Inštalácia, prvé spustenie a prvé prihlásenie v iKelp POS Mobile pre Android

Tento návod je určený tým, ktorí na predaj používajú zariadenia s operačným systémom Android (Viac o systémových požiadavkách sa dozviete tu Systémové požiadavky iKelp POS Mobile). Aplikáciu je možné si stiahnuť z Obchod Play. Tento návod opisuje stiahnutie, základné nastavenia a obsahuje odkazy na konfiguráciu zariadení.

1. Krok: Stiahnutie a inštalácia aplikácie

 1. Spustite Obchod Play na zariadení so systémom Android.
 2. V časti Google Play zadajte názov aplikácie iKelp POS Mobile.
 3. Kliknite na tlačidlo Inštalovať.
 4. Počkajte na stiahnutie a nainštalovanie aplikácie.
 5. Kliknite na tlačidlo Otvoriť.

Postupujte podľa nasledovných obrázkov:

 

2. Krok: Prvé spustenie / Prihlásenie do aplikácie

 1. Zadajte prihlasovacie údaje ktoré ste obdržali pri zriadení služby.
  • Prevádzka, túto definuje adresa služby (adresa služby: https://skusit.zavolatobsluhu.sk/, prevádzka "skusit").
 2. Kliknite na tlačidlo Prihlásiť.

Postupujte podľa nasledovných obrázkov:

 

3. Krok: Konfigurácia aplikácie

Úvodné nastavenia - nastavenie spojenia na zariadenie

Tento krok vykonáte cez možnosť Predaj v aplikácii:

 1. Spustite Predaj v aplikácii iKelp POS Mobile.
 2. V ľavo hore stlačte ikonu Menu.
 3. Vyberte položku Zariadenia.
 4. Skopírujte Kód spojenia na zariadenie.

Postupujte podľa nasledovných obrázkov:

 

Tieto nastavenia vykonáte cez možnosť Nastavenie v aplikácii:

 1. V aplikácii iKelp POS Mobile kliknite na tlačidlo Nastavenie.
 2. V pravo hore kliknite na tlačidlo Nastavenie
 3. Kliknite na Legislatíva a vyberte príslušnú krajinu.
 4. Zadajte skopírovaný Kľúč klienta z predchádzjúceho kroku.
 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Postupujte podľa nasledovných obrázkov:


Konfigurácia zariadení

 1. Kliknite na ikonu Tlačidlo nastavenia zaraidení a vyberte zariadenie zo zoznamu.
 2. Nastavte komunikáciu so zariadením.
  1. Nastavte IP adresu zariadenia v sieti.
  2. Pri USB zariadeniach kliknutím na Spôsob zapojenia, vyberte USB.
   •  Kliknite na ikonu Tlačidlo nastavenia zaraidení a vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.
 3. Kliknite na tlačidlo Hotovo.

Postupujte podľa nasledovných obrázkov: 

V týchto návodoch je popísaný postup pripojenia konkrétnych zariadení:

Čo je iKelp POS Mobile a na čo aplikácia slúži

 • Aplikácia slúžiaca na predaj na zariadeniach s OS Android.
 • Tlačový server bežiaci ako služba na pozadí - zabezpečuje spojenie medzi aplikáciou a zariadeniami (fiskálnymi a účtenkovými tlačiarňami) na prevádzke.
  • Spustenie aplikácie notifikuje ikona na paneli spustených aplikácií. 
  • Notifikácia v zozname spustených aplikácií Tlač dokladov: Spustené (informácia sa zobrazuje v jazyku systému Android, SK, CZ, EN),

Spustenie aplikácie signalizuje aj ikona na stavovom paneli zariadenia

Zobrazenie informácie o spustenej aplikácii

 

 • Zaznamenáva komunikáciu medzi aplikáciou a zariadeniami.
 • Zaznamenáva komunikáciu medzi aplikáciou na predaj a samotným tlačovým manažérom.
 • Zaznamenáva stav internetového pripojenia. 
  • (Ak sa obsluha dostane so zariadením mimo miesta pokrytého wifi signálom, aplikácia informáciu zaloguje pre jednoduchšiu identifikáciu problémov s výpadkami komunikácie. Zároveň je to informácia pre zákazníka, o potrebe zosilnenia pokrytia wifi signálom.) 
 • Aplikácia loguje nabitie batérie ak je jej výdrž pod 5%. 
  • (Tento stav môže mať taktiež za následok nestabilitu aplikácie, kedy niektoré zariadenia pri nízkom stave batérie spúšťajú úsporný režim, čo môže mať za následok napr. odpájanie wifi a pod.)
 • Umožňuje okamžité odoslanie logov emailom na podporu iKelp.
  • (Pomocou nich je možná rýchlejšia a presnejšia identifikácia prípadných problémov.) 

Konfigurácia aplikácie - podrobný postup

Úvodné nastavenia - podrobný popis

 1. V aplikácii iKelp POS Mobile kliknite na tlačidlo Nastavenie.
 2. V pravo hore kliknite na tlačidlo Nastavenie - zobrazia sa možnosti pre nastavenia spojenia s predajnou aplikácie POS Mobile. 
   • Tlačidlo Tlačidlo nastavenia zaraidení - umožňuje nadefinovanie samotných zariadení v aplikácii.
   • Autoštart služby - nastavenie definuje, či má aplikácia bežať napozadí. Pozor, nastavenie neslúži na spustenie aplikácie po reštarte zariadenia. Po spustení zariadenia je potrebné aplikáciu spustiť manuálne kliknutím na ikonu na ploche.
   • Kľúč klienta - tento kód získate v aplikácii iKelp POS Mobile pre predaj v menu aplikácie v časti Zariadenia. Týmto kódom previažate nakonfigurované zariadenia s predajnou aplikáciou.
   • Legislatíva - na základe nastavenia jazyka v aplikácii vám systém ponúka nastavenia pre príslušnú legislatívu danej krajiny v ktorej sa bude aplikácia používať. 
 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Konfigurácia zariadení - podrobný postup

Typy spojenia pre pripojenie zariadení:

 • TCP/IP - zadajte IP adresu zariadenia. Port nechajte prednastavený, prípadne nastavte vlastný.
 • USB - je možné pripojiť aj USB zariadenia. 
  • Pripojené zariadenia systém identifikuje a je možné zariadenie vybrať zo zoznamu. 
  • V špecifických prípadoch je možné ich nakonfigurovať aj manuálne na základe Vendor ID (VID) a Product ID (PID). Je ale potrebné dodržať tieto podmienky:
   • VID a PID sú údaje definované výrobcom a ak sa jedná o dva rovnaké produkty budú mať tieto údaje rovnaké. Pre správnu identifikáciu je teda potrebné aj sériové číslo zariadenia (SN), tento údaj ale dokážu zo zariadenia vyčítať až zariadenia s OS Android verzie 5.0 a vyššie.
   • Nie všetky zariadenia Android podporujú USB Host (teda možnosť pripojenia USB zariadení). Do Android 8.0 je väčšinou na telefónoch táto možnosť blokovaná (Samsung, LG, Huawei). V prípade tabletov je väčšinou USB Host povolené aj u vyššie spomínaných výrobcov.

Zásady pre plynulý predaj

 • Aplikácia musí byť na zariadení spustená - v prípade, že aplikácia (tlačový manažér), nie je zobrazená v paneli spustených aplikácií, aplikácia je vypnutá alebo komunikácia s POS Mobile je zastavená a je potrebné jej opätovné spustenie. O tejto skutočnosti informuje pri tlači aj aplikácia pre predaj informáciou o probléme spojenia s aplikáciou alebo niektorým zo zariadení.
Zobrazenie informácie o spustenej aplikácii
 • Všetky tlačiarne musia byť zapnuté.
 • Tlačiarne nesmú zobrazovať chybový stav - červeným svetlom v prípade, že je napr. otvorený kryt tlačiarne, alebo v tlačiarni chýba papier.
Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard