Telefonické a online objednávky z pohľadu zákazníka

V tomto návode vám predstavíme stavy v procese vybavovania online objednávky v aplikácii iKelp POS Mobile z pohľadu zákazníka. Ak sa jedná o telefonickú objednávku, je zákazník informovaný o predpokladanom čase doručovania už pri objednávke a dodatočne nemá možnosť si presnejšie stav objednávky kontrolovať. Toto sa však výrazne líši v prípade online objednávania, no aj tu záleží od toho, ako a akú funkcionalitu v aplikácii používate. 

V čom sú iné telefonické od online objednávok?

Telefonické objednávky do systému nahadzuje obsluha. V prípade takýchto objednávok je vo väčšine prípadov komplikované použitie rôznych vernostných systémov, zliav a podobne. Zákazník si objednáva a v prípade nejakej akcie, alebo kupónu ho musí obsluhe diktovať a toto nie je práve ideálne ako z pohľadu zákazníka tak ani z pohľadu obsluhy. Áno, stále sa nájdu ľudia, ktorí si radšej objednajú telefonicky, ako on-line, no ak budete svojich zákazníkov motivovať napr. tým,  že pri budúcej on-line objednávke môže dostať nápoj zdarma, určite časom veľa zákazníkov prejde na tento systém objednávania.

Toto však nie je jediná výhoda online objednávania.

Zákazník má možnosť sledovať aj stav svojej objednávky od objednania až po doručenie. A práve tu je vyššie spomínaný rozdiel z pohľadu zákazníka podľa toho, čo v aplikácii využívate.

Online objednávanie bez "poslíčka"

V aplikácii je možné využívať aj tzv. modul Políček. Čo presnejšie znamemá, sa dočítate nižšie v tomto článku. Ako ale zákazník vidí svoje objednávky ak tento modul nepoužívate?

Spracovanie objednávky je závislé od času, ktorý obsluha nastaví v objednávke pri jej potvrdení. Ďalej v procese spracovania objednávky nasleduje jej príprava a vyúčtovanie. Vo väčšine prípadov je objednávka vyúčtovaná hneď po jej potvrdení a spracovanie neprechádza žiadnym stavom, počas ktorého by bol zákazník informovaný o jej reálnom priebehu. Tento postup preto aspoň čiastočne zastrešuje samotná aplikácia. Je dôležité, aby pri potvrdzovaní objednávky obsluha reálne odhadla čas, za ktorý bude objednávka pripravená a doručená, tak ako v prípade telefonickej objednávky keď sa zákazník spýta koľko to bude trvať. Stav objednávky sa následne mení na základe zadaného predpokladáneho času doručovania z "Pripravujeme" na "Balíme". Následne po uplynutí času pre doručenie automaticky zmení stav na "Doručená". Tento čas je možné meniť v priebehu vybavovania.

Ako evidovať objednávky

 • Zákazník vytvorí online objednávku a vidí stav Prijatá, Čaká sa na odsúhlasenie personálom. (Pre svoju oblasť doručenia vidí napr. 45min.)
 • Po otvorení objednávky obsluhou, sa zákazníkovi zobrazí informácia o tom, že prebieha Kontrola objednávky.
 • Obsluha schváli objednávku zákazníka, dôležité ale je reálne zvážiť čas doručovania a nastaviť ho. Objednávka prechádza do stavu Pripravujeme. Zákazník vidí, za aký čas bude objednávka pripravená.  (Napr. pre danú oblasť aktuálne je to 60min.)
 • Zákazník na webe vidí, že sa jeho objednávka pripravuje a čas, kedy bude doručená.
 • Po vyúčtovaní objednávky obsluhou je pripravený doklad pre zákazníka, tento stále na webe vidí, že sa jeho objednávka pripravuje.
 • Až 15min pred uplynutím času pre doručenie, sa stav objednávky zmení na Balíme.
 • Po uplynutí predpokladaného času pre doručeni objednávka automaticky prechádza do stavu Doručená.

Nakoľko obsluha objednávku po jej prijatí a spracovaní vyúčtuje, nievie už do procesu doručovania ďalej vstupovať a stav tejto obejdnávky meniť, vie meniť len predpokladaný čas doručenia.

Online objednávanie s "poslíčkom"

 • Zákazník vytvorí online objednávku a vidí stav Prijatá, Čaká sa na odsúhlasenie personálom. (Pre svoju oblasť doručenia vidí napr. 45min.)
 • Po otvorení objednávky obsluhou, sa zákazníkovi zobrazí informácia o tom, že prebieha Kontrola objednávky.
 • Obsluha schváli objednávku zákazníka, dôležité ale je reálne zvážiť čas doručovania a nastaviť ho. Objednávka prechádza do stavu Pripravujeme. Zákazník vidí, za aký čas bude objednávka pripravená.  (Napr. pre danú oblasť aktuálne je to 60min.)
 • Zákazník teda na webe vidí, že sa jeho objednávka pripravuje a čas, kedy bude doručená.
 • Pri označení objednávky na Výdaj, zákazník vidí, že jeho stav objednávky je Balíme.
 • Rozvozca / poslíček si následne preberie objednávky na rozvoz,  a spustením rozvozu sa zmení jej stav pre zákazníka na Doručuje sa.
 • Po doručení, a potvrdení rozvozcu / vyúčtovaní dokladu v aplikácii sa mení stav objednávky na Doručená.

Nová online objednávka

Priebeh stavov v procese spracovávania online objednávky obsluhou / poslíčkom

V prípade používania možnosti Poslíčka v aplikácii iKelp POS Mobile, získate nielen nástroj pre rozvozcu, pomocou ktorého si vie spravovať rozvoz svojich objednávok a využívať ďalšie možnosti vrátane navigácie ktoré mu aplikácia umožňuje, ale zákazník má tak aj presnejší prehľad o stave vybavovania svojej objednávky.
Súvisiace návody

 

 

Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard