Vytváranie kariet pri prepojení so systémom Bistro.sk

V tomto návode vám predstavíme odporúčaný postup pre začatie využívania aplikácie iKelp POS Mobile prepojenú s Bistro.sk. Nájdete tu informácie o tom, ako postupovať ak už Bistro.sk využívate a rozhodli ste sa pre aplikáciu POS Mobile na prevádzke, alebo naopak, ako všetko správne nastaviť ak už aplikáciu POS Mobile používať a chcete mať prepojenie aj s Bistro.sk. Okrem úvodných nastavení tu nájdete postup pre vytváranie, resp. dopĺňanie nových kariet.

Vytvorenie kariet

Ako už bolo v úvode spomenuté, pri úvodnom prepojení môžu vzniknúť tieto situácie:

a. využívate aplikáciu Bistro.sk a na prevádzke začínate využívať iKelp POS Mobile

  • Import produktov

   • Vyžiadať si z Bistro.sk súbor so zoznamom produktov vo formáte CSV.
   • V pripravenom súbore je potrebné doplniť ostatné parametre, ktoré neboli importované. (Ako kategória na karte, prípadne iné. Tieto údaje je samozrejme možné si nastaviť aj na kartách dodatočne priamo v POS Mobile.)
    • Pozor, už nemeňte názvy kariet. Ak chcete názov upraviť, je potrebné tento úkon spraviť aj na strane Bistra. 
   • Naimportujte pripravené CSV do iKelp POS Mobile.
  • Import naviazaných položiek

   • Vyžiadať si z Bistro.sk súbor so zoznamom produktov vo formáte CSV.
   • V pripravenom súbore je potrebné doplniť ostatné parametre, ktoré neboli importované. (Ako kategória na karte, prípadne iné. Tieto údaje je samozrejme možné si nastaviť aj na kartách dodatočne priamo v POS Mobile.)
    • Pozor, už nemeňte názvy kariet. Ak chcete názov upraviť, je potrebné tento úkon spraviť aj na strane Bistra. 
   • Naimportujte pripravené CSV do iKelp POS Mobile.
   • Nastaviť väzby produktov a naviazaných položiek, ako aj ostatné nastavenia už priamo v aplikácii POS Mobile.
b. Používate iKelp POS Mobile, ale ešte nemáte zriadený účet na bistro.sk
  • Export produktov z iKelp POS Mobile

   • Vyexportovaný súbor zaslať do Bistra aby naimportovali produkty.
   • Donastavenie zobrazovania a väzieb je potrebné priamo na Bistro.sk.
c. Ak nepoužívate ani iKelp POS Mobile, ani Bistro.sk, postupujte podľa kroku b.

Prvý import a prepojenie systémov

Po vytvorení kariet v jednom, aj v druhom systéme, je potrebné vykonať tzv. prvotný import, resp. vzäjomné spárovanie produktov a väzieb jedného a druhého systému. Na základe tohto si viete overiť, či sa karty správne previazali a skutočne karta ktorá je v Bistro.sk sa previazala s kartou s rovnakým názvom v POS Mobile.

 1. V menu aplikácie iKelp POS Mobile vyberte možnosť Donáška.
 2. Kliknite na Externé systémy.
  1. Vyberte možnosť Importovať produkty.
  2. Vyberte možnosť Importovať naviazané položky, pre naviazanie príloh.
 3. Ak boli karty správne vytvorené a majú rovnaké názvy, systém ich vie automaticky spárovať.
  1. Ak systém karty spárovať nedokáže, zobrazí sa názov karty z Bistro.sk spolu s ID karty.
  2. Toto ID je potrebné pridať na kartu v iKelp POS Mobile, s ktorou chcete kartu z Bistro.sk previazať.
   1. Kliknite na Upraviť na požadovanej karte.
   2. Prejdite do záložky Rozšírené.
   3. Do poľa Bistro ID doplňte danú hodnotu.
   4. V prípade prílohy dopňte Bistro ID do poľa Bistro príloha ID.
 4. Vykonané zmeny potvrdíte kliknutím na Uložiť.
Import produktov a naviazaných položiek

Manuálne doplnenie kódu z Bistro.sk na kartu v POS Mobile

Dodatočné doplnenie kariet

Nakoľko synchronizácia medzi systémami prebieha len na základ názvu kariet a PLU položky, je potrebné karty vytvoriť nezávisle v jednom aj druhom systéme. Nie je totiž možné z jedného systému poslať karty do druhého s prenesením aj nastavení na kartách. Pri vytváraní kariet je dôležité si uvedomiť, že ak vytvárate predajný tovar, v aplikácii POS Mobile vyplňujete Bistro ID. Ak sa jedná o kartu prílohy, vypĺňa sa jej Bistro príloha ID. (Napr. pri vytváraní karty Pizza Margherita vyplníte Bistro ID. Pri tvorbe príloh, ako ananás, brokolica, mozzarela a pod. vyplníte v aplikácii POS Mobile na karte Bistro príloha ID.)

 1. Vytvorte skladovú kartu v aplikácii iKelp POS Mobile s nastavením všetkých potrebných vlastností.
 2. Vytvorte skladovú kartu v Bistro.sk s nastavením potrebných vlastností.
 3. Postupujte podľa krokov uvedených vyššie - Prvý import a prepojenie systémov.
V prípade príloh, môže byť na Bistro.sk vytvorených viacero kariet, no v aplikácii POS Mobile sa môže jednať o jednu kartu. Keďže na Bistro.sk sa jedná o dve karty a každá má svoje Bistro ID, je možné v rámci POS Mobile doplniť aj viacero Bistro ID na jednu kartu, ktoré je možné oddeliť od seba čiarkou, alebo bodkočiarkou.

Kontrola väzieb kariet medzi Bistro.sk a POS Mobile

Pre účel kontroly naviazania kariet aplikácie Bistro.sk a POS Mobile, je možné si nastavenie väzieb zobraziť.

 1. V menu aplikácie iKelp POS Mobile vyberte možnosť Donáška.
 2. Kliknite na Externé systémy.
  1. Vyberte možnosť Bistro karty.
  2. Vyberte možnosť Bistro viazané položky, pre zobrazenie naviazaných príloh.
Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard