Nastavenie Naše špeciality a ich používanie

Keď si zákazník na stole osníma QR kód môžeme mu poskytnúť ponuku našich špecialít, alebo v kaviarňach sa častejšie použí ponuka našich zákuskov. Najmä pri zákuskoch sa často stáva to, že obsluha až ráno zistí, ktoré zákusky sú dostupné. Nižšie vám popíšeme, ako túto ponuku jednoducho upraviť, aby bola vždy aktuálna. Úprava ponuky "Naše špeciality" / "Naše zákusky", ktorá sa zobrazí hosťom po zosnímaní QR kódu pozostáva z nasledovných krokov:

 • zaradenie skladovej karty do zoznamu špecialít
 • nastavenie dostupnosti - či sa má daná skladová karta aktuálne zobrazovať
 • zmena názvu zoznamu špecialít

Postup je opísaný v nasledovnom inštruktážnom videu:

 • Nastavenie zoznamu "Naše špeciality" / "Naše zákusky" pre zákazníka
  • Nastavenie zobrazenia len vybraných položiek je možné spraviť kliknutím na ikonu Menu, a kliknutím na príslušnú ponuku "Naše špeciality" / "Naše zákusky". 
  • Následne je možné na jednotlivých položkách definovať, či majú resp. nemajú byť dostupné. 
  • Ponuku je možné jednoducho premenovať kliknutím na príslušnú ikonu a nazvať ju napr. "Ponuka dňa". Zmenu názvu je potrebné potvrdiť kliknutím na ikonu Uložiť.
 • Radenie položiek v zozname
  • Radenie je možné nastaviť podľa názvu alebo kódu karty.
 • Nastavenia na karte pre zobrazovanie v zozname
  • Aby sa karta zobrazovala v zozname Naše špeciality, je potrebné aby mala príslušné nastavenia.
   • Otvorte v Menu zoznam skladových kariet kliknutím na ikonu Karty.
   • Vyberte zo zoznamu požadovanú kartu, ktorá sa má zobrazovať v ponuke a v záložke Pre verejnosť ju pridajte do ponuky.
   • Nezabudnite kliknutím na ikonu Uložiť potvrdiť vykonané zmney.

Súvisiaci návod: Nastavenie zoznamu Naše špeciality

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard