Zvukové upozornenie obsluhy na novú objednávku v donáške

V tomto návode vám predstavíme možnosti nastavenia zvukovej signalizácie nových objednávok v aplikácii iKelp POS Mobile. Dozviete kde je možné toto zvukové upozornenie zapnúť alebo vypnúť a kedy systém na nové objednávky upozorňuje. Popísané nastavenia sú pre odporúčaný prehliadač Google Chrome.

Zvuková signalizácia

Nastavenie zvukovej signalizácie je možné priamo v predaji. Systém upozorňuje na nové objednávky z donášky, ktoré neboli schválené, a je primárne určené pre zariadenia s OS Windows. V prípade android zariadení je zvuková signalizácia aktívna len v prípade, že je otvorený samotný prehliadač. Pri skrytí aplikácie na pozadie systém zariadenia tieto notifikácie potlačí. Aplikácia notifikuje obsluhu, len ak je v prehliadači otvorený predaj alebo donáška.

Nastavenie upozorňovania na nové objednávky

Zvukové upozornenie v aplikácii iKelp POS Mobile

  • Pre aktivovanie / deaktivovanie zvukových upozornení kliknite na ikonu Zvukové upozornenie na nové objednávky donášky v predaji.

Podpora zvukových upozornení v prehliadači

  • Kliknite na ikonu pre zobrazenie informácií o stránke.
  • Aktivujte možnosť upozornení.
   • Rozšírené nastavenia zobrazíte po kliknutí na Nastavenia webu.
   • V časti Ochrana súkromia a zabezpečenia viete vynútiť povolenie zvukovej signalizácie pre daný web.
    • V časti Zvuk nastavte možnosť Povoliť.

Nastavenie zvuku upozornenia

Okrem prednastaveného tónu upozornenia je možné si zvoliť aj vlastnú melódiu. Veľkosť súboru však musí byť menšia ako 512kB a jej dĺžku odporúčame do 30 sekúnd.

 • V menu aplikácie kliknite na Donáška.
 • Klknite v ponuke na Nastavenia.
 • Nastavenia upozornení nájdete v časti Rozšírené.

Popis nastavení

 • Použiť vlastné upozornenie - ak nie je aktívne, použije sa prednastavený zvuk. Po aktivovaní sa zobrazí tlačidlo pre výber vlastného zvukového súboru. Ako už bolo spomenuté v úvode, max. veľkosť súboru je 512kB a odporúčame použiť zvuk s dĺžkou max. 30 sekúnd.
 • Pauza medzi opakovaniami - ako často sa bude spúšťať zvuk upozornenia pred schválením objednávky.

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
GoPay VISA, MasterCard