Online donáška

Aplikácia iKelp POS Mobile vám ponúka okrem pokladničného systému aj niečo navyše. Týmto nástrojom je možnosť online objednávania pre vašich zákazníkov. Títo si môžu pohodlne z domu, alebo kancelárie na svojom telefóne vyklikať objednávku a postupne sledovať ako sa objednávka vybavuje. Nemusia tak čakať až im niekto zodvihne na druhej strane telefón, aby si objednali jedlo.

V tomto článku vám predstavíme základné nastavenia, ktoré je potrebné vykonať aby bolo možné online donášku používať. Celý systém objednávania je navrhnutý tak, aby bol intuitívny, prehľadný a jednoduchý ako pre vašich zákazníkov tak aj pre obsluhu. Koncept celého systému vychádza z požiadaviek gastro prevádzok, teda zariadení ponúkajúcich rozvoz jedál. Systém nie je vhodný pre používanie na online predaj potravín. Užívateľské rozhranie a celý proces spracovania objednávok na toto nie je stavaný ani určený.

Online donáška

Pred tým, ako bude možné donášku používať, je potrebné vykonať niekoľko základných nastavení. Hlavne sa jedná o nastavenia priamo súvisiace s ponukou donášky, ktorá sa bude následne zákazníkom zobrazovať na ich zariadeniach. Vo väčšine prípadov sa totiž táto ponuka môže mierne líšiť od tej, ktorá je priamo v reštaurácii. Pravdepodobne nebude ponúkať zákazníkom na donášku čapované pivo alebo kofolu, ale môžete mať zase v ponuke niečo, čo sa nepredáva v reštaurácii a je určené primárne na dovoz. Napr. 2L fľaša CocaColy.

Všetky nastavenia systému Donášky nájdete v menu aplikácie v časti Donáška. Úvodné nastavenia, ako nastavenia kategórií pre zobrazenie v ponuke, obrázky a poradie  je možné vykonať priamo v časti Donáška. Pre vykonanie ostatných nastavení, kliknite na príslušné tlačidlo.

Nastavenia kategórií

Pre online donáškový systém odporúčame vytvoriť nezávislé radenie do kategórií a to hneď z viacerých dôvodov:

 1. Zaraďovanie v skupinách - stromová štruktúra a rozloženie kategórií môže byť iné, ako má obsluha na pokladni. Na pokladni je totiž dôraz kladený na to, aby obsluha našla tú ktorú položku a preto aj zaradenie nemusí niekedy celkom presne odpovedať ponukovému alebo nápojovému lístku.
 2. Zobrazovanie položiek v ponuke - nie všetky položky môžete chcieť mať v ponuke online donášky, preto odporúčame si na tieto vytvoriť nazávislú kategóriu. Môže sa stať, že aj položka ktorá v donáške je, sa minie. Vtedy sa jej zobrazenie dá jednoducho vypnúť.
 3. Zobrazenie názvu skupiny - názov kategórie je možné nastaviť aj nezávisle priamo v nastaveniach donášky. Ak by ste sa rozhodli použiť už vytvorené kategórie, ale potrebujete niektorej upraviť názov, dá sa to priamo v nastaveniach Donášky, po kliknutí na ikonu editácie danej kategórie.

Viac informácií o kategóriach, ich vytváraní a úprave sa dozviete v článku  Kategórie jedál a nápojov.

Nastavenia skladových kariet

V druhom kroku odporúčame vytvorenie kariet, ktoré budú slúžiť na predaj cez donášku. Ak už máte karty vytvorené, nie je samozrejme potrebné ich znovu vytvárať. Karty sa vytvárajú v menu aplikácie v časti Karty. Ako už bolo spomenuté, ak karty už sú v systéme založené, nie je potrebné ich znovu zakladať. Pri vytváraní kariet sa nerozlišuje, či sa jedná o karty pre donášku, alebo bežný predaj.

Pri vytváraní kariet odporúčame nastaviť:

 • Typ karty - typ je rozhodujúci pre správne odpisovanie predávaného množstva zo skladu, rovnako tak typ ovlyvňuje aj ďalšie možnosti a nastavenia, ktoré je možné na karte nastaviť.
 • Názov a predajná cena - základné informácie ktoré je potrebné vyplniť na položke.
 • Obrázky - v záložke môžete pridať obrázky daného jedla. Tým sa následne ponuka pre zákazníka stáva atraktívnejšou.
 • Pre verejnosť - tu je možné nastaviť, rôzne varianty ako veľkosti a pod. (Pizza XL, XXL prípadne priemer v cm a pod.)
 • Kategóriav záložke Kategórie odporúčame kartu zaradiť do jednej, alebo viacerých kategórií podľa potreby. 
 • Prídavky - väzby - v tejto záložke je možné nastaviť, ktoré položky sa majú s jedlom automaticky predaj. 

Ďalšie informácie o možnostiach, nastaveniach kariet ako aj kompletný popis jednotlivých záložiek sa dozviete v článku Ako správne vybrať typ skladovej karty.

Tu však odporúčame ich zaradenie aj do špeciálnej kategórie Donáška. Viac info o nastaveniach kategórií sa dočítate nižšie.

Hlavné nastavenia donášky

Nastavenia samotnej donášky je možné vykonať v menu aplikácie, v časti Donáška po kliknutí na tlačidlo Nastavenia. Následne sa zobrazia nastavenia, pomocou ktorých je možné definovať správanie donášky ako:

 • Základné nastavenia - tu je možné definovať, či má byť možnosť objednávania cez web aktívna a v akom čase. V prípade sviatkov, prípadne iných dní kedy sa nevarí je tieto možné nastaviť v časti Špeciálne dni.
  • Obchodné podmienky - tieto je možné nadefinovať podľa požiadaviek.
 • Osobné prevzatie - je možné definovať, či je táto možnosť v prípade online objednávania aktívna. Môže sa stať, že máte jedlá len na vývoz, ale prevzatie priamo na prevádzke nie je možné.
  • V tejto časti je možné nastavovať platidlá, akými môže zákazník pri prevzatí objednávky platiť. Je tu možné nadefinovať aj čas prípravy, prípadne minimálnu hodnotu objednávky.  
 • Rozvoz - definujete, či je možné si pri objednávke vybrať aj spôsob dopravy rozvozom. Môže sa stať, že nie je k dispozícii šofér, prípadne je pokazené auto a rozvoz tak nie je možné zabezpečiť. Vtedy je možné túto voľbu deaktivovať a zákazníci tak budú mať možnosť si spraviť online objednávku s vyzdvyhnutím na prevádzke. Rovnako tak aj platidlá, ako je možné za objednávku zaplatiť.
   • V ponuke platidiel je aj online platba. Jedná sa o platbu cez platobnú bránu GoPay. Platobná brána sa zriaďuje nezávisle a v príslušnom nastavení sa už len zadajú údaje, ktoré Vám pri zriadení poskytne prevádzkovateľ tejto brány.
  • Povolené mestá - zoznam miest, kam je možné si objednať rozvoz. Pre každé mesto je možné nezávisle definovať cenu za dopravu, ako aj čas, ktorý sa predpokladá na doručenie na daného mesta a minimálnu objednávku ktorú je možné spraviť aby bolo doručenie do daného mesta možné. Aby sa nestalo, že ak ponúkate dopravu napr. do 20km vzdialeného mesta si niekto neobjednal napr. horalky.

Ďalšie informácie ohľadom záhladných nastavení donášky sa dozviete v článku Online donáška - základné nastavenia.

Obedové menu v donáške

Pre dostupnosť obedového menu v donáške, je vhodné použiť odporúčaný postup. Obedové menu sa zobrazuje v samostatnej sekcii a nie je vhodné ho nastavovať ako nezávislú kategóriu. Bližšie informácie sa dozviete v článku Obedové menu v online donáške.

Tlačidlo pre objednanie aj na vlastnej stránke alebo Facebooku

Ak máte vlastnú web stránku, nie je žiadny problém mať aj na vašej stránke uvedený odkaz priamo na možnosť objednania. Odkaz pre nastavenie objednávania z vlastnej stránky viete získať jednoducho. V menu aplikácie, v časti Donáška po kliknutí na tlačidlo Zdielať. Následne je možné si vybrať odkaz, ktorý je možné si pridať na vlastnú stránku alebo Facebook. Odkaz je možné pridať aj na facebookový profile, kde je možné si nastaviť tlačidlo pre objednanie, ktoré bude obsahovať odkaz priamo na možnosť objednávania. Po zaregistrovaní služby dostanete aplikácia vygenerovanú adresu systémom. Je však možné túto adresu aj upraviť podľa požiadavky napr. na "nazovpodniku.ikelp.com". Stačí, ak na email podpora(at)ikelp.com pošlete požiadavku na zmenu s kontaktnými údajmi spoločnosti a adresou aplikácie a tento krok zabezpečíme.

Postup prijatia, potvrdenia a následné spracovanie objednávok je popísaný v článku Donáška - správa rozpracovaných objednávok.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard