Online objednávanie na donášku - základné nastavenia

V tomto článku vám bližšie predstavíme nastavenia online donáškového systému. Upresníme jednotlivé nastavenia pomocou ktorých viete definovať pravidlá pre čas možnosti vytvorenia online objednávky, výberu platidiel, cien za dopravu a pod. Základné nastavenia je možné definovať v hlavnom Menu aplikácie, v časti Donáška po kliknutí na tlačidlo Nastavenia

Základné nastavenia donášky

Základné nastavenia donášky v iKelp POS Mobile sa zobrazia po kliknutí na tlačidlo Nastavenia.

Donáška - Nastavenia v menu aplikácie

Základné nastavenia

 • Povoliť donášku - ak je donáška v nastaveniach aplikácie vypnutá, nie je možné aktivovať online objednávanie cez web, nie je možné zadať čas vybavenia objednávky a nie je ani možné do objednávky doplniť informáciu o výške dopravy.
 • Povoliť objednávanie cez web - ak je daná možnosť aktívna, zákazník vie vytvoriť online objednávku. V prípade, že sa možnosť online objednávania vypne, zákazníci nebudú mať možnosť si u vás vytvoriť online objednávku.
 • Vstup len od 18 rokov - na stránke sa zobrazí informácia o tom, že vstup na stránky je len pre osoby staršie 18 rokov. Je to z dôvodu, ak by cez Online donášku bolo možné objednávať alkohol alebo tabakové výrobky.
  • Vlastný text upozornenia - v prípade aktívnej informácie o vstupe na stránky pre osoby staršie ako 18 rokov, je možné použiť preddefinovaný text upozornenia, alebo si nadefinovať text vlastný. (Text je možné definovať nižšie v časti Vstup na stránky s nevhodným obsahom, kliknutím na Upraviť.)
 • Kópia emailu objednávky - posielať na zadaný email prevádzkovateľa kópiu emailu objednávky. (Kópia sa posiela na email zadaný v časti O prevádzke - Registrané údaje o spoločnosti - neverejné.)
 • Miestnosť donáška - po kliknutí na tlačidlo sa zobrazia bližšie nastavenia danej miestnosti pre donášku. Je možné zmeniť názov miestnosti, nadefinovať prednastavené zariadenie pre účtovanie a nadefinovať povolené zariadenia na ktorých sa majú tlačiť objednávky z donášky. 
 • Obchodné podmienky - v tomto formulári si viete nadefinovať obchodné podmienky nákupu na webe. Tieto obchodné podmienky je možné si nadefinovať podľa vlastných potrieb - požiadaviek vašej prevádzky. Samozrejme za predpokladu dodržania základných údajov o ochrane spotrebiteľa. Všetky vykonané zmeny je potrebné Uložiť .
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov - ako obchodné podmienky, tak aj súhlas so spracovaním obchodných údajov je v aplikácii preddefinovaný. Ak narábate s osbonými údajmi inak, ako je v článku o ich spracovaní uvedené, je potrebné túto informáciu v článku upraviť.
 • Vstup na stránky s nevhodným obsahom - ak máte nastavené, že si prajete zobrazovať vlastný text upozornenia vstupu na stránky s obsahom od 18 rokov, v tejto časti je možné tento text definovať.
Po vykonaní zmien v jednotlivých formulároch je potrebné tieto zmeny potvrdiť kliknutím na tlačidlo Uložiť.


Otváracie hodiny

 • Otváracie hodiny - zmenu otváracích hodín je možné vykonať po kliknutí na tlačidlo Upraviť. Otváracie hodiny je možné nastaviť akokoľvek presne podľa požiadaviek.
  • Otváracie hodiny je možné nastaviť pre všetky dni v týždni rovnako, alebo kliknutím na + Pridať otváracie hodiny v iný deň nastaviť otváracie hodiny v konkrétny deň.
 • Špeciálne dni - Okrem bežných otváracích hodín je možné nastaviť aj tieto. Špeciálne dni. Jedná sa o dni, kedy sa nebude variť. Tieto môžete nadefinovať aj vopred. Tieto je možné využiť napr. ak je sviatok,  prípadne sa nerobí donáška alebo sa nevarí z prevádzkových, alebo iných dôvodov. Viac o nastavení sa dozviete v návode Otváracie hodiny - Špeciálne dni.

Osobné prevzatie

 • Povoliť - nastavenie definuje, či pri tvorbe online objednávky má byť pre zákazníka táto možnosť dostupná. Môže sa stať, že je u vás na prevádzke akcia, kde je uzavretá spoločnosť a nechcete aby si sem chodili zákazníci pre objednávky. V tomto prípade môže byť aktívna len možnosť doručenia.
 • Web - nastavenie definuje, či pri objednávkach online cez web je možné si vybrať aj tento spôsob dopravy.
 • Možnosť zvoliť čas prevzatia - či si môže zákazník zvoliť čas, kedy má byť jeho objednávka pripravená na vyzdvyhnutie.
  • Len v aktuálny deň - je možné si objednať prípravu na konkrétny čas, ale len v rámci aktuálneho dňa.
  • Počet dní dopredu - na koľko dní dopredu je možné spraviť objednávku od dnes. (Napr. si vie zákazník objednať v stredu na piatok, na 20:00 pri nadefinovaní objednávania na 2 dni dopredu.)
 • Možnosti platby - ktoré platidlá sa zákazníkovi pri tvorbe objednávky majú ponúkať. Pri osobnom prevzatí môže mať zákazník možnosť aj platby platobnou kartou, ale pri rozvoze už táto možnosť nemusí byť aktívna, pretože poslíček nemusí mať k dispozícii prenosný terminál. 
  • Online platba - špeciálnym typom platidla je online platba. Jedná sa o platbu prostredníctvom platobnej brány. Po kliknutí na možnosť viac sa zobrazia jednotlivé nastavenia. Jednotlivé údaje vám pri zriadení poskytne prevádzkovateľ platobnej brány.
 • Čas prípravy - čas, ktorý sa zobrazí zákazníkovi pri vytvorení a následnom potvrdení objednávky. Akonáhle zákazník objednávku potvrdí, začne sa tento čas odpočítavať, preto odporúčame nastaviť čas pre doručenie taký, ktorý najviac zodpovedá vybaveniu až po jej doručenie.
 • Min. objednávka - minimálna hodnota objednávky ktorú musí zákazník dodržať, aby bolo možné objednávku ukončiť. Odporúčame nastaviť min. hodnotu objednávky napr. na 5€ aby sa nestalo, že si zákazník u vás na dovoz objedná napr. 0,5l minerálku. 
 • Vyžadovať PIN - pre zaplatené objednávky vygenerovať PIN pre ich vyzdvihnutie. Obsluha, pri následnom účtovaní bude upozornená na zadanie PINu, pre overenie. (Obsluha PIN nevie, nevie ho teda overiť ale len zadať do systému, ktorý ho overí. Ak je PIN správny, umožní obsluhe vyúčtovať doklad.)

Rozvoz

 • Povoliť - nastavenie definuje, či má byť pri tvorbe online objednávky táto možnosť aktívna. Môže sa stať, že z nejakého dôvodu nemôžete realizovať rozvoz. Vtedy sa táto možnosť deaktivuje a zostane aktívna len možnosť osobného prevzatia. Akonáhle sa obnoví možnosť rozvozu, pri nových objednávkach budú mať zákazníci vybrať aj túto možnosť.
 • Možnosť zvoliť čas prevzatia - či si môže zákazník zvoliť čas, kedy má byť jeho objednávka pripravená na vyzdvyhnutie.
  • Len v aktuálny deň - je možné si objednať prípravu na konkrétny čas, ale len v rámci aktuálneho dňa.
  • Počet dní dopredu - na koľko dní dopredu je možné spraviť objednávku od dnes. (Napr. si vie zákazník objednať v stredu na piatok, na 20:00 pri nadefinovaní objednávania na 2 dni dopredu.)
 • Možnosti platbyktoré platidlá sa zákazníkovi pri tvorbe objednávky majú ponúkať. Pri osobnom prevzatí môže mať zákazník možnosť aj platby platobnou kartou, ale pri rozvoze už táto možnosť nemusí byť aktívna, pretože poslíček nemusí mať k dispozícii prenosný terminál. 
  • Online platbašpeciálnym typom platidla je online platba. Jedná sa o platbu prostredníctvom platobnej brány. Po kliknutí na možnosť viac sa zobrazia jednotlivé nastavenia. Jednotlivé údaje vám pri zriadení poskytne prevádzkovateľ platobnej brány.
 • Poslíček pre rozvoz - v prípade rozvozu je možné nadefinovať, pod ktorého užívateľa sa majú zapísať financie v rámci pokladne pri objednávke na doručenie a platbe v hotovosti. Je tak na konci dňa jednoducho si možné skontrolovať, aký finančný obnos má mať poslíček pri sebe. V prípade aktívneho modulu poslíčka, sa financie automaticky pripíšu pod užívateľa, ktorý objednávku označí ako doručenú. Viac o nastavení sa dozviete v návode Uzávierky užívateľov v iKelp POS Mobile - Donáška.
 • Doprava - preddefinovaná karta pre účtovanie ceny za dopravu - rozvoz. kliknutím na Upraviť kartu je možné upraviť názov, zaradenie do kategórie a pod.

Povolené zóny

  • Zoznam zón / miest, v ktorých sa zabezpečuje rozvoz. Pomocou poľa Hľadať je možné nájsť mesto / obec ktoré chcete do zoznamu pridať. Po zadaní názvu a kliknutí na tlačidlo Pridať sa zobrazia podmienky dopravy v danej zóne / meste.
   • Cena dopravy - cena za dopravu sa nenastavuje globálne, ale je možné ju definovať pre jednotlivé zóny rozvozu. Ako už bolo spomenuté, cena môže alebo nemusí byť nulová.
   • Čas doručenia - predbežný čas ktorý sa zobrazí zákazníkovi pri vytvorení a následnom potvrdení objednávky. Čas je vhodné definovať aj v závislosti od prevádzky. (Čas pre doručenie bude pravdepodobne iný v rámci zóny, kde sa nachádza prevádzka ako do vedľajšieho zóny rozvozu vzdialenej niekoľko km.)
   • Min. objednávkaminimálna hodnota objednávky ktorú musí zákazník dodržať, aby bolo možné objednávku ukončiť. Odporúčame nastaviť min. hodnotu objednávky napr. na 5€ aby sa nestalo, že si zákazník u vás na dovoz objedná napr. 0,5l minerálku. Minimálnu hodnotu objednávky je znovu možné nastaviť aj v závislosti od zóny rozvozu. Min. hodnota objednávky môže byť do vzdialenejších zón rozvozu vyššia ako v rámci zóny kde sídli prevádzka.
  • Kliknutím na tlačidlo OK sa potvrdí pridanie zóny rozvozu do zoznamu.
  • Kliknutím na tlačidlo Odobrať sa mesto z ponuky odoberie.
  • Pridané mestá v zozname viete aj posunúť v zozname vyššie alebo nižšie v závislo od toho, na ktorom mieste chcete dobravu do daného mesta ponúkať.

Kontaktné údaje

 • Založiť v kontaktoch - na základe ochrany GDPR sa kontakty pri zadávaní v donáške neukladajú automaticky. Ak zákazník chce, vie sa registrovať a potvrdiť tak súhlas s uložením jeho údajov.
 • Všetky vyplnené - zobraziť všetky vyplnené údaje kontaktu.
 • Údaje, ktoré bude možné zadať na kontakt v donáške. Pole s adresou sa zobrazuje len pri rozvoze.
  • Je možné nastaviť, ktoré údaje má obsluha pri telefonickej objednávke od zákazníka zistiť pre správne doručenie objednávky.
  • Pomocou posuvníkov pri jednotlivých údajoch je možné nastaviť ich poradie pre zobrazenie vo formulári pre vyplnenie donášky.
 • Rýchle poznámky - je možné ich vyberať pri vytváraní objednávok cez donášku obsluhou. Využitie rýchlich poznámok je vhodné pri tvorbe objednávok ktoré boli pred tým vytvorené v inej aplikácii slúžiacej na online objednávanie (napr. Bistro.sk, Wolt, Napizzu a pod.), alebo boli prijaté obsluhou telefonicky. Rýchle poznámky je možné si nadefinovať na rôzne informácie a poznámky, ktoré si bežne obsluha do objednávky potrebuje doplniť (napr. "Zvoniť, Telefonovať ...).

  Obsluha vie tak rýchlo pridať poznámku na objednávku, či objednávka bola, nebola uhradená. (Napr. o tom, akým spôsobom bol doklad uhradený - "Uhradené Bistro.sk"), alebo môže rozvozcovi predať poznámku ako bude zákazník platiť. (Napr. "Platba stravovacou kartou"), aby rozvozca vedel aký terminál si má k zákazníkovi zobrať.

  • Pre zobrazovanie je potrebé mať nastavenia aktívne.
  • Jednotlivé rýchle poznámky je od seba potrebné oddeliť enterom,  čiarkou alebo podkočiarkou. 
  • Poznámka je vidieť na objednávke v zozname objednávok, rovnakto tak sa tlačí aj na výstupoch.

Nastavenie tlače

 • Marketing pre donáškové doklady
  • Text oznámenia - text, ktorý sa bude tlačiť na dokladoch účtovaných cez donášku.
   • Ak nie je zadané - ak nezadáte žiadny text, použije sa systémový. (Tento sa berie z kontaktných údajov - O prevádzke - Kontaktné informácie - Web.)
 • Vytlačiť notifikáciu - vytlačiť notifikáciu o online objednávke.

Automatické schvaľovanie 

 • Povoliť automatické schválenie objednávok - či sa pri online objednávke cez donášku objednávka automaticky schváli bez nutnosti schválenia obsluhou. Toto je vhodné mať aktívne ak používate skupinu VIP zákazníkov, prípadne vyhodnocovanie obratov zákazníkov pre prideľovanie do skupín Gold, Silver alebo Bronze. Ak si takýto zákazník objedná, jeho objednávka bude automaticky schválená. Prípadné je toto nastavenie vhodné pre Online objednávky uhradené cez platobnú bránu. Obsluha tak nemusí takéto objednávky potvrdiť.
  • Odporúčame nastaviť pravidlá pre automatické schvaľovanie tak, aby pokrývali dôverihodnú skupinu vašich zákazníkov a nestalo sa, že bude automaticky schválená objednávka, ktoráú nebude možné doručiť. (Napr. vymyslená adresa a pod.)

Automatický čas doručenia

 • Povoliť automatický čas doručenia pre objednávky - systém na základe pravidiel vie automaticky vyhodnocovať odhadovaný čas doručenia na základe počtu rozpracovaných objednávok v systéme a zákazník tak dostane presnejšiu informáciu o tom, kedy bude objednávka vybavená, resp. pripravená. Jednotlivé časy doručovania sa zobrazujú aj zákazníkovi po kliknutí na Online objednávanie v záložke Kontakt. Ak je splnené niektoré z nižšie nadefinovaných pravidiel pre meškanie objednávky, zobrazí sa to zákazníkovi v tomto okne a rovnako je na to upozornený aj v procese tvorby objednávky.
 • Pravidlá pre určenie času
  • Pridať pravidlo - kliknutím na tlačidlo Pridať pravidlo je možné nadefinovať, za akých okolností sa posunie informácia o čase doručenia.
   • Od počtu obj. - aký počet neschválených a rozpracovaných objednávok v systéme musí byť na to, aby sa posunul čas vybavenia objednávky.
   • Platné v dni - v aký deň / dni sa bude pravidlo vyhodnocovať.
   • Čas od - do - v akom časovom intervale sa bude pravidlo vyhodnocovať.
   • Meškanie - o koľko dlhšie bude trvať vybavenie objednávky oproti bežnému času pre danú zónu doručovania.
 • Pravidlá pre pozastavenie objednávania
  • Pridať pravidlo - kliknutím na tlačidlo Pridať pravidlo je možné nadefinovať, za akých okoľností sa systém objednávania pozastaví.
   • Od počtu obj. - aký počet neschválených a rozpracovaných objednávok v systéme musí byť na to, aby sa posunul čas vybavenia objednávky.
   • Platné v dni - v aký deň / dni sa bude pravidlo vyhodnocovať.
   • Čas od - do - v akom časovom intervale sa bude pravidlo vyhodnocovať.
V rámci systému vyhodnocovania je možné mať v jednom čase aj viac pravidiel na základe počtu objednávok.
 • Systém vyhodnocovania prebieha od vrchného pravidla smerom dole. (To znamená, že sa nadefinuje napr. pravidlo pre 5 a viac neschválených / rozpracovaných objednávok o + 10min.  Pri počte objednávok 10 a viac, to už môže byť +25min k základnému času pre danú zónu a pod.) 
 • Takto môže byť pravidiel nadefinovaných aj viac, všetko závisí od možností konkrétnej prevádzky.
 • Čas je vyhodnocovaný vždy pri zmene počtu nechválených, resp. rozpracovaných objednávok.
 • Pre pozastavenie objednávania je možné nadefinovať napr. 20 objednávok. Akonáhle je v systéme 20 a viac objednávok neschválených, resp. rozpracovaných, na webe sa zobrazí informácia o pozastavenej možnosti objednávania. Akonáhle tento počet objednávok klesne pod 20, online objednávanie bude znovu dostupné.

Rozšírené

 • Časy doručenia - preddefinované časy doručenia, ktoré sa zobrazujú obsluhe a ktoré obsluha vie zadať pri potvrdzovaní objednávky.
 • Po doručení úhrada na poslíčka - úhrada bude automaticky naviazaná na poslíčka po doručení objednávky.
 • Mapa pre adresu - výber mapy (aplikácie) pre zobrazenie navigácie na adresu zákazníka v poslíčkovi.
Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard