Obedové menu v online donáške

Ak chcete pri online objednávaní zobrazovať aj ponuku Obedového menu, je potrebné dodržať tieto nastavenia. Obedové menu sa pre zobrazenie v online objednávaní nastavuje nezávisle od nastavenia zobrazovania bežnej ponuky.

Obedové menu v online objednávaní

Zobrazovanie v online objednávaní sa nastavuje priamo pri vytváraní menu. Nenastavuje sa ako samostatná kategória pre zobrazovanie v Donáške.

  1. Pri definovaní obedového menu, rozkliknite možnosť Obedové menu.
  2. Aktivujte možnosť Zverejnené.
  3. Nadefinujte čas pre zobrazovanie na Stôl / Donáška. (Ak zákazník osníma QR kód na stole, kedy sa mu má táto ponuka zobrazovať. Nastavenia zároveň slúži na nastavenie času pre zobrazovanie ponuky v online donáške.)
  4. Nadefinujte čas zobrazenia pre Web.
      • Nadefinované pravidlá a čas zobrazovania sa automaticky aplikuje aj pri tvorbe nového menu. Nie je potrebné tieto nastavenia pri novom menu opätovne definovať.
  5. Nadefinujte obedové menu podľa plánu na požadované obdobie.
  6. Kliknutím na tlačidlo Uložiť, potvrdíte vykonané zmeny. 

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard