Konfigurácia Bluetooth tlačiarne objednávok v iKelp POS Mobile

V tomto návode vám predstavíme spôsob konfigurácie Bluetooth tlačiarne v aplikácii iKelp POS Mobile. Použitie takejto tlačiarne je vhodné v prípade, že obsluha napr. v bufete chodí medzi zákazníkmi a rovno im pomocou svojho mobilného telefónu vytvára objednávky. Následne len zákazníkovi vytlačí výdajový lístok na základe ktorého zaplatí a prevezme objednávku, čím sa výrazne skracuje čas potrebný na objednanie pri okienku.

Druhá možnosť je tlač dokladov, ktoré je možné v prípade EET tlačiť na akomkoľvek zariadení. Takýmto spôsobom viete zákazníkovi ihneď pri stole vo vašej reštaurácii alebo kaviarni vytlačiť doklad, bez nutnosti odbiehať napr. na bar pre doklad.

Základné požiadavky pre tlač

 • Tlačiareň musí podporovať, resp. komunikovať pomocou rozhrania Bluetooth.
 • Podpora protokolu Epson, inak označovaný ako ESC pomocou ktorého prebieha komunikácia so zariadením. (Overovanie stavu zariadenia, formátovanie textov. Tento protokol podporujú všetky klasické Bluetooth tlačiarne aj takmer všetky Čínske tlačiarne, mimo špecifických tlačiarní pre tlač štítkov, etikiet a pod.)
 • Tlač na relatívne krátku vzdialenosť, takže zariadenie musí byť v dosahu mobilného telefónu.
 • Dôležitá je kontrola stavu batérie, pri nízkej úrovni môže dochádzať k uspávaniu zariadenia z dôvodu šetrenia batérie čo môže mať za následok pripájanie, alebo odpájanie zariadenia, prípadne problémy s tlačou
 • Aktívna Bluetooth komunikácia na telefóne.
 • Po zapnutí zariadenia je potrebné chvíľu počkať pre správne spárovanie a obnovenie komunikácie.
 • Spárovanie zariadenia s mobilným telefón priamo v OS Android na základe manuálu od výrobcu daného zariadenia.
 • Tlačiareň môže byť spárovaná s viacerými zariadeniami. Tlač bude prebiehať postupne, ako zariadenia budú posielať na tlačiareň úlohy.

Nastavenie zariadenia v aplikácii POS Mobile

 1. Kliknite na tlačidlo Nastevenie na úvodnej obrazovke.
 2. V časti Rozšírenia kliknite na POS Manažér.
 3. Kliknite v pravej hornej časti na tlačidlo Nastavenie.
 4. Kliknite na ikonu Nastavenie zariadenia a vyberte možnosť Pridať POS Printer.
 5. Kliknite opäť na ikonu  a vyberte možnosť Výber BT zariadenia.
 6. Vyberte zariadenie zo zoznamu.
 7. Vyberte správny typ tlačiarne.
  1. Typ tlačiarne - potrebné nastaviť tak, aby nastavenie zodpovedalo pripojenému zariadeniu. (Dôležitý údaj je o.i. šírka pásky.)
  2. Konverzia textov - konverziu textov je potrebné mať nastavenú tak, ako je nastavená na tlačiarni. (Ako je to nastavené na zariadení zistíte pomocou servisnej aplikácie k tlačiarni. V prípade, že bude v tlačiarni iná konverzia, znaková sada, nemusí sa správne tlačiť diakritika.)
 8. Vypnutie Kontrolovať on-line stav. Toto nastavenie by malo za dôsledok problémy s funkčnosťou samotnej aplikácie POS Mobile. Stav zariadenia sa na pozadí kontroluje na úrovni OS Android a ovládača k danej tlačiarni, takže aplikácia aj napriek vypnutej kontrole vie detekovať, či je tlačiareň zapnutá, či jej nechýba papier a upozorniť na to obsluhu.
 9. Nastaviť Počet riadkov odriadkovania podľa testovacej tlače. 
 10. Kliknite na tlačidlo Hotovo.
Gratulujeme, práve ste zvládli pripojenie a nastavenie Bluetooth tlačiarne v aplikácii iKelp POS Mobile. 


Doplňujúce informácie

 • Ak sa má tlačiť na doklade aj logo, toto je potrebné nahrať pomocou servisnej aplikácie priamo do zariadenia. Logo sa neposiela z aplikácie. V aplikácii sa následne len nastaví, či sa logo má, resp. nemá tlačiť.
Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard