Import kariet v iKelp POS Mobile

V tomto návode Vám predstavíme popis niekoľkých základných parametrov, ktoré je možné importovať do aplikácie iKelp POS Mobile. Nájdete tu aj tabuľku s obsahom parametrov a ich umiestnením v aplikácii pomocou ktorých je možné importovať jednotlivé hodnoty. Súbor ktorý budeme importovať si vytvoríme v aplikácii Microsoft Excel, na základe popísaných atribútov. 

Popis základných parametrov, ktoré je možné importovať do iKelp POS Mobile

Hlavným parametrom pre import skladových kariet je parameter Kód skladovej karty, resp. PLU , ktorý je jednoznačným identifikátorom skladovej karty. V prípade, že dve skladové karty budú mať zhodný tento paramter, na skladovú kartu budú importované údaje vyplnené na poslednej karte s daným parametrom. Ostatné údaje uvedené v tabuľke sú voliteľné. Pri prvotnom importe Vám však odporúčame mať minimálne vyplnené údaje označené zelenou farbou. 

 Parameter pre import  Hodnota  Záložka/Parameter  Popis
 Vlastnosti/Kod  kodxx  Kód / PLU  Kód skladovej karty
 Nazov  Nazovkarty  Názov  Názov skladovej karty 
 TypKarty  P Typ karty sa zobrazí pri úprave skladovej karty v záložke Prehľad nad názvom skladovej karty. Pozor, typ karty nie je možné dodatočne meniť, preto odporúčame naimportovať typ správne.

Typy kariet ktoré je možné importovať pri zakladaní kariet do aplikácie. Aby aplikácia všetko vedela správne evidovať, odporúčame správne nastaviť typy kariet ešte pred importom. Aby ste správne nastavili typy kariet, odporúčame si prečítať článok Ako správne vybrať typ skladovej karty.

Parametre pre import kariet:

 • T - Skladová karta typu Tovar
 • B - Skladová karta Fľaša
 • P - Skladová karta Služba
 • O - Skladová karta Obal
 • A - Skladová karta Rozlievaný tovar
 • F - Skladová karta Receptúra
 • S - Skladová karta Surovina
 DPH  10  Základné/DPH  DPH 
 CenaPredaj1  15,48  Základné/Cena  Predajná cena bez DPH (Na základe nastavenej DPH sa dopočíta výsledná predajná cena s DPH). Pomocou parametru "CenaPredaj1S" je možné importovať aj predajné ceny s DPH. Systém automaticky dopočíta cenu bez DPH
 Kategorie/KategoriaStrom/Nazov  Nábytok\Drevený  Kategória\Podkategória\Podkategória  Skladová kategória 1 
 Kategorie/KategoriaStrom[2]/Nazov  Nábytok\Stoličky  Kategória\Podkategória[2]\Podkategória  Skladová kategória 2 (Ak má byť karta zaradená vo viacerých kategóriách, pre druhú kategóriu sa použje tento parameter pri importe.)
 MJ  kg  Základné/MJ  Merná jednotka 
 Vlastnosti/EAN  1234  Údaje/Ciar. Kód  Čiarový kód
 Vlastnosti/Hmotnost  5  Rozšírené/Hmotnosť / MJ (kg) Údaj sa importuje v mernej jednotke kilogram, ale následne sa v aplikácii zobrazuje v gramoch.
 Vlastnosti/Objem  5  Rozšírené/Objem / MJ (l) Objem skladovej karty v litroch.
 Popis  popisny text  Rozšírené/Popis  
 Vlastnosti/XKartAlergeny[Y]  Alergény  Rozšírené/Alergény

 Alergény je možné importovať pod číslom. Jednotlivé alergény sa oddeľujú [Y]. Y - poradové číslo importovanej hodnoty 

Príklad:

Vlastnosti/XKartAlergeny[1] - hodnota importovanej hodnoty "2" pre alergén Kôrovce a výrobky z nich.Vlastnosti/XKartAlergeny[2] - hodnota importovanej hodnoty "4" pre alergén Ryby a výrobky z nich.

Vlastnosti/XKartPoznamka Poznámka Rozšírené/Rýchle poznámky

Na karte je možné nadefinovať aj tzv. "Rýchle poznámky", ktoré bližšie identifikujú požiadavku zákazníka pri objednávke.

Príklad:

Vlastnosti/XKartPoznamka[1] - importovaná poznámka 1 "Chladená". Vlastnosti/XKartPoznamka[2] - importovaná poznámka 2 "Nechladená".

Skladová cena a množstvo na skladovej karte sa definuje príjmom tovaru na sklad. Tieto údaje nie je možné importovať pri importe nových kariet.

Kliknutím na tlačidlo Stiahnuť je možné stiahnuť vzorový súbor, ktorého úpravou môžete naimportovať Vaše údaje do databázy. Popis jednotlivých stĺpcov a ich umiestnenie v aplikácii je zobrazené v tabuľke vyššie. Následným uložením súboru vo formáte CSV je možné dáta naimportovať do databázy. Ako vytvoriť CSV súbor sa dočítate v tomto návode, v časti Príprava súboru pre import.

Vzorový súbor pre import do iKelp POS Mobile (0,01 MB)
Stiahnuť Vzorový súbor pre import do iKelp POS Mobile

Príprava súboru pre import

Spustite aplikáciu MS Excel a pripravte si vzorové údaje pričom v riadkoch si nadefinujte parametre ktoré budete importovať a do sĺpcov si pripravte jednotlivé hodnoty pre import. Poradie jednotlivých atribútov nie je rozhodujúce, parametre ktoré nebudete importovať nemusíte definovať. (Ak si pripravíte súbor pre import a viete, že v ňom budete ešte robiť zmeny, vo všeobecnosti nie je vhodné upravovať CSV súbor. Preto si po príprave súboru tento uložte ako dokument MS vo formáte *.xls alebo *. xlsx a tento môžte bez problémov upravovať.)

Vzor pripraveného súboru pre import

Import kariet - vzorový súbor

Ak máte súbor pripravený, uložte ho ako CSV súbor. Postup krokov pre vytvorenie súboru vo formáte CSV v aplikácii MS Excel 2010.

 1. V menu aplikácie kliknite na Súbor (angl. File).
 2. Z ponuky vyberte možnosť Uložiť ako (angl. Save As).
 3. Vyplnte názov súboru v poli Názov súboru (angl. File Name).
 4. V ľavej časti zobrazeného okna, v strome súborov vyberte umiestnenie uloženia súboru.
 5. Kliknite na rozbalovacie okno Uložiť vo formáte (angl. Save as type),
 6. Z ponuky vyberte možnosť CSV (Oddelený čiarkami) (angl. CSV (Comma delimited))
 7. Kliknite na tlačidlo Uložiť (angl. Save).

Import údajov do aplikácie iKelp POS Mobile

 1. V menu aplikácie iKelp POS Mobile vyberte možnosť Karty.
 2. Kliknite na tlačidlo Import z csv.
 3. Kliknutím na tlačidlo Vybrať súbor, vyberte súbor uložený v PC.
 4. Import kariet potvrdíte kliknutím na tlačidlo Importovať, alebo Import.
 5. Naimportované karty sa následne zobrazia v zozname skladových kariet.

Ďalšie informácie o importe skladových kariet, napríklad ďalšie parametre ktoré je možné importovať ako aj rady a odporúčania pre import sa dočítate v článku Import skladových kariet zo súboru CSV.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard