Platobný terminál Besteron - nastavenie zariadenia

V tomto  návode sa dozviete všetky informácie o tom, ako je možné pripojiť platobný terminál Besteron k aplikácii iKelp POS Mobile.

Sunmi zariadenia, kde je možné mať aktívnu aj platobnú aplikáciu, je možné používať ako za riadenie 3v1 (účtenková, bonovacia tlačiareň a platobný terminál) pričom poskytuje výhody mobilného zariadenia.

Pred začiatkom konfigurácie zariadenia je potrebné požiadať o aktivovanie zariadenia (technickú podporu aplikácie alebo obchodné oddelenie) v samotnej aplikácii iKelp POS Mobile. Ak je zariadenie aktívne, zobrazí sa v menu aplikácie v časti Zariadenia - Platobné terminály. (Po pridaní zariadenia je zariadeniu pridelený identifikačný kód. Tento je potrebné zhodne nastaviť v aplikácii iKelp POS Mobile, rovnako ako pri konfigurácii eKasa tlačiarne.)

1. Platobný terminál Besteron

Konfigurácia aplikácie Besteron

 • Pre správnu funkčnosť je potrebné mať Besteron verzie min. 3.27.2.
 • V aplikácii je potrebné mať nastavený Nexo protokol.
 • V menu Pomoc si poznačte TID. (Následne sa zadáva aplikácii iKelp POS Mobile.)

Konfigurácia platobného terminálu v iKelp POS Mobile - Android

Konfigurácia zariadenia je možné ako v aplikácii iKelp POS Mobile, tak aj v aplikácii iKelp POS Manažér pre OS Windows. Nakoľko však samotný terminál je androidové zariadenie, odporúčame jeho konfiguráciu výhradne pomocou aplikácie iKelp POS Mobile, čím sa výrazne obmedzujú ďalšie technické problémy. Preto aj tento postup popisuje výhradne konfiguráciu zariadenia prostredníctvom tejto aplikácie.

  1. Spustite aplikáciu iKelp POS Mobile na zariadení so systémom Android.
  2. Kliknite na tlačidlo Nastavenie.
  3. Kliknite na POS Manažér a následne vyberte možnosť Nastavenie.
  4. Kliknite na ikonu Pridanie zariadenia pre pridanie nového zariadenia.
  5. Vyberte zo zoznamu Pridať PT Besteron / P3Pay.
  6. Zadajte v častii Kódy názov (kód) zariadenia. (Kód zariadenia musí byť zhodný s kódom zariadenia z POS Mobile. Odporúčame ponechať kód pay, ak už tento nie je použitý na inom zariadení.)
  7. Zadajte Terminal ID. (ID terminálu z aplikácie Besteron.)
  8. Pre uloženie kliknite na Hotovo.
  9. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
Nakoľko bude aplikácia bežať na samotnom zariadení, platobnom termináli, nie je potrebné konfigurovať IP adresu. Predvolená slúži na komunikáciu so samotným zariadením (localhost). Takéto nastavenie má výhodu aj v prípade, že zariadenie je pripojené cez WiFi, ale zároveň má aj vlastnú SIM na pokrytie miest na prevádzke so slabým signálom. Aplikácia POS Mobile takto komunikuje s platobným terminálom na úrovni rozhrania samotného zariadenia a je jedno, akým spôsobom je zariadené pripojené na internet.  (Ak by aplikácia POS Manažér bežala na PC s OS Windows a nie na lokálnom zariadení, môže mať napr. prepínanie medzi WiFi a SIM za následok rôzne výpadky v komunikácii a tým pádom problémy pri platbách alebo tlačou dokladov.)

2. Účtenková tlačiareň 

Zariadenie je možné využívať aj na tlač pokladničných dokladov, alebo ako bonovaciu tlačireň v kuchyni či na bare.

Nastavenie zariadenia ako tlačiarne

 1. Spustite aplikáciu iKelp POS Mobile na zariadení so systémom Android.
 2. Kliknite na tlačidlo Nastavenie.
 3. Kliknite na POS Manažér a následne vyberte možnosť Nastavenie.
 4. Kliknite na ikonu Pridanie zariadenia pre pridanie nového zariadenia.
 5. Vyberte zo zoznamu Pridať POS Printer.
 6. Zadajte v častii Kódy názov (kód) zariadenia. (Kód zariadenia musí byť zhodný s kódom zariadenia z POS Mobile. Odporúčame ponechať prednastavený, ak už tento nebol použitý na inom zariadení.)
 7. V časti Spôsob zapojenia na zariadeniach Sunmi nastavte komunikáciu cez Služba.
 8. Pre uloženie kliknite na Hotovo.
 9. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

3. Aktivácia zariadenia v iKelp POS Mobile

Ak je zariadenie v aplikácii POS Mobile aktívne, viete si komunikáciu s terminálom overiť pomocou testu spojenia.

 1. Spustite aplikáciu iKelp POS Mobile.
 2. V menu aplikácie kliknite na Zariadenia.
 3. Kliknite na Test spojenia.

Jednotlivé postupy uvedené v tomto článku vychádzajú z predpokladu, že platobný terminál Beteron, je používaný na Sunmi zariadeniach, ktoré je možné použiť nie len ako platobný terminál, ale aj tlačiareň.

4. Prednastavené zariadenie pre pracovisko

Aby aplikácia automaticky ponúkala pri ukončovaní dokladu dané zariadenie pre tlač dokladov, alebo aj platobný terminál, je potrebné toto zariadenie preddefinovať pre dané pracovisko. Toto nastevenie sa vykonáva len v prípade, že už v aplikácii sú definované aj iné zariadenia.

 1. Spustite aplikáciu iKelp POS Mobile.
 2. Kliknite na Predaj.
 3. V menu kliknite na nastavenia zariadenia POSm-xxx.
 4. V časti Prednastavené fiskálne zariadenie vyberte práve nakonfigurované zariadenie.
  • Pozor, nezávisle sa nastavuje prednastavená účtenková tlačiareň a platobný terminál.
 5. Zmeny potvrdíte kliknutím na Uložiť

Rozšírené nastavenia platobného terminálu

 • Tlač pre obchodníka - či sa má tlačiť potvrdenie o platobnej transakcii pre obchodníka.
  • Kód tlačového zariadenia - kód zariadenia, na ktorom sa má potvrdenie tlačiť. Ak nie je nastavené iné zariadenie, tlačí sa na danom zariadení. Na tomto zariadení sa budú tlačiť aj uzávierky zariadenia.
 • Tlač pre zákazníka - nastavenie definuje, v akom tvare a na akom zariadení sa má tlačiť potvrdenie pre zákazníka
   • Netlačiť - obslúži terminál - tlač potvrdenia o platbe kartou tlačí samotné zariadenie.
   • Na zariadenie - tlač potvrdenia o transakcii na externom zariadení.
   • Odoslať na doklad - tlač potvrdenia o platobnej transakcii priamo na pokladničnom doklade.
  • Kód zariadenia - kód zariadenia, na ktorom sa má potvrdenie tlačiť. Ak nie je nastavené iné zariadenie, tlačí sa na danom zariadení. 
Súvisiace návody

 

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard