Správa rozpracovaných objednávok

V tomto návode vám predstavíme jednotlivé možnosti a stavy objednávok vytvorených cez funkciu Donáška. V prípade, že v aplikácii používate donášku, jednotlivé objednávky a ich stav si viete pozrieť v menu aplikácii v časti Predaj v miestnosti Donáška.

Donáška

Stavy objednávok donášky

Stavy objednávok donášky

Stavy donášky

Nové na schválenie

Nová objednávka v donáške čakajúca na schválenie

Nová objednávka v donáške čakajúca na schválenie

Objednávka prijatá od zákazníka, ktorá čaká na schválenie obsluhou. Obsluha má možnosť objednávky schvalovať jednotlivo, alebo môže označiť naraz viaceré. Následným potvrdením objednávky kliknutím na Pripravuje sa, prejde objednávka do nového stavu. V tomto okamžiku sa tlačí objednávka v kuchyni pre kuchára. Rovnako tak aj zákazník v sledovaní objednávky vidí zmenu stavu jeho objednávky zo Zadaná, na Pripravujeme s informáciou o predbežnom čase doručenia.

 • Čas doručenia schávelený zákazníkom - pri schvaľovaní objednávky sa obsluhe zobrazí čas, ktorý zákazník odsúhlasil pri vytvorení odsúhlasil. V prípade, že je potrebné tento čas zmeniť, obsluha musí túto zmenu potvrdiť. (Nakoľko dochádza k omylom a preklikom pri potvrdzovaní objednávky a bol tak menený požadovaný čas pripravenia objednávky, je potrebné túto zmenu špeciálne potvrdiť. Aj po zmene sa čas, ktorý si pôvodne v objednávke nastavil zákazník zobrazuje v prednastavených časoch doručenia, je teda možné opätovne tento čas vybrať a nastaviť tak čas, ktorý si pôvodne vybral zákazník. Pôvodný čas doručovania sa ďalej ukladá aj do histórie zmien na objednávke. Je teda možné aj dodatočne skontrolovať, aký čas bol na objednávke pôvodne nastavený. )
 • Scháliť objednávku? - po kliknutí na schválenie objednávky sa zobrazí zákazníkovi notifikácia o príprave. Obsluhe sa zároveň zobrazuje informácia o čase, koľko zostáva času na prípravu, resp. doručenie objednávky. Čas sa nastaví automaticky na základe času zóny, z ktorej si zákazník tovar objednal.
 • Zmena času pripravenia / doručenia objednávky - v prípade potreby je možné čas doručenia objednávky zmeniť. Informácia o následnom predpokladam čase pre prípravu objednávky sa zobrazí zákazníkovi v stave objednávky. Čas pre doručenie by mal vychádzať z predpokladov vašej prevádzky a aktuálnych možností. V nastaveniach donášky je možné nadefinovať pravidlá pre automatické vyhodnocovanie času doručovania objednávok pri zvýšenom nápore, tým systém vie automaticky bez zásahu obsluhy informovať zákazníkov o tom, že predpokladaná doba doručenia bude trvať dlhšie. Viac sa dozviete v návode Online objednávanie na donášku - základné nastavenia.
 • Medzisúčet - vyúčtovanie objednávky. Pri vyúčtovaní sa tlačí bonovací lístok pre prípravu a zákazník dostane informáciu o tom, že jeho objednávka je vybavená a bude mu v krátkom čase doručená.
 • Zruš - zrušiť vytvorenú objednávku. Obsluha môže zrušiť objednávku, ak nie sú napr. vyplnené správne údaje. (Napr. pri podozrení na fiktívnu objednávku, kedy je zrejmé, že kontakt prípadne adresa sú vymyslené.) Zároveň vie na zariadenie odoslať notifikáciu s dôvodom zrušenia objednávky. (Napr. V objednávke nie je správne uvedený tel. kontakt.)
 • Blokovať - zrušiť vytvorenú objednávku a zablovať zariadenie z ktorého bola vytvorená. Zákazník tak nebude mať možnosť si z daného zariadenia znovu objednať.

Kontrola

Objednávka, ktorá bola otvorená, ale nebola schválená ani zrušená, prechádza do stavu na kontrolu. Je to informácia pre obsluhu, že je potrebné túto objednávku ešte preveriť. Možnosti objednávky v stave Na kontrolu sú rovnaké, ako v stave Nové na schválenie.

Pripravuje sa

Objednávky, ktoré boli vytvorené cez online donášku a schválené alebo obsluhou priamo vytvorené a čakajú na vybavenie, prípravu v kuchyni.  Ak bola objednávka zadaná ručne obsluhou po kliknutí na tlačidlo Zatvor po zadaní kontaktných údajov a položiek do objednávky, sa v časti Pripravuje sa vytvorí nová objednávka. 

Objednávky sú v tejto časti prehľadne rozdelné do dvoch skupín podľa toho, či si zákazník pri tvorbe objednávky vybral osobné prevzatie, alebo si objednal doručenie - Rozvoz. 

Na objednávke sa zobrazujú kontaktné údaje zákazníka, ktoré boli vyplnené pri evidencii Donášky, jednotlivé položky objednávky a poradové číslo dokladu v rámci dňa. Ďalej sa na doklade zobrazuje čas v minútach od jeho vytvorenia a celková suma dokladu. Na každej objednávke sú dve záložky:

 • Záložka Viac

  • Otvoriť - otvorenie objednávky na úpravu.
  • Medzisúčet - kliknutím na tlačidlo sa zobrazí rozhranie pre ukončenie objednávky, kde je možné vybrať platidlá, prípadne účet rozdeliť medzi osoby a objednávku vyúčtovať. 
  • -Doklad - zrušenie objednávky. Po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí okno pre potvrdenie zrušenia objednávky.
  • Vytlačiť - vytlačiť objednávku na zariadení. Na objednávke sa vytlačia kontaktné údaje zákazníka s položkami a celkovou sumou. Následne po kliknutí na tlačidlo Vytlačiť sa zobrazí zoznam nakonfigurovaných zariadení v aplikácii na ktorých je možné daný výstup vytlačiť.
  • Nové na schválenie - vrátenie objednávky do stavu Nové na schválenie.
  • Zavolať - v prípade, že máte objednávky zobrazené na telefóne, viete vyvolať funkciu telefonovania a automaticky hneď volať na číslo zadané v objednávke. Nie je tak potrebné ho prepisovať a v prípade nutnosti overenia objednávky viete okamžite kontaktovať zákazníka.
  • Doručenie za - dodatočná možnosť nadefinovania času pre doručovanie objednávky. Táto informácia o zmene sa zobrazí aj v notifikácii zákazníka.
 • Záložka Na rozvoz

  • Po kliknutí sa objednávka prepne do stavu Na rozvoz.

Hotové na výdaj 

Objednávky pripravené pre zákazníka čakajúce na dodanie. (V prípade, že má aj kuchár možnosť potvrdiť objednávku po jej príprave, vie objednávku prekliknúť do stavu, že je pripravená a čaká na vydanie pre zákazníka.)

V stave Hotové na výdaj, sa zobrazujú už pripravené objednávky na osobné vyzdvihnutie. V tejto časti je možné objednávku vytlačiť na niektorom zariadení zo zoznamu, prípadne je možné vyúčtovať objednávky jednotlivo, alebo zafajknutím pri tlačidle Vyúčtovať. Označia sa všetky doklady, ktoré je tak následne možné vyúčtovať hromadne.

 • Záložka Viac

  • Otvoriť - otvorenie objednávky na úpravu.
  • Medzisúčet - kliknutím na tlačidlo sa zobrazí rozhranie pre ukončenie objednávky, kde je možné vybrať platidlá, prípadne účet rozdeliť medzi osoby a objednávku vyúčtovať. 
  • -Doklad - zrušenie objednávky. Po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí okno pre potvrdenie zrušenia objednávky.
  • Vytlačiť - vytlačiť objednávku na zariadení. Na objednávke sa vytlačia kontaktné údaje zákazníka s položkami a celkovou sumou. Následne po kliknutí na tlačidlo Vytlačiť sa zobrazí zoznam nakonfigurovaných zariadení v aplikácii na ktorých je možné daný výstup vytlačiť.
  • Pripravuje sa - vrátenie objednávky do stavu Pripravuje sa.
  • Zavolať - v prípade, že máte objednávky zobrazené na telefóne, viete vyvolať funkciu telefonovania a automaticky hneď volať na číslo zadané v objednávke. Nie je tak potrebné ho prepisovať a v prípade nutnosti overenia objednávky viete okamžite kontaktovať zákazníka.
 • Záložka Vyúčtovať

  • Po kliknutí sa objednávka vyúčtuje.

Na rozvoz

Objednávky pripravené pre zákazníka čakajúce na dodanie. (V prípade, že má aj kuchár možnosť potvrdiť objednávku po jej príprave, vie objednávku prekliknúť do stavu, že je pripravená a čaká na vydanie pre zákazníka.)

V stave Na rozovoz, sa zobrazujú už pripravené objednávky pre rozvozcu na doručenie. Ak má aj osoba zabezpečujúca rozvoz mobil, alebo tablet, vie si tak hneď kontrolovať koľko má pripravených objednávok na rozvoz a kam. Rovnako je možné pre osobu zabezpečujúcu rozvoz pripraviť bony, alebo rovno bločky k jednotlivým objednávkam s číslom objednávky, adresou doručenia a rozpisom položiek. V tejto časti je možné objednávku vytlačiť na niektorom zariadení zo zoznamu, prípadne je možné vyúčtovať objednávky jednotlivo, alebo zafajknutím pri tlačidle Vyúčtovať. Označia sa všetky doklady, ktoré je tak následne možné vyúčtovať hromadne.

 • Záložka Viac

  • Otvoriť - otvorenie objednávky na úpravu.
  • Medzisúčet - kliknutím na tlačidlo sa zobrazí rozhranie pre ukončenie objednávky, kde je možné vybrať platidlá, prípadne účet rozdeliť medzi osoby a objednávku vyúčtovať. 
  • -Doklad - zrušenie objednávky. Po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí okno pre potvrdenie zrušenia objednávky.
  • Vytlačiť - vytlačiť objednávku na zariadení. Na objednávke sa vytlačia kontaktné údaje zákazníka s položkami a celkovou sumou. Následne po kliknutí na tlačidlo Vytlačiť sa zobrazí zoznam nakonfigurovaných zariadení v aplikácii na ktorých je možné daný výstup vytlačiť.
  • Zavolať - v prípade, že máte objednávky zobrazené na telefóne, viete vyvolať funkciu telefonovania a automaticky hneď volať na číslo zadané v objednávke. Nie je tak potrebné ho prepisovať a v prípade nutnosti overenia objednávky viete okamžite kontaktovať zákazníka.
  • Doručenie za - dodatočná možnosť nadefinovania času pre doručovanie objednávky. Táto informácia o zmene sa zobrazí aj v notifikácii zákazníka.
 • Záložka Vyúčtovať

  • Po kliknutí je možné vyúčtovať objednávku.

Čas doručenia

 • Čas doručenia - čas doručenia je daný automaticky podľa nastavenia. Je však možné ho aj zmeniť, aby čo najviac odrážal skutkový stav. Iný čas doručenia a vyťaženie donášky je počas obedov, iný napr. medzi 14:00 a 17:00. Rovnako tak večer je čas pre doručenie iný počas pracovného týždňa, ako v piatok alebo sobotu večer. Obsluha tak vie počas prevádzky a vyťaženosti tento stav upravovať a zákazník tak okamžite dostane predbežnú informáciu o tom, kedy bude jeho objednávka vybavená. Odporúčame však systém vyhodnocovania ponechať na automatiku a v nastaveniach donášky si nadefinovať príslušné pravidlá pre vyhodnocovanie času meškania. Zároveň sa v objednávke čas, ktorý sa zobrazí zákazníkovi pri automatickom režime zobrazí aj obsluhe. Tento čas sa dynamicky mení pre jednotlivé rozvozové zóny podľa konkrétnej objednávky zákazníka.
 • Pozastavené - pomocou stavu online objednávania je možné definovať, či je v danú chvíľu služba aktívna alebo nie. Môže sa totiž stať, že sa stane nejaká nepredvídateľná situácia a viete, že nebude možné tieto objednávky vybavovať. (V kuchyni sa pokazí napr. pec na pizzu a robíte len rozvoz pizze, prípadne sa pokazí auto a rozvozca nemá k dispozícii náhradné  a pod.) Takýmto spôsobom je možné voľbu Online donášky okamžite vypnúť.

Zobrazenie informácií na objednávkach

 • Zobrazenie informácií na dokladoch - v prípade správy veľkého množstva objednávok, si vie obsluha vypnúť zobrazenie detailu objednávok (položiek a možností pre konkrétnu objednávku.) Vidí tak poradové číslo, čas do vybavenia objednávky a celkovú cenu. Následne vie objednávky spracovávať po označení viacerých hromadne.

Klávesnica

 • Klávesnica - zobrazenie klávesnice slúži pre rýchlu správu objednávok. Ak obsluha vie, ktorú objednávku má pripravenú, vie pomocou čísla jednoducho zmeniť jej stav, alebo objednávku rovno vyúčtovať. Táto rýchla správa objednávok je vhodná napr. pri použití v bufete alebo prevádzke rýchleho občerstvenia v kombinácii s externým displejom na ktorom zákazník vidí stav svojej objednávky. Ďalšie informácie o správe objednávok pomocou klávesnice sa dozviete v návode Bufet s výdajným okienkom, v časti Rýchla správa objednávok. Odkaz na návod nájdete nižšie.
Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard