznámky na položce otevřeného účtu.)

  • Popis - popis na skladové kartě představuje bližší popis, který se zobrazuje na jídelním lístku. (Při míchaných drincích se může jednat např. o složení apod.)

  • Alergeny - na kartě je možné nadefinovat alergeny. Nastavení je vhodné vyplnit při skladových kartách jídel. Nadefinované alergeny se následně budou zobrazovat na jídelním lístku.

  • Naše nabídky - skladovou kartu je možné založit i jako položku např. Obědové menu. Toto se může zobrazovat např. po sejmutí QR kódu na stole, případně na Vaší stránce nebo Facebooku. (Bližší informace o položkách "Naše nabídky", na co slouží, jejich nastavení a jak je využívat se konkrétně na položce "Obědové menu" dozvíte ve videopříručce k aplikaci Vytvoření obědového menu, zveřejnění na Facebooku a vaší webstránce.)

  • Inventury - na skladové kartě je možné definovat přiřazení položky do tzv. "Rychlé inventury". Jedná se o položky, které se často inventurují. (Např. pro Rychlá inventura - bar doporučujeme zařadit skladové karty alkoholu, které se kontrolují při střídání směn, nebo na konci dne. Je tak možné vytvořit rychlou inventuru konkrétního zboží a doslova do pár minut tak zjistit aktuální stav na skladě.) 

  • Fiskální tiskárny - v aplikaci je možné nadefinovat tisk bonovaček i na fiskální tiskárně. 

  • Bonovačky - jestli jsou v aplikaci nadefinované bonovací tiskárny, je možné nastavit, na které tiskárně se bude karta tisknout. Skladové kartě je možné nadefinovat tisk jen na jednom zařízení. 

  • Zahrnout ve skladě - jestli je dané nastavení aktivně, stav na skladové kartě se bude zobrazovat v rozborech a statistikách aplikace. Nakolik jsou specifické případy, kdy není žádané, aby stav dané karty vstupoval do rozborů, je možné dané nastavení vypnout. Doporučujeme však ponechat nastavení zapnuté.

  • Min. skl. mn. - minimální skladové množství, které chcete na kartě evidovat. Když stav na kartě klesne pod toto nastavené minimální množství, skladová karta se bude zobrazovat na nástěnce aplikace v části Nedostatečné množství na skladě. Na základě toho máte přehled, které zboží je potřebné objednat a které má dostatečné množství na skladě.

  • Obj. mn. - množství které se na nástěnce v části Nedostatečné množství na skladě zobrazuje jako množství, které se běžně objednává. Máte tak přehled o tom, ze kterého zboží máte kolik objednat, když se množství na kartě dostalo pod nastavené minimální množství. Kde se informace o Nedostatečném množství na skladě zobrazuje se dozvíte v návodě Nástěnka v iKelp POS Mobile.

Kategorie

  • Kategorie - karty je možné zařadit do kategorií, na základě čehož je možné je efektivněji filtrovat a vybírat při prodeji. (Práci se skladovými kategoriemi, vytváření nových případně jejich změny popisujeme blíže v návodu Kategorie jídel a nápojů.)

Obrázky

  • Obrázek skladové karty je možné přidat kliknutím na žlutou ikonu plus. Více informací o obrázcích skladových karet se dozvíte v návodě .

Pro veřejnost

Do výroby

  • Z této karty vzniká surovina - na skladové kartě Zboží, je možné rovnou při jejím zakládání definovat, na kterou kartu se přesune její obsah. (Kartu suroviny je možné vybrat ze seznamu, nebo vytvořit kliknutím na ikonu plus, resp. kliknutím na šipku směrem dolů a kliknutím na ENTER po zadání názvu karty.)

  • Objem / hmotnost - hodnota určuje, kolik jednotek dané karty se vytvoří ze zadaného množství. 

  • Surovina - v tomto poli je potřebné vybrat kartu, na kterou se převede obsah karty zboží.

Přídavky - vazby

  • Pomocí přídavků - vazeb lze nadefinovat vázané položky, ze kterých si umí obsluha při obsluze zákazníka hned vybrat. Vázané karty lze definovat také nezávisle pro donášku - online nabídku pro zákazníka. Bližší informace o využití přídavků a vazeb se dozvíte v návodu Skladová karta - záložka Přídavky - vazby.

Pohyby

  • Přesné informace o naskladnění skladové karty, o tom, kdy došlo k jejímu prodeji a zda se jednalo o online prodej nebo prodej na fakturu se dozvíte v záložce Pohyby. Bližší informace o možnostech a informacích, které tato nabídka poskytuje naleznete v návodu Skladová karta - záložka Pohyby.

Související návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard