Prenesenie aplikácie iKelp POS Mobile na nové PC

V tomto článku vám predstavíme, akým spôsobom je možné čo najjednoduchšie preniesť aplikáciu iKelp POS Mobile a súvisiace aplikácie na nové PC.

Prenos aplikácie v OS Windows

Je potrebné si uvedomiť, že samotná aplikácia iKelp POS Mobile je webová aplikácia. Beží cez webový prehliadač a preto je možné ju spustiť kdekoľvek a kedykoľvek. Stačí len poznať webovú adresu, zadať prihlasovacie meno a heslo. Tieto údaje ste obdržali pri zriadení služby. Prípadne ak už máte v aplikácii vytvorených ďalších užívateľov je možné sa pod nimi prihlásiť zadaním prihlasovacieho mena a hesla.

Pozor, prihlásenie pomocou PINu je možné až po autorizovaní zariadenia užívateľom , ktorý má na autorizáciu právo. Po autorizácii však už nič nebráni v používaní aplikácie ako na pôvodnom PC, alebo inom zariadení.

Spolu s aplikáciou POS Mobile, môže byť na vašom PC nainštalovaná aplikácie POS Manažér. Táto už je inštalovaná lokálne a zabezpečuje prepojenie medzi zariadeniami na prevádzke a samotnou aplikáciou POS Mobile. Pre správne fungovanie zariadení, je potrebné túto aplikáciu na novom PC nainštalovať. Ak na prevádzke používate viacero PC, nemusí bežať na každom z nich. Je spustená len tam, kde sú pripojené, resp nakonfigurované nejaké zariadenia.

Prenos aplikácie iKelp POS Manažér

Aby nebolo nutné na novom PC v aplikácii konfigurovať všetky pripojené zariadenia, je možné skopírovať konfiguračný súbor, ktorý tieto nastavenia obsahuje, čím sa proces prenosu výrazne zjednoduší. 

Pozor, tento návod obsahuje postup pre prenos konfigurácie aplikácie iKelp POS Manažér a nie priamo jednotlivých zariadení. V závislosti od konkrétneho zariadenia odporúčame skontrolovať postup prenosu zariadenia priamo na stránke výrobcu daného zariadenia. V prípade však, že zariadenia eKasa alebo bonovacie tlačiarne sú pripojené sieťovo, nie je potrebné z pohľadu zariadení nič prenášať. Toto je nutné len v prípade zariadení pripojených lokálne cez USB/COM port.

 1. Otvorte aplikáciu POS Manažér kliknutím na ikonu na ploche alebo pri hodinách.
 2. Kliknite na tlačidlo Ukončiť a ukončite ju.
 3. Otvorte na PC adresár: C:\ProgramData\iKelp\POSManager.
  • Priečinok je systémovo skrytý. (Zadajte adresu priamo do panela s adresou, alebo si zobrazte skryté súbory a priečinky.)
 4. Skopírujte súbor s konfiguráciou napr. na USB kľúč. (Súbor s príponou *.json.)
 5. Nainštalujte aplikáciu iKelp POS Manažér na novom PC.
 6. Skopírujte konfiguráciu do adresára: C:\ProgramData\iKelp\POSManager.
 7. Spustite aplikáciu iKelp POS Manažér.
 8. Spustite aplikáciu iKelp POS Mobile. V menu aplikácie kliknite na Zariadenia
 9. Kliknite na tlačidlo Test spojenia, čím si preveríte funkčnosť.
 10. Ak test prebehol úspešne, odinštalujte aplikáciu POS Manažér z pôvodného PC. 
   • Aplikácia nemôže bežať na dvoch PC súčasne s rovnakou konfiguráciou, spojenie nebude fungovať správne.

V prípade otázok, ale nejasností nás neváhajte kontaktovať na našom callcentre telefonicky alebo emailom. Kontakty nájdete na stránke Výrobca softvérových riešení a aplikácií iKelp.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard