Skladová karta typu - Fľaša

V tomto článku Vám predstavíme krátke inštruktážne video - postup pre vytvorenie skladovej karty typu Fľaša. Nižšie nájdete bližší popis jednotlivých nastavení daného typu skladovej karty. Skladové karty je možné založiť v menu aplikácie v časti Karty, kliknutím na ikonu Nová a výberom príslušného typu karty.

Popis jednotlivých záložiek formulára aplikácie:

Základné

  • Názov - názov skladovej karty. Pri vytváraní skladovej karty typu "Fľaša", je možné zadať vlastný názov, alebo je možné vybrať tovar z katalógu finančnej správy. Pri zadávaní názvu aplikácia automaticky kontroluje, či sa Vami zadaný názov nachádza v tomto zozname. Ak sa v zozname nachádza, je možné ju vybrať kliknutím na tlačidlo ENTER, alebo kliknutím na ikonu Pridať. (Pri zadávaní názvu skladovej karty, je možné vyhľadávať karty v zozname Finančnej správy aj zadaním EAN kódu z fľaše. Pri vytváraní kariet odporúčame vyberať karty zo zoznamu, nakoľko na takto vytvorených kartách sa automaticky predvyplnia údaje ako sú napr. EAN alebo zaradenie karty do evidencie SBL a nemusíte ich tak vyplňovať ručne. Názov karty je po jej výbere samozrejme možné upraviť.)

  • Kód / PLU - po vyplnení tohto čísla bude možné kartu ľahšie vyhľadávať v aplikácii. (Systém automaticky číslo vygeneruje, je však možné ho upraviť.)

  • MJ - merná jednotka tovaru.

  • Cena - predajná cena tovaru. Jedná sa o koncovú predajnú cenu zadávanú s DPH. (V prípade platcu DPH si cenu bez DPH aplikácia automaticky dopočíta.)

  • DPH - výška priradenej DPH danej skladovej karte. (Možnosť nastavenia DPH na skladovej karte sa zobrazí po správnom vyplnení obchodných údajov spoločnosti v časti O nás. Ak je tu vyplnené aj IČ DPH, zobrazí sa dané nastavenie.)

  • Zamknutá cena - v prípade uzamknutia ceny nie je možné cenu na položke pri predaji meniť. Rovnako nie je možné na položku aplikovať žiadnu zľavu. V prípade, že je vytvorený akciový cenník na kategóriu v ktorej sa daná položka nachádza, na kartu s uzamknutou cenou sa rovnako zľava aplikovať nebude.

  • Zákaz predaja - v prípade daného nastavenia na karte, nie je možné položku predať,  rovnako sa nezobrazuje ani v zozname pri predaji. (Neodporúčame premenovávať skladové karty. Ak došlo k vyradeniu položky z predaja, je možné skladovej karte tento príznak nastaviť a v prípade potreby vytvoriť novú skladovú kartu. Ak sa následne položka opätovne vráti do predaja, príznak sa odoberie a kartu bude možné opäť predávať a bude sa zobrazovať v zoznamoch.)

  • Farba - farba, pod akou sa bude ikona položky zobrazovať v predaji.

Rozšírené

  • SBL Karta - v prípade, že na danej karte je nastavený tento príznak, nachádza sa v zozname evidencie Spotrebiteľského balenia liehu.

  • Predaj zlomkového množstva - nastavenie definuje, či je možné predať aj časť z danej karty. (Pri jedlách napr. polovičnú porciu, pri panákoch miesto 0,04l napr. 0,02 a pod.)

  • Hmotnoť v g - hmotnosť položky v gramoch. (Nastavenie je zvlášť vhodné vypĺňať napr. pri jedlách, kedy sa táto informácia zobrazuje na jedálnom lístku.)

  • Objem v l - objem položky v litroch. (Nastavenie je zlášť vhodné vypĺňať pri fľašiach a rozlievanom alkohole. Tento údaj sa okrem iného zobrazuje aj na jedálnom lístku.)

  • EAN - čiarový kód danej položky. Čiarový kód odporúčame vyplniť ak sa jedná o kartu s evidenciou SBL, ktorý jednoznačne identifikuje daný tovar. Rovnako tak aj v prípade predaja pomocou čítačky čiarových kódov.

  • Čas na prípravu v min - údaj sa zobrazuje na jedálnom lístku.

  • Rýchle poznámky - na karte je možné nadefinovať aj tzv. "Rýchle poznámky", ktoré bližšie identifikujú požiadavku zákazníka pri objednávke. Jednotlivé poznámky je možné od seba oddeliť čiarkou. (Napr. pri minerálke to môže byt poznámka "Nechladená" alebo "S ľadom" a pod. Viac informácií o rýchlich poznámkach získate aj v našom inštruktážnom videu Rýchle pridanie poznámky na položke otvoreného účtu.)

  • Popis - popis na skladovej karte predstavuje bližší popis, ktorý sa zobrazuje na jedálnom lístku. (Pri miešaných drinkoch sa môže jednať napr. o zloženie a pod.)

  • Fľaša - nastavenia fľaše pre inventovanie otvoreného množstva vo fľaši.

   • Vybrať typ fľaše - z ponúkaných siluliet fliaš je možné vybrať typ, ktorá sa najviac podobá fľaši daného alkoholu. Pri inventúre alkoholu je možné zadať približnú výšku hladiny alkoholu vo fľaši na silulete a aplikácia tak vie prepočítať približný objem alkoholu vo fľaši.
   • Fľaša sa zadáva hodnotou - pri inventúre sa nebude pri inventovaní fľaše zobrazovať siluleta, ale len pole pre zadanie presnej hodnoty objemu alkoholu vo fľaši. (Toto nastavenie je vhodné, ak sa robí inventúra napr. za pomoci odmerného valca a pod.)
  • Alergény - na karte je možné nadefinovať alergény. Nastavenie je vhodné vypliť pri skladových kartách jedál. Nadefinované alergény sa následne budú zobrazovať na jedálnom lístku.

  • Naše ponuky - skladovú kartu je možné založiť aj ako položku napr. Obedového menu. Toto sa môže zobrazovať napr. po osnímaní QR kódu na stole, prípadne na Vašej stránke či Facebooku. (Bližšie informácie o položkách "Naše ponuky", na čo slúži, jej nastavenia a ako ju využívať sa konkrétne na položke "Obedové menu" dozviete vo videopríručk k aplikácii Vytvorenie obedového menu, zverejnenie na Facebooku a vašej webstránke.)

  • Inventúry - na skladovej karte je možné definovať priradenie položky do tzv. "Rýchlej inventúry". Jedná sa o položky, ktoré sa často inventujú. (Napr. pre Rýchla inventúra - bar odporúčame zaradiť skladové karty alkoholu, ktoré sa kontrolujú pri striedaní zmien, alebo na konci dňa. Je tak možné vytvoriť rýchlu inventúru konkrétnych tovar a doslova do pár minút tak zistiť aktuálny stav na sklade.) 

  • Fiskálne tlačiarne - v aplikácii je možné nadefinovať tlač bonovačiek aj na fiskálnej tlačiarni. 

  • Bonovačky - ak sú v aplikácii nadefinované bonovacie tlačiarne, je možné nastaviť, na ktorej tlačiarni sa bude karta tlačiť. Skladovej karte je možné nadefinovať tlač len na jednom zariadení.  

Kategórie

Obrázky

  • Obrázok skladovej karty je možné pridať kliknutím na žltú ikonu plus. Viac informácií o obrázkoch skladových kariet sa dozviete v návode Skladová karta - záložka Obrázky.

Pre verejnosť

Do výroby

  • Objem / hmotnosť - hodnota určuje, koľko jednotiek danej karty sa vytvorí zo zadaných množstiev. Pre správnu evidenciu v aplikácii, je potrebné mať pre kartu fľaše nadefinovanú surovinu, na ktorú sa po "Otvorení fľaše" prevedie jej obsah. (V prípade, že fľaša má objem 0,7L, po vykonaní Otvorenia fľaše sa obsah fľaše prevedie na surovinu a fľaša sa odpíše zo skladu. Nastavenie je potrebné pre správnu evidenciu alkoholu pre Colnú správu.)

  • Surovina - v tomto poli je potrebné vybrať kartu, na ktorú sa prevedie objem otvorenej fľaše. (Pri výbere stačí začať písať názov skladovej karty suroviny a následne ju vybrať zo zoznamu stlačením tlačidla ENTER. Ak sa karta v zozname nenachádza, je možné ju založiť kliknutím na ikonu plus.)

Prídavky - väzby

  • Pomocou prídavkov - väzieb je možné nadefinovať viazané položky, z ktorých si vie obsluha pri obsluhe zákazníka hneď vybrať. Viazané karty je možné definovať aj nezávisle pre donášku - online ponuku pre zákazníka. Bližšie informácie o využití prídavkov a väzieb sa dozviete v návode Skladová karta - záložka Prídavky - väzby.

Pohyby 

  • Presné informácie o naskladnení skladovej karty, o tom, kedy došlo k jej predaju a či sa jednalo o online predaj alebo predaj na faktúru sa dozviete v záložke Pohyby. Bližšie informácie o možnostiach a informáciách, ktoré táto ponuka poskytuje nájdete v návode Skladová karta - záložka Pohyby. Záložka sa zobrazí až pri následnej úprave skladovej karty.

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard