Základné nastavenia pre online donášku v iKelp POS Mobile

V tomto článku vám bližšie predstavíme nastavenia online donáškového systému. Upresníme jednotlivé nastavenia pomocou ktorých viete definovať pravidlá pre čas možnosti vytvorenia online objednávky, výberu platidiel, cien za dopravu a pod. Základné nastavenia je možné definovať v hlavnom Menu aplikácie, v časti Donáška po kliknutí na tlačidlo Nastavenia

Základné nastavenia donášky

Základné nastavenia donášky v iKelp POS Mobile sa zobrazia po kliknutí na tlačidlo Nastavenia.

Donáška - Nastavenia v menu aplikácie

Základné nastavenia

 • Povoliť donášku - ak je donáška v nastaveniach aplikácie vypnutá, nie je možné aktivovať online objednávanie cez web, nie je možné zadať čas vybavenia objednávky a nie je ani možné do objednávky doplniť informáciu o výške dopravy.
 • Povoliť objednávanie cez web - ak je daná možnosť aktívna, zákazník vie vytvoriť online objednávku. V prípade, že sa možnosť online objednávania vypne, zákazníci nebudú mať možnosť si u vás vytvoriť online objednávku.
 • Vstup len od 18 rokov - na stránke sa zobrazí informácia o tom, že vstup na stránky je len pre osoby staršie 18 rokov. Je to z dôvodu, ak by cez Online donášku bolo možné objednávať alkohol alebo tabakové výrobky.
 • Miestnosť donáška - po kliknutí na tlačidlo sa zobrazia bližšie nastavenia danej miestnosti pre donášku. Je možné zmeniť názov miestnosti, nadefinovať prednastavené zariadenie pre účtovanie a nadefinovať povolené zariadenia na ktorých sa majú tlačiť objednávky z donášky. 
 • Obchodné podmienky - v tomto formulári si viete nadefinovať obchodné podmienky nákupu na webe. Tieto obchodné podmienky je možné si nadefinovať podľa vlastných potrieb -požiadaviek vašej prevádzky.
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov - ako obchodné podmienky, tak aj súhlas so spracovaním obchodných údajov je v aplikácii preddefinovaný. Ak narábate s osbonými údajmi inak, ako je v článku o ich spracovaní uvedené, je potrebné túto informáciu v článku upraviť.
Po vykonaní zmien v jednotlivých formulároch je potrebné tieto zmeny potvrdiť kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Otváracie hodiny

 • Otváracie hodiny - zmenu otváracích hodín je možné vykonať po kliknutí na tlačidlo Upraviť. Otváracie hodiny je možné nastaviť akokoľvek presne podľa požiadaviek.
  • Otváracie hodiny je možné nastaviť pre všetky dni v týždni rovnako, alebo kliknutím na + Pridať otváracie hodiny v iný deň nastaviť otváracie hodiny v konkrétny deň.
 • Špeciálne dni - Okrem bežných otváracích hodín je možné nastaviť aj tieto. Špeciálne dni. Jedná sa o dni, kedy sa nebude variť. Tieto môžete nadefinovať aj vopred. Tieto je možné využiť napr. ak je sviatok,  prípadne sa nerobí donáška alebo sa nevarí z prevádzkových, alebo iných dôvodov.

Osobné prevzatie

 • Povoliť - nastavenie definuje, či pri tvorbe online objednávky má byť pre zákazníka táto možnosť dostupná. Môže sa stať, že je u vás na prevádzke akcia, kde je uzavretá spoločnosť a nechcete aby si sem chodili zákazníci pre objednávky. V tomto prípade môže byť aktívna len možnosť doručenia.
 • Možnosti platby - ktoré platidlá sa zákazníkovi pri tvorbe objednávky majú ponúkať. Pri osobnom prevzatí môže mať zákazník možnosť aj platby platobnou kartou, ale pri rozvoze už táto možnosť nemusí byť aktívna, pretože poslíček nemusí mať k dispozícii prenosný terminál. 
  • Online platba - špeciálnym typom platidla je online platba. Jedná sa o platbu prostredníctvom platobnej brány. Po kliknutí na možnosť viac sa zobrazia jednotlivé nastavenia. Jednotlivé údaje vám pri zriadení poskytne prevádzkovateľ platobnej brány.
 • Čas prípravy - čas, ktorý sa zobrazí zákazníkovi pri vytvorení a následnom potvrdení objednávky. Akonáhle zákazník objednávku potvrdí, začne sa tento čas odpočítavať, preto odporúčame nastaviť čas pre doručenie taký, ktorý najviac zodpovedá vybaveniu až po doručenie objednávky.
 • Min. objednávka - minimálna hodnota objednávky ktorú musí zákazník dodržať, aby bolo možné objednávku ukončiť. Odporúčame nastaviť min. hodnotu objednávky napr. na 5€ aby sa nestalo, že si zákazník u vás na dovoz objedná napr. 0,5l minerálku. 

Rozvoz

 • Povoliť - nastavenie definuje, či má byť pri tvorbe online objednávky táto možnosť aktívna. Môže sa stať, že z nejakého dôvodu nemôžete realizovať rozvoz. Vtedy sa táto možnosť deaktivuje a zostane aktívna len možnosť osobného prevzatia. Akonáhle sa obnoví možnosť rozvozu, pri nových objednávkach budú mať zákazníci vybrať aj túto možnosť.
 • Možnosť zvoliť čas prevzatia - ak je daná možnosť aktívna a pri objednávke zvolí zákazník osobné vyzdvihnutie, vie si vybrať čas kedy si objednávku vyzdvihne. Je možné si nastaviť aj jeden, prípadne viac dní dopredu ak je to v systéme povolené. Vie si teda napr. dnes objednať pizzu, ale tá mu bude pripravená zajtra v požadovaný čas.
 • Možnosti platbyktoré platidlá sa zákazníkovi pri tvorbe objednávky majú ponúkať. Pri osobnom prevzatí môže mať zákazník možnosť aj platby platobnou kartou, ale pri rozvoze už táto možnosť nemusí byť aktívna, pretože poslíček nemusí mať k dispozícii prenosný terminál. 
  • Online platbašpeciálnym typom platidla je online platba. Jedná sa o platbu prostredníctvom platobnej brány. Po kliknutí na možnosť viac sa zobrazia jednotlivé nastavenia. Jednotlivé údaje vám pri zriadení poskytne prevádzkovateľ platobnej brány.
 • DPH - pri rozvoze sa v systéme vytvorí automaticky jedna karta, pomocou ktorej sa môže, alebo nemusí účtovať doprava. Nastavenie definuje, v akej DPH bude poplatok za dopravu účtovaný. Po kliknutí na možnosť Upraviť kartu sa zobrazia rozšírené nastavenia danej karty. Pri úprave karty nie je možné nastavovať predajnú cenu. Táto je definovaná následne, pri jednotlivých mestách v ktorých sa rozvoz zabezpečuje. Cena za dopravu je volitelná. Môže a nemusí byť nastavená.

Povolené mestá

  • Zoznam miest, v ktorých sa zabezpečuje rozvoz. Pomocou poľa Hľadať je možné nájsť mesto / obec ktoré chcete do zoznamu pridať. Po zadaní názvu a kliknutí na tlačidlo Pridať sa zobrazia podmienky dopravy v danom meste.
   • Cena dopravy - cena za dopravu sa nenastavuje globálne, ale je možné ju definovať pre jednotlivé oblasti rozvozu. Ako už bolo spomenuté, cena môže alebo nemusí byť nulová.
   • Čas doručenia - predbežný čas ktorý sa zobrazí zákazníkovi pri vytvorení a následnom potvrdení objednávky. Čas je vhodné definovať aj v závislosti od prevádzky. (Čas pre doručenie bude pravdepodobne iný v rámci mesta, kde sa nachádza prevádzka ako do vedľajšieho mesta / obce vzdialeného niekoľko km.)
   • Min. objednávkaminimálna hodnota objednávky ktorú musí zákazník dodržať, aby bolo možné objednávku ukončiť. Odporúčame nastaviť min. hodnotu objednávky napr. na 5€ aby sa nestalo, že si zákazník u vás na dovoz objedná napr. 0,5l minerálku. Minimálnu hodnotu objednávky je znovu možné nastaviť aj v závislosti od miesta doručenia. Min. hodnota objednávky môže byť do vzdialenejších miest vyššia ako v rámci mesta kde sídli prevádzka.
  • Kliknutím na tlačidlo OK sa potvrdí pridanie mesta do zoznamu.
  • Kliknutím na tlačidlo Odobrať sa mesto z ponuky odoberie.
  • Pridané mestá v zozname viete aj posunúť v zozname vyššie alebo nižšie v závislo od toho, na ktorom mieste chcete dobravu do daného mesta ponúkať.

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky je možné si nastaviť podľa vlastnej predstavy a požiadaviek, samozrejme za predpokladu dodržania základných údajov o ochrane spotrebiteľa.

Všetky vykonané zmeny je potrebné potvrdiť kliknutím na tlačidlo Uložiť na navigačnom panely aplikácie.

Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard